Ma 2018. január 18., csütörtök, Piroska napja van. Holnap Sára és Márió napja lesz.
Hiperaktivitás, figyelemzavar, tanulási zavar és megelőzésük, fejlesztési lehetőségeik Nyomtat
Tartalomjegyzék

  . I. Elméleti alapok

  1.,  Alapok : Az Anonymus Alapítvány fejlesztő pedagógus képzése. – Bp. : Anonymus alapítvány, 2000. – 305 p.        376 A 33

  2.,   Balázs János : Tanulási és magatartási zavarok neurobiológiai megközelítése.In: Fejlesztő Pedagógia, 1999. 2-3.sz. – p. 34-38.        X

  3.,   Bálint Mária : Hiperaktivitás és iskolai teljesítménykudarcok : kutatási beszámoló. – Bp. : Oktatáskutató Intézet, 1987. – 200 p.      150 B 20

  4.,   A boldogulás esélyeit rontja a túlzott aktivitás : New Scientist nyomán.In: Élet és Tud., 1993. 38.sz. – p.1196-1197.

  5.,  Csertői Aranka : Az igény megszületése : Mi vezetett el a szenzoros terápiához?In: Eltérő igényű gyermek az óvodában és az iskolában : Óvodapedagógusok Konferenciája : Kecskemét, 1995-1996. – Kecskemét : Tanítóképző F., [1997?]. – p.30-51.

  6.,  Czigler István : Figyelem. – Bp. : Scientia Humana : MTA, 1994. – 160 p. – (Scientia Humana : pszichológia)        150 C 95

  7.,  Czigler István : A figyelem kognitív pszichológiája. – 4.kiad. – [Bp.] : Nemzeti Tankvk., 1994. – 151 p.

  8.,  Dúll Andrea – Varga Katalin : Motiváció és emóció : Figyelem : Gondolkodás és tudat. In: Általános pszichológiai gyakorlatok, 3. kötet. – Bp. : Tankvk., 1993. –261, [58] p.

  9.,  Éder Tekla – Éder Lívia : A hiperaktív gyermek. In: Közoktatás, 2000. 10.sz. – p.4-7.

  10.,  Englbrecht, Arthur – Weigert, Hans : Hogyan akadályozzuk meg a tanulási akadályok kialakulását? avagy nem jelenthet akadályt a tanulási akadály. – 2.kiad. – Bp. : BGGYTF, 1999. – 201 p.          376 E 58

  11.,  Erdélyi Margit, L. : Kreatív „mesejátékok”. In: Katedra, 2002. 9.sz. – p. 28-29. X

  12.,  Fehér Katalin : A hiperaktivitás és ami mögötte van. In: Mentor, 2002. 4.sz. – p. 14-15.X

  13.,  Fejlesztő pedagógia : a fejlesztés főbb elméleti és gyakorlati eljárásai / szerk. Martonné Tamás Márta. – Bp. : ELTE, cop.2002. – 304 p.     376 F 36

  14.,  Fodorné Földi Rita : Hiperaktivitás az óvodában.In: Óvodai Nevelés, 1997. 10.sz. –  p. 306-310.           X

  15.,  Fodorné Földi Rita : Hiperaktivitás és tanulási zavarok. – 2. bőv. kiad. – Pécs : Comenius, 2004         616 F 67

  16.,  Fodorné Földi Rita : Mozgékonyság vagy hiperaktivitás. In: BOA Átmenetek, 1995. 3-4.sz. – p.1-6.

