Ma 2018. január 18., csütörtök, Piroska napja van. Holnap Sára és Márió napja lesz.
Esélyegyenlőség a társadalomban, esélyteremtés az oktatásban : ajánló bibliográfia 2001-2009 Nyomtat
Tartalomjegyzék

  . Jogszabályok

  2003. évi CXXV. törvény Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról. In: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300125.TV&kif=es%E9lyegyenl%F5s%E9g#xcel External link
  Letöltve: 2009-02-26

  1998. évi XXVI. törvény A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról. In:
  http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800026.TV&kif=es%E9lyegyenl%F5s%E9g#xcel External link

  . Esélyegyenlőségi állásfoglalások, útmutatók

  Egyesült Nemzetek Szervezete [DVD-dokumentum] : egyezmény a fogyatékossággal élő személyek jogairól : 1. lemez / adopt. ... Kósa Ádám ; készítette SINOSZ ; közread. Szociális és Munkaügyi Minisztérium. - Budapest : Szociális és Munkaügyi Min. : SINOSZ, 2007.

  Egyesült Nemzetek Szervezete [DVD-dokumentum] : egyezmény a fogyatékossággal élő személyek jogairól : 2. lemez / adopt. ... Kósa Ádám ; készítette a SINOSZ ; közread. a Szociális és Munkaügyi Minisztérium . - Budapest : Szociális és Munkaügyi Min., 2007 .

  Esélyegyenlőség. In: http://eselyegyenloseg.lap.hu/ External link
  Letöltés: 2009-02-25

  Esélyegyenlőség. In: Szociális és Munkaügyi Minisztérium honlapja
  In: http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=930 External link
  Letöltés: 2009-02-25

  Az Európai Unió Tanácsának irányelve a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról : Council directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation / [közread. a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium] . - [Budapest] : FMM, 2005 . - 60, [32] p.

  Közoktatási Esélyegyenlőségi Útmutató. In: Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapja
  http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=125&articleID=229265&ctag=articlelist&iid=1 External link
  Letöltés: 2009-02-25

  Madridi Nyilatkozat : a befogadó társadalom alapja a diszkrimináció-mentességgel párosuló pozitív cselekvés : The Madrid declaration "Non discrimination plus positive action results in social inclusion" / [közread. a Foglalkozáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium] . - [Budapest] : FMM, 2005 . - 37, [12] p.

  . Esélyegyenlőség megvalósítása az oktatás különböző színterein

  Balázsi Ildikó - Szabó Vilmos - Szalay Balázs: A matematikaoktatás minősége, hatékonysága és az esélyegyenlőség : a PISA 2003 nemzetközi tudásmérés magyar eredményei. In: Új Pedagógiai Szemle, 2005. 11. sz. - p. 3-21.

  Digitális Esélyegyenlőség programjának honlapja. In: http://de.njszt.hu/ External link
  Letöltés: 2009-02-25

  Dologné Kovács Izabella: Falusi iskola - esélyegyenlőség? : diplomadolgozat. - Jakabszállás : szerzői kiadás, 2005 . - 95 + 4 p.

  Egy sikeres iskolai integrációs program tapasztalatai : a hátrányos helyzetű tanulók oktatási integrációs programjának hatásvizsgálata 2005-2007 : kutatási összefoglaló / Kézdi Gábor, Surányi Éva. - Budapest : Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht., 2008. - 130 p.  376 K 44

  Egyenlő esély a tanulásra, sportolásra : [Közintézmények akadálymentesítése pályázati program] : [Programzáró kiadvány] / [szerk. P. Farkas Zsuzsa, P. Perjés Beatrix] ; [fotó Balázs József Balázs et al.] . - Budapest : Szociális és Munkaügyi Min., 2006 . - 111 p.

  Esélyegyenlőség, deszegregáció, integráló pedagógia : egy stratégia elemei / [... szerk. Bernáth Gábor]. - Budapest : Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht., 2008. - 110 p. 376 E 93

  Az esélyegyenlőség korlátai Magyarországon : státusz, etnicitás, kirekesztõdés az egészségügyben és a szociális szférában / Babusik Ferenc. - Budapest : L'Harmattan, [2005]. – 276 p.           301 B 12

  Esélyegyenlőségi terv : Közgazdasági Szakközépiskola Kiskunfélegyháza : 2005 / készítette Közigazgatási Iroda Kft . - [s.l.] [!Győr] : Közigazgatási Iroda Kft., 2005.

  Esélyek Háza 2006 : országos esélyegyenlőségi hálózat / [szerk. Landau Edit, Szalai Ibolya] ; [... kiad. a Veled - Érted Egyesület] . - Budapest : Veled - Érted Egyes., 2006 . - 93 p.

