Ma 2017. november 23., csütörtök, Kelemen és Klementina napja van. Holnap Emma napja lesz.
Hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése-oktatása : 1989-2004 Nyomtat
Tartalomjegyzék

  I., Önálló művek

  • Balázs Sándor – Nagy Andor
      A romapedagógia elméleti és gyakorlati alapjai. – Bp. : OKKER, 2000. – 199 p.  376 B 19
  • Benza Béla
      Gyerekek az utolsó padban. – Bp. : PolgArt : Tipográfiai M. A., 2001. – 139 p. – (Tabuk nélkül)   150 B 51
  • Bíró Endre
      Jogkereső : a sajátos nevelési igényű és tanulási, beilleszkedési nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő gyerekek, tanulók közoktatási jogaihoz. – [Bp.] : Jogismeret Alapítvány, 2003. – 266 p. 370 B 65
  • CED-MPI Projekt : Téma 1. : Szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek oktatása : Átadó anyag. – Győr : MPI, 1994. – 229 p.          376 C 14
  • Ciganológia – romológia / szerk. Forray R. Katalin. – Bp. : Pécs : Dialóg campus K., 2000. – 314 p. – (Dialóg Campus szakkönyvek).(Conpendiarium)       301 C 21
  • Cigányok és iskola. – Bp. : Educatio, 1996. – 114 p. – (Educatio füzetek ; 3.)   376 C 21
  • Csenyéte antológia / [szerk. Kereszty Zsuzsa, Pólya Zoltán]. – 2.bőv., jav. kiad. – Csenyéte : Bp. : Pécs : Gandhi Közalapítványi G., 2002. – 472 p.       376 C 55
  • Csongor Anna
      Szegregáció az általános iskolában : Cigány osztályok Magyarországon. – Bp. : OI, 1991. – 42 p. – (Kutatás közben ; 152.)          376 C 78
  • Esély(t) teremtő iskolák : Iskolai törekvések a hátrányos helyzetűek tanulási kudarcainak leküzdésére. – Bp. : OKI, 2003. – 322 p. – (Gyakorlatközelben)       376 E 93
  • Forray R. Katalin – Híves Tamás
      A leszakadás regionális dimenziói. – Bp. : OI, 2003. – 89 p. – (Kutatás közben ; 240.)  370 F 74
  • Forray R. Katalin – Hegedüs T. András
      Két tanulmány a cigány gyermekekről : Tábor sablon nélkül : Az együttélés rejtett szabályai. – Bp. : Akadémia, 1991. – 164 p. – (Közoktatási kutatások)      308 F 74
  • Forray R. Katalin – Hegedüs T. András
      Támogatás és integráció : Oktatáspolitikai szempontok a cigányság iskolázásához. – Bp. : OI, 1991. – 28 p. – (Kutatás közben ; 160.)         370 F 74
  •  Hátrány, kudarc, leszakadás a közoktatásban : A közoktatás szerepe a hátrány, kudarc, leszakadás megelőzésében, leküzdésében : Az Országos Köznevelési Tanács az 1999. évről. – Bp. : OM : OKNT, 2000. – 159 p. – (Az esélyteremtő közoktatásért)       376 H 40
  • Hátrányok és stratégiák : szöveggyűjtemény. – Bp. : Trezor, 2003. – 115 p.   370 H 40
  • Havas Gábor – Kemény István – Kiskó Ilona
      Cigány gyerekek az általános iskolában. – Bp. : OI : Új Mandátum, 2002. – 225 p. – (Társadalom és oktatás ; 21.)           376 H 43
  • Jelentés a cigány kisebbségi oktatást folytató intézmények tanügy-igazgatási tevékenységének és működésük szakmai feltételrendszerének ellenőrzéséről. – [Bp.] : OKÉV, 2003. – 52 p.   376 J 57
  • Kósáné Ormai Vera : Beilleszkedési nehézségek és iskola. – Bp. : Tankvk., 1989. – 239 p. 376 K 72