  17.,  Fodorné Földi Rita : A pszichikus fejlődés problémái : Az érés és fejlődés idegrendszeri háttere és a funkciózavarok alapjai. – Bp. : OKKER, 1999. – 154 p. – (Differenciáló pedagógia)          150 F 83

  18.,  Franz, Silvia : A hiperaktív gyerek : miként tudja a szülő idejében felismerni a hiperaktivitást?. – Bp. : Trivium, cop.1998. – 112 p. – (Trivium házikönyvtár) 616 F 91

  19.,  Gallai Mária – Matesz Mónika : A korai fejlesztő központban folyó diagnosztikai és terápiás munka.In: Fejlesztő Pedagógia, 2000. 4-5.sz. – p.12-16.    X

  20., Gellérné Nagy Valéria – Bölcskeiné Ágai Ilona – Czirjákné Vértesi Marianna : A figyelmi teljesítmény alakulása.In: Gyermek- és Ifjúságvédelem, 1991.2.sz. – p.50-55.    X

  21., Gellérné Nagy Valéria – Bölcskeiné Ágai Ilona – Czirjákné Vértesi Marianna : A figyelmi teljesítmény alakulása a beiskolázási vizsgálatok során, 1-2.In: Óvodai Nevelés, 1992. 8.sz. – p.256-258., 1992. 9.sz. – p.292-293.      X

  22., A gyógypedagógiai képzés elmélete és gyakorlata / [szerk. Dombi Alice]. – Gyula : APC Stúdió, 2006          376 G 83

  23.,  Hegyi Ildikó : Fejlődési lépcsőfokok óvodáskorban : Aktuális fejlettségi szint megállapítása óvodásoknál. – Bp. : OKKER, [1998]. – 85 p.   372 H 53

  24.,  Hiperaktivitás, figyelemzavar : betegség-e valójában.In: Új Pedagógiai Szemle, 2002.7-8.sz. – p. 204-210.          X

  25.,  Honti Mária : Milyen iskolába járjon Éva és Péter?In: Taní-tani, 2000. 11.sz. – p.68-72.X

  27.,  Horváth Dezsőné : Gondolatok a figyelem problémáiról. In: Fejlesztő Pedagógia, 2000.1-2.sz. – p. 28-30.         X

  28.,  Huszár Gáborné : Minden gyerek hiperaktív, aki annak látszik?In: Tanító, 2000.5.sz. – p.12-13.           X

  29., Ilyés Katalin: A hagyományos és a differenciált oktatásban részesülő, hiperaktivitás jelét mutató gyermekek összehasonlító vizsgálata. In: Iskolakultúra, 2008. 9-10.sz. – p. 11-22.   
  http://epa.oszk.hu/00000/00011/00134/pdf/2008-9-10.pdf#page=11 External link

  30.,  Kalamár Hajnalka : Tanulási zavarok korrekciója és személyiségfejlesztés. – Bp. : ELTE, 1990. – 61 p. – (Iskolapszichológia ; 18.)     371 K 12

  31.,  Kiphard, Ernst J. : Az ügyetlen gyerek. – [Bp.] : Akkord, cop.1998. – 90 p. – (A mi gyerekünk)          150 K 46

  32.,  Király Ildikó : Az emlékezet fejlődése kisgyermekkorban : utánzás és eseményemlékezet. – Bp. : Gondolat : BIP,2002. – 123 p. – (Kognitív szeminárium) 150 K 47

  33.,  Kolos Tiborné : Ő miért más?, 1-3.In: Hogyan Tovább? 2003.2.sz. – p.24-25., 3.sz. – p. 5-6., 4.sz. – p.21-22.          X

  34.,  Kolozsváry Judit : „Más” gyerek, „más” szülő, „más” pedagógus. – Bp. : OKKER, 2002. – 203 p.          376 K 65

  35.,  Kontra József : A probléma és a problémamegoldó gondolkodás.In: Magyar Pedagógia, 1996. 4.sz. – p. 341-361.         X

  36.,  A korai ellátás jelentőségéről : Szakirodalmi áttekintés alapján készített szakami tanulmányok gyűjteménye a korai gondozás témakörében. – Szolnok : J-N-Sz MPI, 2002. – 59 p. – (Tanárok könyvespolcára ; IX.)      376 K 70

  37.,  Korai fejlesztés. – Bp. : Mentor-Szanator Kft., 2000. – 120 p.(A Fejlesztő Pedagógia különszáma)          376 K 70

