Ma 2018. január 18., csütörtök, Piroska napja van. Holnap Sára és Márió napja lesz.
Kompetencia – kulcskompetencia – kompetenciafejlesztés – kompetencia alapú oktatás: válogatott bibliográfia Nyomtat

1. Bakos Györgyi: A Pál utcai fiúk című regény feldolgozása a kompetencia alapú oktatásban. In: Új Pedagógiai szemle, 2008. 8-9.sz,. – p. 148-150.
2. Bíró Jenő: A kompetenciafejlesztés feltételei. In: Megyei Pedagógiai Körkép, 2008. 1.sz. – p. 10-15.
3. Csapó Benő: A képességek fejlődése és iskolai fejlesztése. – Bp. : Akadémiai Kiadó, 2003.          371 C 41
4. Csapó Benő: A kognitív képességek szerepe a tudás szervezésében. In: Tanulmányok a neveléstudomány köréből, 2001. – Bp. . Osiris, 2001. – p. 270-293.                370 T 28
5. Czvik Éva – Sziszik Erika: Kísérleti tapasztalatok a kompetencia fejlesztéséről. – Bp. : ELTE, 1987. – (Iskolapszichológia; 9.)       370 C 99
6. Dancsó Tünde: A szociális kompetencia megjelenése a Nemzeti alaptanterv kiemelt fejlesztési feladataiban. In: Új Pedagógiai Szemle, 2005. 4.sz. – p. 45-52.
7. Esélyegyenlőség, deszegregáció, integráló pedagógia : egy stratégia elemei / [szerk. Bernáth Gábor]. – Bp. : Educatio, 2008. – (Padtárs)     376 E 93
8. Hamar Pál: Egy kifelejtett kulcskompetencia nyomában. In: Új Pedagógiai Szemle, 2008. 8-9.sz. – p. 87-95.
9. Hidak a tantárgyak között : kereszttantervi kompetenciák és tantárgyközi kapcsolatok, 2005. – Bp. : OKI? 2006. – (Tények és érvek)      371 H 69
10. Józsa Krisztián: A képességek és motívumok kölcsönös fejlesztésének lehetősége. In: Tanulmányok a neveléstudomány köréből, 2005. – Bp. : Műszaki Kvk., 2006. – p. [283] – 302.           370 T 28
11. Kasik László: A szociális kompetencia fejlesztésének elmélete és gyakorlata. In: Iskolakultúra, 2007. 11-12.sz. – p. 21-37.
12. A kompetencia : kihívások és értelmezések / szerk. Demeter Kinga. – Bp. : OKI, 2006.            370 K 67
13. A kompetencia-alapú oktatás elterjesztése. In: www.okmt.hu/download.php?ctag=download&docID=1542 External link  [2008. szeptember 25.]
14. Ludányi Ágnes – Juhász Erika: Kulcskompetenciák egy életen át. In: Pedagógusképzés, 2008. 3.sz. – p. 93-105.
15. Mit? Kinek? Hogyan? : Vezetőtanítók-tanárok IV. Országos Módszertani Konferenciája : Szekszárd, 2007. október 12-13. – [Szekszárd] : Illyés Gyula Gyakorló Iskola, 2007.     371 M 72
16. Nagy József: XXI. század és nevelés. – Bp. : Osiris, 2000. – (Osiris tankönyvek)  370 N 22
17. Nagy József: Az íráskészség kritériumorientált fejlődése és fejlesztése. In: Iskolakultúra, 2007. 5.sz. – p. 16-22.
18. Nagy József: Kompetencia alapú kritériumorientált pedagógia. – Bp. : Mozaik, 2007.
19. Nagy József: A közoktatás megújításának koncepcionális kérdései. In: Iskolakultúra, 2008. 3-4.sz. – p. 31-38.
20. Nagy József: Nevelési kézikönyv személyiségfejlesztő pedagógiai programok készítéséhez. – Szegd : Mozaik, 1996.        370 N 22
21. Németh Gáborné Doktor Andrea: A szociális kompetenciák fejlesztésének lehetőségei az iskolában. In: Új Pedagógiai Szemle, 2008. 1.sz. – p. 23-34.
22. Ötről hatra : módszertani kézikönyv a nem szakrendszerű oktatáshoz. – Bp. : Raabe, 2008. szeptember ?
23. Pála Károly: Kompetencia alapú oktatási programcsomagok fejlesztése Magyarországon : előzmények, a fejlesztés folyamata. In: www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=kompetencia-08_programcsomagok External link   [2008. szeptember 25.]
24. Szociális kompetencia – társas viselkedés : szöveggyűjtemény / szerk. Zsolnai Anikó. – Bp. : Gondolat, 2003.         370 Sz 86
25. Szövegértés – szövegalkotás – kompetenciafejlesztő feladatbank tanítóknak. – Bp. : Raabe, 2008. szeptember ?
26. Új vizsga – új tudás? : az új érettségi hatása az iskolakezdéstől a záróvizsgáig. In: www.oki.hu/oldal.php?tipus=kiadvany&kod=uj_vizsga_uj_tudas External link     [2008. szeptember 25.]
27. Vári Péter – Mátrai Zsuzsa: Mitől jó az iskola? : a hozzáadott érték számításának jelentősége az országos kompetenciamérésekben. In: Tanulmányok a neveléstudomány köréből, 2005. – Bp. : Műszaki Kvk., 2006. – p. [263] – 282.     370 T 28
28. „Vasi gyermekekért - jövőnkért” : felkészítés a kompetencia alapú oktatás támogatására Vas megyében / [szerk. Bakó Balázs]. – Szombathely : NYME RPSZK, [2008]  371 V 57
29. Vass Vilmos: A Nemzeti alaptanterv felülvizsgálata és implementációja. In: Tanulmányok a neveléstudomány köréből. – Bp. : Műszaki Kvk., 2006. – p. [213] – 224.  370 T 28
30. Vass Vilmos: Az oktatás tartalma, mint fejlesztési eszköz. – In: Új Pedagógiai Szemle, 2007. 6.sz. – p. 3-11.
31. Vita a NAT 2003 felülvizsgálatáról. In: Új Pedagógiai Szemle, 2007. 5.sz. – p. 331-43.
32. Zsolnai Anikó – Kasik László: Az érzelmek szerepe a szociális kompetencia működésében. In: Új Pedagógiai Szemle, 2007. 7-8.sz. – p. 3-15.
33. Zsolnai Anikó: A szocialitás fejlesztése 4-8 éves korban : módszertani segédanyag óvodapedagógusoknak. – Szeged : Mozaik, 2006. – (DIFER programcsomag) 371 Z 92
34. Zsolnai Anikó – Lesznyák Márta – Kasik László: A szociális és az érzelmi kompetencia néhány készségének fejlettsége óvodás korban. In: Magyar Pedagógia, 2007. 3.sz. – p. 233-270.
35. 210/2008. (VIII.27.) Kormányrendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és  alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII.17.) Kormányrendelet módosításáról. In: Magyar Közlöny,  2008. 125.sz. - p.1438

Készítette Gerölyné Kölkedi Éva könyvtáros, NymE SEK Könyvtára. Az anyaggyűjtés 2009. februárjában történt.

 

Utolsó frissítés: 2009 december 14. (hétfő) 19:45