Ma 2018. január 18., csütörtök, Piroska napja van. Holnap Sára és Márió napja lesz.
Mozgás, mozgásfejlődés, mozgásfejlesztés és a lehetőségek: válogatott bibliográfia fejlesztő pedagógusoknak Nyomtat
Tartalomjegyzék

  . Mozgás, mozgásfejlődés

  • Cságola Mariann: A mozgás szerepe hiperaktív gyermek fejlesztésében : [szakdolgozat]. – Szombathely : BDF, 2002   C 34/2002
  • Farmosi István: Bibliográfia a mozgásfejlesztés témaköréből. – Bp. : OTSH, 1992   796 F 28
  • Farmosi István: Mozgásfejlődés. – Bp. : Pécs : Dialóg campus, 1999. – (Dialóg Campus tankönyvek) . (Pedagógia) 796 F 28
  • Farmosi istván – Gaál Sándorné: Óvodások és kisiskolások testi és mozgásfejlődése. – Bp. : Pécs : Dialóg Campus, 2007. – (Dialóg Campus tankönyvek) . (Pedagógia) . (Dialóg Campus Sport)   372 F 28
  • Fodorné Földi Rita: Testnevelési játékok a tanulási zavarok prevenciójában és korrekciójában. – Bp. : ELTE, 1993. – (Iskolapszichológia ; 24.)     371 F 67
  • Gyenese András: Tanulási zavarok korrekciós lehetőségei a mozgásfejlesztés terápiájával : [szakdolgozat]. – Szombathely : BDF, 1997                    G 80/1997
  • Horváth Judit – Horváthné Csapucha Klára – Rónáné Falus Júlia: Amit az óvónőnek észre kell venni : tájékozódó vizsgálat a nagycsoportos óvodások képesség- és készségszintjéről. – Bp. : SZORT BT., 2003     372 H 88
  • Huba Judit: Pszichomotoros fejlesztés a gyógypedagógiában. – Bp. : Nemzeti Tankvk., 1989   376 H 94
  • Képességfejlesztés – képességmérés az óvodában / [Bálintné Pék Éva et al.]. – Debrecen : Didakt, 2005   372 K 38
  • Kern Péter: A mozgás szerepe az autista gyermekek fejlesztésében : [szakdolgozat]. – Szombathely : BDF, 2000 K 41/2000
  • Kunz, Torten: Pszichomotoros fejlesztés az óvodában : képességfejlesztés mozgásos játékokkal. – Bp. : Pécs : Dialóg Campus, 1999. – (Dialóg Campus szakkönyvek) . (Pedagógia) 372 K 98
  • Lakatos Gabriella: Szenzomotoros szemléletű vizsgálatok : az állapot- és mozgásvizsgáló teszt. – Bp. : xfer Grafikai Műhely, 2000 616 L 16
  • Nagyné Réz Ilona: Téri tájékozódás. – 2.kiad. – Bp. : Bárczi, 1996 376 N 33
  • Porkolábné Balogh Katalin: Mozgás – Testkép – Énkép : mozgásfejlesztés és értelmi fejlődés összefüggései. In: Fejlesztő Pedagógia, 1995. 2-3.sz. – p. 33-34.