  38.,  Kovácsné Sipos Márta : A tanulás fortélyai. – Bp. : Nemz.Tkvk.,2003. – 135 p. 371 K 82

  39.,  Kozma Mária : A hiperaktív gyerekek nem betegek.In: Hogyan Tovább?,  2003. 2.sz. –  p. 26-27.           X

  40., Köles Eszter – Márton Eszter – Rab András: Hiperaktivitás és a figyelem. In: Fejlesztő Pedagógia, 2004. 4-5.sz. – p. 47-50.

  41.,  Kühlewind, Georg : Figyelem és odaadás : az én tudománya. – Bp. : Kláris, 2002. – 96 p. – (Aletheia könyvek)         150 K 99

  42.,  László Zsuzsa : Az örökmozgó gyerek. – Kistarcsa : FI-MO-TA Bt., [1997]. – 102 p. – (Mit csináljak ; 1.)         376 L 33

  43., Makra Judit: Figyelemzavar – hiperaktivitás. In: Család, Gyermek, Ifjúság, 2005. 1.sz. – p. 24-34.

  44.,  Mesterházi Zsuzsa : A nehezen tanuló gyermekek iskolai nevelése. – Bp. : Bárczi, 1998. – 335 p.          376 M 56

  45.,  Molnár Marianna : A hiperaktív gyermek.In: Katedra, 1999. 9.sz. – p.26-27. X

  46.,  Munk Katalin – Szücs Marianna : Egy potimális segítségnyújtási lehetőség a hiperkinetikus szindrómás gyermekek és családjaik számára. In: Gyógypedagógiai Szemle, 2003. 4.sz. – p. 270-275.         X

  47.,  Nagyné Kovács Ildikó : Hiperaktivitás és sportteljesítmény.In: Katedra, 2002.9.sz. – p.26-27.                     X

  48.,  Nahalka István : Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? : konstruktivizmus és pedagógia. – Bp. : Nemzeti Tankvk., 2002. – 143 p.    370 N 34

  49.,  Neuhaus, Cordula : Hiper- és hipoaktivitás, figyelemzavar. – [Szentendre] : Kairosz, 1999. – 256 p.          616 N 70
  50.,  Neuhaus, Cordula : Hyper- és hipoaktivitás, figyelemzavar.In: Fejlesztő Pedagógia, 1999. 2-3.sz. – p.84-86.         X

  51.,  Petriné Feyér Judit : A különleges bánásmódot igénylő gyermek.In: Didaktika : elméleti alapok a tanítás tanulásához / szerk. Falus Iván. – 4.kiad. – Bp. : Nemzeti Tankvk., 2001. –   p. 435-464.          371 D 65

  52.,  Ranschburg Jenő : Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban. – Bp. : Nemzeti Tankvk., 1998. – 213 p.        150 R 37

  53.,  Ranschburg Jenő : A tanulás zavarai : motoros működési zavarok.In: Köznevelés, 1996. 39.sz. – p.9-10.          X
             
  54.,  Réthy Endréné : Az oktatási folyamat.In: Didaktika : elméleti alapok a tanítás tanulásához / szerk. Falus Iván. – 4.kiad. – Bp. : Nemzeti Tkvk., 2001. – p. 221-270. 371 D 65

  55.,  Salló Katalin – Tóth Éva : Problémás a gyerek? : a részképességzavarok kialakulása, felismerése és kezelése. – Bp. : Littera N., 1995. – 111p. – (Egészség könyvek ; 1.)   370 S 12

  56.,  Salné Lengyel Mária : Az áldiszlexia és társai.In: Mentor, 2000. 5.sz. – p.14-15. X

  57.,  Salné Lengyel Mária : Hiperaktivitás és tanulási zavarok.In: Mentor, 1999. 4.sz. -14.p.(mell.)           X

