Ma 2017. december 11., hétfő, Árpád és Árpádina napja van. Holnap Gabriella napja lesz.
A tankönyvírás módszertana - milyen legyen egy új modern tankönyv az általános iskolások részére? Nyomtat
 • 2011. évi 190. törvény a nemzeti köznevelésről (53. §, 45. §, 62. §, 63. §, 98. §, 2. melléklet, 3. melléklet)
 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról (4.§, 92. §, 120. §, 161. §, 163. §, 164. §, 165. §, 166. §, 167. § valamint a Felszerelési jegyzék)
 • 22/2013. (III.22.) EMMI rendelet egyes köznevelési tárgyú jogszabályok módosításáról
 • 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról
 • 2012.évi CXXV. törvény A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. módosításáról
 • 16/2013. (II.28.) EMMI rendelete a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
 • 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
 • A Könyvtárostanárok Egyesületének hozzászólása a …/2014. ( . .) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről rendelet-tervezethez. In: http://www.ktep.hu/sites/default/files/KTE_v%C3%A9lem%C3%A9ny_tank%C3%B6nyvrendelet_2014.pdf External link (20140602)
 • Borbély Anikó: Tartós tankönyv kontra iskolai könyvtár. In: Iskolakönyvtáros, 2010. 14. 2. sz. – p. 7-8.
 • Az irodalomtanítás innovációja: a Németh László Szakkollégium által a szombathelyi Bolyai János Gyakorló Általános Iskolában és Gimnáziumban 2012. február 10-11-én rendezett konferencia szerkesztett és bővített anyaga / szerk. Finta Gábor, Fűzfa Balázs. - Szombathely: Savaria University Press, 2012. - 222 p.: ill. ; 24 cm. - (Irom-könyvek, ISSN 2063-7764; 1. )
 • Irodalomtankönyv ma / Barták Balázs [et al.] ; [alk. szerk. Fűzfa Balázs]. - Budapest : Pont ; [Szombathely] : Savaria University Press, cop. 2002. - 149 p. ; 24 cm. - (Az élményközpontú irodalomtanítási program könyvei / szerk. Fűzfa Balázs, ISSN 0158 9-0538 ; 1. )
 • Kaposi József: A tankönyv szerepének változásai. In: Iskolakultúra, 2012. 22. 12.sz. – p. 56-70. http://epa.oszk.hu/00000/00011/00171/pdf/EPA00011_iskolakultura_2012_12_056-070.pdf External link (20140602)
 • Kósa András: Tankönyvek, szakkönyvek szerzőinek: tapasztalatok, ajánlások. - Budapest: A Korszerű Mérnökért Alapítvány, 2009. - 198 p.
  Martinkó József: Az e-learninges tankönyvfejlesztés tapasztalatai a Kaposvári Egyetemen. In: Iskolakultúra, 2012. 22. 12.sz. – p. 118-123. http://epa.oszk.hu/00000/00011/00171/pdf/EPA00011_iskolakultura_2012_12_118-123.pdf External link (20140602)
 • "Nem az a kérdés, hogy hány tanár tanítja, hanem az, hogy hány diák fogja olvasni!" : beszélgetés egy fontos könyvről == Új Pedagógiai Szemle, 2009. 8-9. sz., p. 164-170. http://epa.oszk.hu/00000/00035/00135/pdf/EPA00035_uj_pedagogiai_szemle_200908_beliv.pdf External link (20140602)
 • Novák Gábor: A tankönyv nemzedékek tudásának tárháza. Interjú Kiss János Tamással, a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó vezérigazgatójával. In: Könyv és Nevelés, 2013. 15. 2.sz. http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/a_tankonyv_nemzedekek_tudasanak_tarhaza External link (20140602)
 • Remeczné Komár Gabriella: Tudomány - tankönyv - pedagógiai gyakorlat. In: Fejlesztő pedagógia : pedagógiai szakfolyóirat, 2011. 22. 1. sz. – p. 51-56.
 • Szluka Eszter: Két tankönyv mind helyett - Befejeződő államosítás. In: Figyelő, 2014. 58. 4. sz. – p. 48-50.
 • Tankönyvelméleti tanulmányok / szerk., bev. tanulm. Karlovitz János ; [bibliogr. Szokolszky Ágnes] ; [írták Horváth Gáborné et al.]. - Budapest : Tankönyvkiadó, 1986. - 217 p.

Gerölyné Kölkedi Éva
Szombathely, 2014. június 2.

Újabb cikkek:
Régebbi cikkek:
Utolsó frissítés: 2014 július 24. (csütörtök) 08:25