  Esélyteremtés az oktatási informatika eszközeivel : tanári kézikönyv a 12-14 éves korosztály oktatásához / szerk. Koreczné Kazinczi Ilona. - Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 2006. - 231 p.            376 E 93

  Esélyteremtés könyvtári eszközökkel : európai elvek és tapasztalatok. - Budapest : Könyvtári Intézet, 2005. - 104 p.         020 E 93

  Európai Magyarország 2007 : társadalomtudományi áttekintés / szerk. Kovách Imre, Nagy Éva, Tibori Tímea, Tóth Ágnes . - Bp. : MTA Etnikai-nemz. Kisebbségkut. Int., 2007 . –
  369 p.

  Fehérvári Anikó: Esélyegyenlőség a nyelvi előkészítő évfolyamokon. In: Új Pedagógiai Szemle, 2008. 2. sz. - p.30-50.

  Ferge Zsuzsa: Ellenálló egyenlőtlenségek : a mai egyenlőtlenségek természetrajzához. - Budapest : ELTE Tátk Szociális Munka és Szociálpol. Tansz. : Sík K., 2005 . - 51 p.

  Foglalkozási rehabilitáció : jegyzet / [szerk. Gere Ilona, Szellő János] ; [.... kiad. a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány]. - [Budapest] : Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány, 2007. – 207 p.     331 F 68

  A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról. - Bp. : Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, 2005 . - 60 p.

  Gyógypedagógiai szöveggyűjtemény : gondolatébresztő szemelvények a gyógypedagógia általános kérdéseihez / szerk. Hoffmann Judit ; [írták Nagy József et al.]. - 2. átd., bõv. kiad. - Pécs : Comenius, 2006. - 400 p.        376 GH 83

  Ígéretes gyakorlatok : foglalkozási rehabilitációs példák Magyarországon / [szerzők Dávid Andrea, Móricz Rita, Szauer Csilla] ; [ill. Meilinger Zita] ; [közread. a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány]. - [Budapest] : Fogyatékosok Esélye Közalapítvány, 2007. - 130 p.  331 D 29

  Kompetenciaalapú kritériumorientált pedagógia / [Nagy József et al.]. - Szeged : Mozaik Kiadó, 2007. - 383 p.          370 K 67
  Kovácsevicsné Tóth Marianna: Esélyegyenlőség - lépések a megvalósítás felé. In: Fejlesztő Pedagógia, 2006. 3-4. sz. - p.67-70.

  Közoktatás és versenyképesség : hatékonyság és minőség: aktuális kérdések a hazai közoktatásban : az Országos Közoktatási Intézet konferenciája, 2006. október 5-6. / [szerk. Simon Mária, Kósa Barbara] ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet . - Budapest : Oktatáskut. és Fejleszt. Int., 2007 . - 175 p.

  Közoktatásfejlesztés - esélyteremtés : VII. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia : előadások, korreferátumok, riportok, fotók / [szerk. Kónyáné Tóth Mária, Molnár Csaba, Nagy Andrea]. - Debrecen : Suliszerviz, 2005 . - 555 p.

  Kristófné Almási Mária: Éves programsorozat az esélyegyenlőség jegyében. - In: Fejlesztő Pedagógia, 2008. 5. sz. -  p.58-59.

  A második esély iskolái / [szerk. Mayer József] . - Budapest : OKI, 2005 . - 152 p.   374 M 39 

  Mérleg : hátrányos helyzetű társadalmi csoportok Magyarországon 2007-ben / szerk. Kósáné Kovács Magda és Pető Andrea. - Budapest : Napvilág : Táncsics M. Alapítvány, 2007 . –
  287 p.

  Munka és magánélet : tanulmánykötet / [írták Grosch Mária et al.] ; [szerk. Koltai Luca, Vucskó Bernadett]. - Budapest : Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2007 . - 195 p.

  Radó Péter: Méltányosság az oktatásban : két jelentés az oktatás méltányosságáról. - Budapest : Oktatási és Kulturális Minisztérium, 2007. - 114 p.     370 R 23

  A romák minőségi oktatáshoz való egyenlő mértékű hozzájutása : Magyarország : országjelentés . - [Budapest] : Nyílt Társadalmi Intézet, 2007 . - 151 p.

  A szegénység, az egészség és a társadalmi kirekesztettség : a roncstársadalom szociológiai és társadalomgazdaságtani dimenziói / [szerk. Szretykó György] . - Pécs : Comenius, 2007 . - 495 p.

  Szerepváltozások : jelentés a nők és a férfiak helyzetéről, 2001 / szerk. Nagy Ildikó, Pongrácz Tiborné, Tóth István György . - Budapest : TÁRKI : Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium, [2002] . – 280 p.     396 Sz 74
   
  Torda Ágnes – Cser Erika: Újabb programok a fogyatékos emberek megismeréséért és befogadásáért. In: Fejlesztő Pedagógia, 2008. 6. sz. -  p.60-61.

  Az anyaggyűjtést 2009. február 26-án zártuk le. Készítette: Bocskai Adrienn hallgató és Gerölyné Kölkedi Éva könyvtáros,  NymE SEK Könyvtár

  Újabb cikkek:
  Régebbi cikkek:
  Utolsó frissítés: 2009 december 17. (csütörtök) 04:53