  58.,  Szabó Endre : Problémamegoldás és kreatív gondolkodás. – Sopron : EUROQUALITAS Kvk., 2002. – 129 p.         150 Sz 14

  59.,  Szautner Jánosné : Óvodából-iskolába : tanulási és részképességzavarok összefüggése, megelőzésének és korrekciójának lehetőségei egy tanító szemével. In: Taní-tani, 1999. 10.sz. – p.17-20.           X

  60.,  Szücs Marianna : Esély vagy sorscsapás? : A hiperaktív, figyelemzavarral küzdő gyerekek helyzete Magyarországon. – Bp. : Nemzeti Tkvk., 2003. – 227 p. 616 Sz 98

  61.,  Szücs Marianna : „Hát akkor az ember tényleg padlóra kerül” : a hiperkinetikus zavarokkal küzdő gyermeket nevelő szülők problémái.In: Fordulópont, 2002.4.sz. –          p.31-48.           X

  62.,  Szücs Marianna : A hiperkinetikus és részképességzavaros gyermekek iskolai integrációját akadályozó tényezők. In: Gyógypedagógiai Szemle, 2003.3.sz. – p.187-199.X

  63.,  Szücs Marianna : Hiperkinetikus gyermekek iskolai integrációját akadályozó tényezők.In: Család, Gyermek, Ifjúság, 2002.5.sz. – p. 4-7., p. 10-14.   X

  64.,  Szücs Marianna : A hiperkinetikus szindrómás gyermekek integrációját nehezítő, illetőleg akadályozó tényezők az oktatási intézmények részéről. In: Gyógypedagógiai Szemle, 2002. 3.sz. – p.161-174.         X

  65.,  Szücs Marianna : A hiperkinetikus zavarokkal küzdő gyermeket nevelő szülők problémái. In: Új Pedagógiai Szemle, 2002. 7-8.sz. – p. 211-221.    X
  66.,  Szücs Marianna : Miért válnak a hiperkinetikus szindrómás gyermekek az iskolai szelekció áldozataivá.In: Új Pedagógiai Szemle, 2003. 11.sz. – p. 85-94.   X

  67.,  Szücs Marianna : A részképességzavarokkal is küzdő hiperkinetikus gyermekek integrációjának akadályai. In: Új Pedagógiai Szemle, 2003. 7-8.sz. – p. 162-176.  X

  68.,  Tánczos Judit : Tanulási zavarok és a korrekció lehetőségei. – Debrecen : KLTE, 1999. – 47 p.           376 T 26

  69.,  A tanulási zavar problémái a pedagógiai gyakorlatban : esettanulmányok. – Zalaegerszeg : Zala MPI, 2001. – 80 p.        376 T 28

  70.,  Tolnai Gyuláné : Iskolaelőkészítő az óvodában. – Miskolc : Rekord, 1997. – 224 p.            372 T 59

  71.,  Valett, Robert E. : A tanulási zavarok terápiája. – Bp. : Bárczi, 1996. – 199 p. 376 V 24

  72.,  Wender, Paul H. : A hiperaktív gyermek, serdülő és felnőtt : figyelemzavar egy egész életen át. – Bp. : Medicina, 1993. – 175 p.      616 W 57

  73.,  Weyhreter, Helmut : Figyelj oda jobban! : a koncentrálóképesség zavarai és a fejlesztés lehetőségei. – [Pápa] : Deák, [2001]. – 106 p.     150 W 65

  74., Zsoldos Márta: a figyelemzavar – hiperaktivitás vizsgálata hallássérült tanulóknál. In: Gyógypedagógiai Szemle, 2008. 4.sz. – p. 241-262.

  . II.   Megelőzés, fejlesztés

  1.,   Csanádi Gabriella : Bevezetés a korai fejlesztés témakörébe. – Pécs : Comenius, 1998. – 390 p.           376 C 38

  2.,   Csertői Aranka : Az igény megszületése : Mi vezetett el a szenzoros terápiához? In: Eltérő igényű gyermek az óvodában és az iskolában : Óvodapedagógusok Konferenciája : Kecskemét, 1995-1996. – Kecskemét : Tanítóképző F., [1997?]. – p. 30-51.