  . Mozgásfejlesztés

  • 735 játék és gyakorlat : mozgásos tanulás : óvoda, iskola előkészítő és 1-4. osztály. – Bp. : Pécs : Dialóg Campus, 2002. – (Dialóg Campus szakkönyvek) 372 M 92
  • Ács Anna: Játékos mozgásfejlesztő gyakorlatok, 1-2. In: Fejlesztő Pedagógia, 1990. 4.sz. – p. 16-25.; 1991. 1.sz. – p. 8-15.
  • Andrásné Teleki Judit: A könnyített és gyógytestnevelés. – Bp. : Raabe Klett, 1998    371 A 59
  • Atkári Győzőné – Takács Judit: Mozgásos játékok könyve : óvodásoknak és kisiskolásoknak : kicsiknek, hogy tanulják – nagyoknak, hogy tanítsák. – Bp. : Esély Mozaik, 2000. – (Foglalkoztató; 2.)   372 A 94
  • Becsy Bertalan Sarolta – Esküdtné Sebestyén Ildikó: Mozgásos játékminták, játékgyűjtemény óvodák és alsó tagozat részére. – Bp. : ILK, 1986     371 B 43
  • Bencze Sándorné – Szászné Sziklai Ilona – Baczó Lajos: Új lehetőségek a gyógytestnevelésben : mozgáskultúra-fejlesztés – differenciált torna : 3-18 éves korosztály részére. – Szarvas : SZARVAS-PRESS, 1995 615 B 46
  • Benczúr Miklósné: Sérülésspecifikus mozgásnevelés : mozgáskorlátozottak mozgásterápiája, adaptált testnevelése és mindennapos tevékenységre nevelése. – Bp. : Bárczi, 2000  376 B 46
  • Berczik sára: Mozgásfejlesztő és tartásjavító gimnasztika : módszertani útmutató a 3-10 éves korosztály testi neveléséhez. – 2.kiad. – Bp. : MKM, 1992. – (Iskolai testnevelési és sportfüzetek; 14.)  613 B 52
  • Egyéni fejlesztési tervek gyűjteménye / szerk. Nagyné Réz Ilona. – Bp. : Bárczi, 2001   376 E 28
  • Fehérné Kovács Zsuzsanna – Mácsainé Hajós Katalin – Szebényiné Nagy Éva: Együtt lenni jó….  : mozgás-, ritmusérzék- és beszédfejlesztő feladatgyűjtemény 3-7 éves gyermekek részére. – 2.jav.kiad. – Bp. : Logopédia, 2002 372 F 35
  • Fityfiritty : [tudományos igénnyel összeállított gyermektorna-módszertan Kriston Andrea és Ruzsonyi Péter koncepciója alapján]. – 2.jav.kiad. – Bp. : General Press, cop. 2000    796 F 92
  • Gárdos Magda – Mónus András: Gyógytestnevelés. – Bp. : Plantin-Print Bt., 2004  371 G 26
  • Gergely Ildikó: Sokmozgásos testnevelési játékok : módszertani füzet óvodapedagógusoknak. – Bp. : REDACT, 2000. – (Mit? Miért? Hogyan?)     372 G 40
  • Gőbel Orsolya: Mozgás a képzelet szárnyán : stresszcsökkentő, önértéknövelő, integrációt elősegítő fantáziajátékok óvodások számára. – Bp. : L’Harmattan, 2006. –    (Varázsjátékok; 1.)  372 G 56
  • A gyermek mozgásfejlődése : edzéselméleti fejezetek : [videodokumentum]. – Veszprém : OOK, 1987. – 1 VHS 371 G 82
  • Hamza István – Fodorné Földi Rita – Tóth Ákos: Játék, egyensúlyozás, vízhez szoktatás : 3-10 éves korosztály részére. – Bp. : [s.n.], 1995   796 H 26
  • Király Tibor – Darabos Györgyi: Az óvodáskorú gyermekek mozgásfejlesztésének alapjai. In: www.aquaria.hu/index.php?id=290 External link
   Komplex prevenciós óvodai program : „kudarc nélkül az iskolában” : óvodai fejlesztő program a tanulási zavarok megelőzésére / Porkolábné Balogh Katalin [et al.] . – átd. kiad. – [Bp.] : VOLÁN Humán Szolg., 2004      372 K 67
  • Kunz, Torten: Pszichomotoros fejlesztés az óvodában : képességfejlesztés mozgásos játékokkal. – Bp. : Pécs : Dialóg Campus, 1999. – (Dialóg Campus szakkönyvek) . (Pedagógia)    372 K 98
   Mozgás- és ritmusnevelés a foglalkoztató iskolában : előkészítő, 1-8. csoport / [szerk. Kálovits Antalné]. – Bp. : OPI, 1983  376 M 92
  • Mozgásnevelés kézikönyv / [Benczúr Miklósné, Bernolák Béláné et al.]. – Bp. : MM, 1988-1989 (2 db)  PI 371 M 92
  • Nádasi Lajos: Játék és tudomány : a mozgásos játékok elméleti és gyakorlati kérdései. – Debrecen : KFRTKF, 1996    PI 796 N 12
  • Nádasi Lajos: Motoros cselekvéses játékok az iskolai testnevelésben. – Bp. : Nemzeti Tankvk., 2001  796 N 12
  • Nádori László: a gyermek mozgásfejlődése : [videodokumentum]. – [Bp.] : MAFILM, 1982. – 1 VHS  VHS 152
  • Pappné Gazdag Zsuzsa: A babzsák : tartásjavító, izomerősítő és nyújtó, valamint mozgásügyességet fejlesztő gyakorlatok óvodások és általános iskolások számára. – Bp. : Flaccus, 2001   615 P 37
  • Pappné gazdag Zsuzsa: A body-roll : tartásjavító, izomerősítő és nyújtó, valamint mozgásügyességet fejlesztő gyakorlatok óvodások és általános iskolások számára. – Bp. : Flaccus, 2004    615 P 37