  • Közösen : Szemelvénygyűjtemény az integratív nevelésről és oktatásról / összeáll. és szerk. Csányi Yvonne]. – Bp. : Bárczi, 1996. –                 229 p.        376 K 93
  • Lakatos Mihály
      Cigány gyermekek nevelése és a napköziotthon pedagógiája : Egy cigány pedagógus gyakorlatában. – Bp. : OKKER, 1999. – 138 p.    376 L 17
  • Lázár Péter
      A Kedves-ház pedagógiája : Egy pedagógiai irányzat körvonalai életképekben. – Bp. : Soros, 1998. – 43 p. – (Soros oktatási füzetek) 376 L 38
   Lázár Péter – Bordás Margit
       Módszerek, gyakorlatok a Kedvesház-pedagógia tapasztalatai alapján roma és/vagy hátrányos helyzetű gyerekeket nevelő pedagógusok számára. – Bp. : Gyerekekért SOS ’90 Alapítvány : Dinasztia, 2002. – 184 p., XXXI t. – (Kedveskönyv-sorozat ; 1.)       376 L 38
   Liégeois, Jean-Pierre
      Kisebbségek és oktatás : Cigányok az iskolában. – Párizs : Centre de recherces tsiganes ; Bp. : PONT K., 2002. – 308 p. – (Interface sorozat)        376 L 65
  • Mit lehet tenni a hátrányos helyzetű gyermekekért? / szerk. Vastagh Zoltán. – Veszprém : Veszprém MPI, 1990. – 190 p. – (Önképzés – továbbképzés ; 1990/2.)     371 M 72
  • Multikulturális nevelés : szöveggyűjtemény tanító- és tanárszakos hallgatók számára. – Szeged : MOZAIK, 1998. – 173 p.          370 M 93Newman, Fran
   Gyermekek krízishelyzetben. – Bp. : PONT K., cop. 2002. – 168 p. – (Fordulópont könyvek) 376 N 74
  • Publikációk a cigányság oktatásáról / szerk. Forray R. Katalin. – Bp. : OI, 1995. – 71 p. – (Kutatás közben ; 208.)           376 P 95
  • Romák és oktatás / [szerk. Andor Mihály]. – Pécs : Iskolakultúra, 2001. – 175 p. – (Iskolakultúra-könyvek ; 8.)
                                                                      376 R 80
   A romák esélyei Magyarországon : aluliskolázottság és munkaerőpiac – a cigány népesség esélyei Magyarországon / szerk. Babusik Ferenc. – [Bp.] : Kávé K. : Delphoi C., 2002. – 324 p.  376 R 80
  • Romapedagógia : Pedagógiai tanulmányok. – Bp. : ELTE : Pro Educatione Gentis Hungariae, 1999. – 76 p. – (Új Pedagógiai Közlemények)        370 R 80
  • A siker ára : Módszertani füzet hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozó pedagógusok számára. – Debrecen : JUVENTUS 96 Bt., 1997. – 188 p.      376 S 56
  • Slavenburg, Jan H.
      Pedagógiai innováció és a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók. – Rotterdam : Partners Training & Innovatie, cop. 1996. – 158 p.         376 S 67
  • Szabó Ákosné
      Szegénység és iskola : kor- és kórkép a tanulásban akadályozott népesség iskoláztatásáról. – Bp. : Trezor, 1996. – 132 p.          370 Sz 12
  • Társadalmi kohézió : Tanulmányok a halmozottan hátrányos helyzetű cigány és nem cigány fiatalok oktatásáról, társadalmi beilleszkedésük elősegítéséről, az esélyeik javításának lehetőségéről. – Szolnok, 1998. – 72, 72 p.           376 T 32
  • Várnagy Elemér – Várnagy Péter
      A hátrányos helyzet pedagógiája. – [Bp.] : Corvinus, 2000. – 167 p. – (A hét szabad művészet könyvtára : Apor Vilmos Katolikus Főiskola sorozata)       376 V 50