  3.,   Deákné B. Katalin : Neked is lehet jobb jegyed! . tanulási módszerek, ötletek. – Pápa : Deák, 2001. – 221 p.         371 D 34

  4.,   Dékány Judit : Mit gondolsz?, 1. : Összefüggés : Figyelem-, emlékezet-, gondolkodás- és beszédfejlesztő játék. – Bp. : Logopédia K., [1998?]. – [22] p.   376 D 41

  5.,   Dékány Judit : Mit gondolsz?, 2. : Analógia. – Bp. : Logopédia K., [1998?]. – [33] p.           376 D 41

  6.,   Dékány Judit : Mit gondolsz?, 3. : Összehasonlítás, rendezés, elvonás. – Bp. : Logopédia K., [1998?]. – [20] p.         376 D 41

  7.,   Englbrecht, Arthur – Weigert, Hans : Hogyan akadályozzuk meg a tanulási akadályok kialakulását? avagy, nem jelenthet akadályt a tanulási akadály. – 2.kiad. – Bp. : BGGYTF, 1999. – 201 p.          376 E 58

  8.,   Erdélyi Margit, L. : Kreatív mesejátékok.In: Katedra, 2002. 9.sz. – p. 28-29.  X

  9.,   Fejlesztő pedagógia : a fejlesztés főbb elméleti és gyakorlati eljárásai / szerk. Martonné Tamás Márta. – Bp. : ELTE, cop. 2002. – 304 p.     376 F 36

  10.,  Füves Sándorné : Képességek fejlesztése kisiskoláskorban.In: Tanító, 1999.7.sz. –    p.17-18.           X

  11.,  Gyarmathy Éva : A hiperaktivitás kezelése. In: Új Pedagógiai Szemle, 2002. 11.sz. –     p. 84-89.           X

  12.,  Horányi Katalin : Tanuljunk tanulni. – Bp. : Magyar Kvklub, 2002. – 198 p.   371 H 81

  13.,  Huber Jánosné : Támaszkodj rám! II. : Mások? Más ok! : a tanulási és/vagy magatartási zavaros gyermekek fejlesztési lehetőségei. – Bp. : Dinasztia, [1995]. – 62 p. 376 H 94

  14.,  Jétékosan : Játékgyűjtemény a részképességek fejlesztésére. – 3.kiad. – Vác : EU-SYNERGON, 2001. – 154 p.        372 J 52

  15.,  Joós Károly – Neményi Eszter : Érvek és ellenérvek a hiperaktív és figyelemzavaros gyerekek kezelésére : Ad Bergsma és Jan Buitelaar tanulmányának felhasználásával az összefoglalót készítette…és … .In: Család, Gyermek, Ifjúság, 2002.5.sz. – p. 15-25.  X

  16.,  Kalamár Hajnalka : Tanulási zavarok korrekciója és személyiségfejlesztés. – Bp. : [ELTE], 1990. – 61 p. – (Iskolapszichológia ; 18.)     371 K 12

  17.,  Kaplonyi Csilla : Hipermotilis gyerekek relaxációs terápiája. In: Fejlesztő Pedagógia, 1999. ksz. – p.194-196.         X

  18.,  Kiss Tihamér : A matematikai gondolkodás fejlesztése hétéves korig. – Bp. : Nemzeti Tankvk., 2001. – 136 p. – (Pszichológia és pedagógia nevelőknek)  150 K 57

  19.,  Komplex Prevenciós Óvodai Program : „Kudarc nélkül az iskolában” : óvodai fejlesztő program a tanulási zavarok megelőzésére / Porkolábné Balogh Katalin [et al.]. – utánny. – [Bp.] : VOLÁN Humán Okt. Szolg. Bt., 2000. – 464 p.    372 K 67