  • Pappné Gazdag Zsuzsa: Játszunk gyógyító tornát! – Bp. : Flaccus, 2005     615 P 37
  • Pappné Gazdag Zsuzsa: A karika : tartásjavító, izomerősítő és nyújtó, valamint mozgásügyességet fejlesztő gyakorlatok óvodások és általános iskolások számára. – Bp. : Flaccus, 2002    615 P 37
  • Pappné Gazdag Zsuzsa: A labda : tartásjavító, izomerősítő és nyújtó, valamint mozgásügyességet fejlesztő gyakorlatok óvodások és általános iskolások számára. – Bp. : Flemish-Netherlands Found., 2001  615 P 37
  • Pappné Gazdag Zsuzsa: A szék : tartásjavító, izomerősítő és nyújtó, valamint mozgásügyességet fejlesztő gyakorlatok óvodások és általános iskolások számára. – Bp. : Flaccus, 2005    615 P 37
  • Pappné Gazdag Zsuzsa: A tornabot : tartásjavító, izomerősítő és nyújtó, valamint mozgásügyességet fejlesztő gyakorlatok óvodások és általános iskolások számára. – Bp. : Flaccus, 2002    615 P 37
  • Pappné Gazdag Zsuzsa: Újabb utánzó gyakorlatok : tartásjavító, izomerősítő és nyújtó, valamint mozgásügyességet fejlesztő gyakorlatok óvodások és általános iskolások számára. – 3. kiad. - Bp. : Flaccus, 2005 615 P 37
  • Pappné Gazdag Zsuzsa: Utánzó gyakorlatok : tartásjavító, izomerősítő és nyújtó, valamint mozgásügyességet fejlesztő gyakorlatok óvodások és általános iskolások számára. – Bp. : Flaccus, 2001   615 P 37
  • Pereszlényi Éva – Porkolábné Balogh Katalin: Játék – mozgás – kommunikáció : óvodai program. – Bp. : Alcius, 1996   371 P 56
  • Pinczésné Palásthy Ildikó: Mozgásfejlesztés tanulási zavarral küzdő gyermekeknél. In: Módszertani Közlemények, 2006. 3.sz. –
   p. 109-111.
  • Pintérné Tasnádi Ágnes: Mozgásfoglalkozások az óvodában : a Kovács-módszer alkalmazása. – Bp. : Trefort, 2006. – (Pedagógusok pedagógusoknak)    372 P 71
  • Prevenció és korrekció a 3-10 éves korú gyermekek testnevelésében. – Szarvas : Tessedik Sámuel Főiskola, 2000      372 P 90
  • Ramocsa Gábor: A gondolkodtató testnevelés. In: Kisgyermekek, nagy problémák. – Bp. : Raabe, 2006. október. – G 5 modul  376 K 51
  • Ramocsa Gábor: A helytelen testtartás felismerése és korrekciója. In: Kisgyermekek, nagy problémák. – Bp. : Raabe, 2005. október. – G 3 modul  376 K 51
  • Sákovicsné Dömölky Lídia: A gyermek harmóniája : Berczik Sára esztétikus testképző módszere. – Bp. : Sport, 1990     371 G 82
  • Somodi László: Mozgáskoordináció- és gyorsaságfejlesztő gyakorlatok óvodától a felnőtt korig. – [Bp.] : Baráti Bőrlabda FC, 2003 796 S 73
  • Szabó Borbála: Mozdulj rá! : mozgással kísért vers- és mondókagyűjtemény. – 2.átd.bőv.kiad. – Bp. : Logopédia, 1996  376 Sz 12
  • Szabó Edit: Mozgásfejlesztés halmozottan sérült gyermekekkel. In: Gyógypedagógiai Szemle, 1998. 1.sz. – p. 30-35.
  • Szautner Jánosné Szigeti Gizella: A tanulási zavarok korrekciója kisiskolás korban I-IV. : 1., 2., 3., 4. osztályos fejlesztő program. – Szolnok : Marketing Műhely Kft., 2003-2007. – 4 db   371 N 38
  • A tanulási nehézségek kezelése : kézikönyv a habilitációs programcsomaghoz / szerk. Tölgyszéky-Papp Gyuláné. – Bp. : Logopédia, 2001            376 T 28
  • Ternai Gabriella: A nagymozgások problémáinak korrigálása. In: Kisgyermekek, nagy problémák. – Bp. : Raabe, 2005. március. – G 2 modul       376 K 51
  • Tóth János: A mozgásszervek védelme gyermekkorban : testhelyzet- és mozgásgyakorlatok az óvodai és iskolai testi nevelésben. – Bp. : Golden Book, 2000    616 T 74
  • Tótszőllősyné Varga Tünde: Mozgásfejlesztés az óvodában : Porkolábné Dr. Balogh Katalin fejlesztő programjának alkalmazása testnevelés foglakozásokon. – [Bp.] : [saját], 1994  372 T 80

  . Hasznos oldalak:

  www.mozgasfejlesztes.hu External link
  www.napsugarkozpont.hu External link
  www.ec-pec.hu External link
  www.pek-torna.fw.hu External link
  www.orommozgo.hu External link
  www.mozgasjavito.hu External link
  www.koloknet.hu External link
  www.beszed.hu External link
  www.logopedia.hu External link
  http://terapia.lap.hu External link

   

  Az irodalomjegyzéket összeállította: Gerölyné Kölkedi Éva könyvtáros NYME Savaria Egyetemi  Központ Könyvtára. Szombathely, 2008. április 18.

   

  Újabb cikkek:
  Régebbi cikkek:
  Utolsó frissítés: 2010 február 01. (hétfő) 14:57