  II., Tanulmányok, folyóiratcikkek

  • Bonifert Mária
      Kirekesztő és/vagy esélyteremtő iskola ?In: Mentor, 2002. 11.sz. – p.16-17.    
  • Boreczky Ágnes
      A különbségek és a másság pedagóiája.In: Montessori Műhely, 2001. 2.sz. – p.7-8.   
  • Cserti Csapó Tibor
      A cigány népcsoport iskoláztatása a Dél-Dunántúlon : A társadalmi – területi feltételrendszer változásai.In: Iskolakultúra, 2003. 12.sz. –
   p.96-102.        
   Czachesz Erzsébet, Cs. – Radó Péter
      Oktatási egyenlőtlenségek és speciális igények.In: Jelentés a magyar közoktatásról : 2003. – Bp. : OKI, 2003. – p.349-376.          370 J 57
  • Derdák Tibor – Varga Aranka
      A hátrányos helyzet tartósodása.In: Educatio, 2003. 1.sz. – p.131-135.    
  • Az együttnevelés erősítése : Konferencia Pilisborosjenőn.In: Köznevelés, 2004. 1.sz. – 6.p.  
  •  Esélyteremtés és iskola : Lillafüred, 1999. nov. 29-30. – dec. 1.In: Köznevelés, 1999. 41.sz. – p.4-6. 
  • Gergely Gyula
      Az iskola szelekciós mechanizmusa és differenciáló rendszere.In: Fejlesztő Pedagógia, 2003. 6.sz. – p.49-58.            
   Harsányi Eszter – Radó Péter
      Cigány tanulók a magyar iskolákban.In: Educatio, 1997. 1.sz. – p.48-59.    
  • Hátrányos helyzetű tanulók.In: Korszerű iskolavezetés. – Bp. : Raabe, 1997. – A 2.1 [p.5-6.] 370 K 72
  • Hermann Zoltán – Hora Dániel
      A hátrányos helyzetű tanulók oktatásának finanszírozása.In: Új Pedagógiai Szemle, 2004. 3.sz. – p.3-17.
  • Iben, Gerd
      Az általános iskola kudarca a fogyatékosokkal és a hátrányos helyzetűekkel.In: Közösen : Szemelvénygyűjtemény az integratív nevelésről és oktatásról. – Bp. : Bárczi, 1996. – p.47-53. 376 K 93
  • Identitás és integráció.In: Hogyan Tovább?, 1993. 5.sz. – p.12-13.     
  • Integrációs bázisiskola Mátraderecskén.In: Köznevelés, 2004. 17.sz. – p.10-11.   
  • Kereszty Zsuzsa
      Szempontok az iskolások multikulturális neveléséhez különös tekintettel a romákra.In: Nevelési kézikönyv nem csak osztályfőnököknek. – Bp. : OKI : Dinasztia, 2001. – p.30-47.   370 N 73
  • Kis Mária Márta – Oros Erika
      A gazdaságilag hátrányos helyzetű tanulók.In: Közoktatás, 2003. 6.sz. – p.8-9. 
  • Komaság Margit – Pólya Zoltán
      Projektek a csenyétei iskolában.In: Süss fel nap : Kisgyermekkori modell-intézmények Magyarországon. -  Bp. : Soros, 1999. – p.265-291.        370 S 99
  • Kriveczkyné Molnár Katalin
      A hátrányos helyzet és az iskola.In: Módszertani Közlemények, 1999. 2.sz. – p.57-60.   
  • Lázár Péter
      A Kedves-ház pedagógiája.In: Süss fel nap : Kisgyermekkori modell-intézmények Magyarországon. – Bp. : Soros, 1999. – p.230-264.         370 S 99
  • Ligeti György
      Hátrányos helyzetűek a közoktatásban : A Kurt Lewin Alapítvány országos kutatása a 2002/2003-as tanévben.In: Köznevelés, 2004. 13.sz. – p.12-13.       
  • Marton Miklósné
      Családi okokból hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztő programjának tapasztalatai.In: Embernevelés, 2000. 3-4.sz. – p.85-90.           
  • Menyhért Ildikó
      Reformszellemiség, új magatartás, új buktatók.In: Köznevelés, 2003.7.sz. – 11.p.   
  • Mohácsi Viktória
      „Célunk az integráció erősítése” : beszélgetés Mohácsi Viktória miniszteri biztossal.In: Köznevelés, 2002. 31.sz. – 3.p.           
  • Mohácsi Viktória