  20.,  Korai fejlesztés. – Bp. : Mentor-Szanator Kft., 2000. – 120 p. A Fejlesztő Pedagógia különszáma          376 K 70

  21.,  Kulcsár Mihályné : A tanulás öröm is lehet : Delacato módszere alapján. – 3.kiad. – Bicske : Szerző, 2002. – 129 p.       150 K 97

  22.,  Metzig, Werner – Schuster, Martin : Tanuljunk meg tanulni! : a tanulási stratégiák alkalmazásának módszerei. – Bp. : Medicina, 2003. – 310 p.   371 M 59

  23.,  Oroszlány Péter : Tanulásmódszertan : tanácsok, módszerek, gyakorlatok a tanulási képesség fejlesztéséhez 10 éves kortól. – Bp. : METÓDUS-TAN, 2003. – 195 p. 371 O 66

  24.,  Pinczésné Palásthy Ildikó : Tanulási zavarok, fejlesztő gyakorlatok. – Debrecen : Pedellus Tankvk., 2003. – 102 p.       376 P 70

  25.,  Porkolábné Balogh Katalin : Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő kisiskolásoknak. – [Bp.] : ELTE, 2002. – 39 p. – (Iskolapszichológia ; 4.)  376 P 86

  26.,  Radnai Zsuzsa : Hang – masszázs terápia. In: Fejlesztő Pedagógia, 2002.2-3.sz. – 40.p. X

  27.,  Salló Éva – Tóth Judit : Problémás a gyerek? : a részképességzavarok kialakulása, felismerése és kezelése. – Bp. : Littera N., 1995. – 111 p. – (Egészség könyvek ; 1.) 370 S 12

  28.,  Szabó Sándor : Nézz a szemembe kedvesen! : kamaszkori krízis, oldása csoportos szociális készségtréninggel. – Szeged : A Dél-Alföldi Régió Kallódó Fiataljaiért Alapítvány, 1998. – 59 p.

  29.,  Szautner Jánosné : Óvodából – iskolába : Tanulási és részképességzavarok összefüggése, megelőzésének és korrekciójának lehetőségei egy tanító szemével.In: Taní-tani, 1999. 10.sz. – p.17-20.           X

  30.,  Székely Balázsné : (R)észképességek : gyakorlófeladatok 8 éves kortól. – Bp. : Műszaki Kvk., 2000. – 123 p. – (Calibra könyvek)      376  Sz 47

  31.,  Szivák Judit : A reflektív gondolkodás fejlesztése. – Bp. : Gondolat : ELTE, 2003. – 83 p. – (Oktatás-módszertani kiskönyvtár ; 3.)      370 Sz 85

  32.,  Szuhaj Eszter : Örömteli tanulás : súlyos részképesség-zavarokkal küzdő gyermekek felkészítése a tanulásra. – Bp. : NIKOL Kkt., [2001?]. – 59 p. + 2 mell.  376 Sz 96

  33.,  Tánczos Judit : Tanulási zavarok és a korrekció lehetőségei. – Debrecen : KLTE, 1999. -         47 p.           376 T 26

  34.,  Torda Ágnes : Figyelemfejlesztő program : differenciált egyéni bánásmód program-sorozat az általános iskola kezdő szakasza számára tanórai és tanórán kívüli felhasználásra. – Bp. : OKI, 2000. – [18] p.        376 T 66

  35.,  Weyhreter, Helmut : Figyelj oda jobban! : a koncentrálóképesség zavarai és a fejlesztés lehetőségi. – [Pápa] : Deák, [2001]. – 106 p.     150 W 65


   
  Készítették a Vas Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakkönyvtárának könyvtárosai 2004. márciusában. A javítás és kiegészítés a NymE SEK Könyvtárában készült 2009. június 2-án.
   
    

  Újabb cikkek:
  Régebbi cikkek:
  Utolsó frissítés: 2009 december 15. (kedd) 11:12