      Hátrányok ellen integrációval.In: Mentor, 2002. 12.sz. – p.10-11.
  • Nagy Nóra
      A szociokulturálisan hátrányos helyzetű családok életmódja, igényszintje.In: Képzés és Gyakorlat, 2004. 1.sz. – p.42-47.           
   Nanszákné Cserfalvi Ilona
      Szociális hátrány és iskola.In: Katedra, 2002. 7.sz. – 18.p.
  • Ney Zsuzsanna
      A cigány gyermekek hátrányos helyzete és lehetősége napjainkban : OTDK dolgozat, 1996 : részlet.In: Ha fogod a kezem…: Szemelvények és részletek az I. Országos Ciganológiai Diákkonferencia tanulmányaiból és előadásaiból : Baja, 1997. március 20-22. – [Kecskemét] : Bács-Kiskun M. Önk., [1998]. – p.81-88.
  • Papp János
      A hátrányos helyzet értelmezése.In: Educatio, 1997. 1.sz. – p.3-7.     
  • Pető Ildikó – Nagy Zita Éva
      Az észak-alföldi régió általános iskolái – a befogadó nevelés szempontjából.In: Iskolakultúra, 2004. 4.sz. – p.51-60.            
  • Radó Péter
      Egyenlőtlenségek és méltányosság a közoktatásban.In: Jelentés a magyar közoktatásról : 2000. – Bp. : OKI, 2000. – p.343-361.         370 J 57
  • Radó Péter
      Speciális igények az oktatásban.In: Jelentés a magyar közoktatásról : 2000. – Bp. : OKI, 2000. – p.327-342.           370 J 57
   Smizsánszkyné Marján Ida
      „Otthon az, ahonnan elindul az ember…”: A hátrányos helyzetű gyermekek integrált fejlesztése a képzőművészetek eszközeivel.In: Süss fel nap : Alternatív óvodák és iskolák Magyarországon. – Bp. : Soros, 1999. – p.622-633.   370 S 99
  • Szabó Ákosné
      A tanulási akadályozottság szociológiai dimenziói : Gondolatok a tanulásban akadályozott cigány gyermekek nevelési szükségleteire adható iskolai válaszokról.In: Interdiszciplináris pedagógia : A Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásai : Debrecen, 1999. november. – Debrecen : Debreceni Egyetem, 2001. – p.223-237.
  • Szabó Géza
      Megyei ösztöndíj a halmozottan hátrányos helyzetű tehetséges tanulók támogatására.In: Megyei Pedagógiai Körkép, 2000. 6.sz. – p.58-60.         
  • Szilas György
      Hátrányos helyzetű gyermekek a Józsefvárosban.In: Kihívások és válaszok az általános iskolában / szerk. Szontagh Pál. – Bp. : PONT K., 2004. – p. 31-49.      371 K 45
  • Szontagh Pál
      Együttnevelés, képesség-kibontakoztatás az általános iskolában.In: Kihívások és válaszok az általános iskolában. – Bp. : PONT K., 2004. – p. 75-85.      371 K 45
  • Szontagh Pál
      Hogy az iskola mindannyiunké legyen…: Képesség-kibontakoztatás a mindennapokban.In: Iskolakultúra, 2004. 3.sz. – p.53-62.          
   Szunyogh Szabolcs
      A Virág-projekt Salgótarjánban.In: Köznevelés, 2004. 3.sz. – p.14-17.    
  • Tóth Istvánné
      Az integráció nem csodaszer.In: Csengőszó, 2003. 5.sz. – p.30-31.     
   Utasi Ágnes
      Társadalmi integráció és családi szolidaritás.In: Educatio, 2002. 3.sz. – p.384-403.   
  • Vajda Zsuzsanna
      A társadalmi hátrányok és az oktatás : múlt és jelen.In: Neveléstudomány az ezredfordulón : Tanulmányok Nagy József tiszteletére / szerk. Csapó Benő és Vidákovich Tibor. – Bp. : Nemzeti Tankvk., 2001.- p.175-189.           370 N 73

   

  Az anyaggyűjtést 2004. május 9-én zártuk le. Készítette : Gerölyné Kölkedi Éva és Pup Csilla


   

   


   

  Újabb cikkek:
  Régebbi cikkek:
  Utolsó frissítés: 2010 január 21. (csütörtök) 10:07