Ma 2018. január 18., csütörtök, Piroska napja van. Holnap Sára és Márió napja lesz.
Integráció a pedagógiában: a sajátos nevelési igényű és a hátrányban élő gyermekek integrált oktatás Nyomtat
Tartalomjegyzék

  . Önálló művek

  3I Akadémia : innováció, integráció, inklúzió : Gyula, 2004. szeptember 21-24. / [szerk. Mayer József]. – Bp. : OKI, 2005. – 126 p.           374 I 59

  3I Akadémia : innovatív környezet, inkluzív társadalom, integratív iskola : Gyula, 2005. október 11-14. / [szerk. Mayer József]. – Bp. : OKI, 2006. – 186 p.         370 H 33

  IV. Logopédiai Napok Konferencia, Sopron 1998. márc. 27-28. : A differenciáló pedagógia - mint az oktatás jövőképe / szerk. Márkné Ettlinger Zsuzsa, Földes Tamás. - Sopron : OM, 1998. - 134 p.    376 L 76

  Bíró Endre:  Jogkereső : a sajátos nevelési igényű és tanulási, beilleszkedési nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő gyerekek, tanulók közoktatási jogaihoz. - [Bp.] : Jogismeret Alapítvány, 2003. - 266 p.             370 B 65

  „A difertől az érettségiig” : Országos Szakmai Konferencia : a tanulómegismerés, a mérések, a vizsgák szerepe az inkluzív pedagógiában. – Szombathely : VMPI, 2005. – 2 DVD      371 D 66

   Együtt a többiekkel - egy-másért : előadás-gyűjtemény a mozgáskorlátozott gyermekek integrált neveléséről / [szerk. Bernolák Béláné]. - Bp. : Bicebóca Alapítvány, 2001. - 113 p.       376 E 31

   Együtt az iskolában / [szerk. Majorné Szathmári Erzsébet]. - [Debrecen] : SÓFT Alapítvány, 1994. - 101, [3] p. - (Faminfo szülőkönyvtár sorozat)

   Együtt az iskolában : útmutató a mozgáskorlátozott tanulók együttneveléséhez / [szerk. Szabó Ildikó]. - [Bp.] : Bárczi, 1995. - 54, [16] p.           376 E 31

   Együttnevelés : speciális igényű tanulók az iskolában : az integrált fejlesztés lehetőségei / szerk. Csányi Yvonne. - Bp. : Iskolafejlesztési Alapítvány, 1993. - 183 p. - (Alternatív pedagógiák és módszerek ; 5.)   376 E 31

  Eltérő igényű gyermek az óvodában és az iskolában : Óvodapedagógusok Konferenciája / [főszerk. Dovala Márta]. - [Kecskemét] : [Kecskeméti Tanítók. Főisk.], [1997?]. - 218 p.

  Értelmileg és tanulásban akadályozott gyermekek integrált oktatása-nevelése : útmutató szülőknek és szakértői bizottságoknak / [szerk. Csányi Yvonne]. - Bp. : Bárczi, 2001. - 104 p.     376 E 91

  Esély az együttnevelésre : integráció versus szegregáció / [szerk. Németh Szilvia]. – Bp. : OKI? 2004. – 270 p.             376 E 93

  Esélyegyenlőség, deszegregáció, integráló pedagógia : egy stratégia elemei / [... szerk. Bernáth Gábor]. - Budapest : Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht., 2008. - 110 p.  376 E 93

  Fejlesztő pedagógia : a fejlesztés főbb elméleti és gyakorlati eljárásai / szerk. Martonné Tamás Márta. - Bp. : Eötvös, cop.2002. - 304 p.          376 F 36

  A fogyatékos emberek Európába mennek / [szerk. Ignácz Beáta]. - 2.kiad. - Bp. : MEOSZ, 2003. - 128 p.              376 F 68

  A fogyatékos gyermekek integrált nevelése hazai kísérletek tükrében / szerk. Perlusz Andrea. - Bp. : Bárczi, 1995. - 152 p.            376 F 68
  Gyógyító pedagógia : nevelés és terápia / szerk. Gordosné Szabó Anna. – Bp. : Medicina, 2004. – 587 p.              376 G 83

  A gyógypedagógia új útjai : Rendszerfejlesztés, tanácsadás, integráció / szerk. Zászkaliczky Péter, Viktor Lechta, Ondrej Matuska. - 2.kiad. - Bp. : Bárczi, 1999. - 349 p.      376 G 83

  A gyógypedagógiai képzés elmélete és gyakorlata. – Gyula : APC Stúdió, 2006. – 184 p.   376 G 83

   A hallássérült gyermekek integrált oktatása-nevelése : útmutató szülőknek és szakértői bizottságoknak / [szerk. Csányi Yvonne]. - Bp. : Bárczi, 2001. - 77 p.                  376 H 22

  Havas Gábor, F. – Liskó Ilona: Óvodától a szakmáig. – Bp. : Felsőoktatási Kutatóintézet : Új Mandátum Kiadó, 2006. – 213 p. – (Társadalom és oktatás ; 32.)               376 H 43

  Integráció és autizmus / [Gaál Éva et al.] ; [szerk. Rónahátiné Katona Cecilia]. - Bp. : Nagy I. Ált. Műv. Közp., 2001. - 59,[3] p.  Integráció és inklúzió : fejlesztő modulok a közoktatásban / szerk. M. Tamás Márta. – [Bp.] : Trefort, 2006. – 377 p.             376 I 61

  Jankó-Brezovay Pálné - Vargáné Mező Lilla:  Az integrált nevelést-oktatást segítő módszertani központ modellje a gyengénlátók iskolájának gyakorlatában. - Bp. : Gyengénlátók Ált. Isk. és Nev. Otthon, 2001. - 110 p. 376 J 34

  Kálmán Zsófia - Könczei György:  A Taigetosztól az esélyegyenlőségig. - Bp. : Osiris, 2002. - 557 p., [16]t. - (Osiris tankönyvek)           360 K 13

  Kézdi Gábor – Surányi Éva: Egy sikeres iskolai integrációs program tapasztalatai : a hátrányos helyzetű tanulók oktatási integrációs programjának hatásvizsgálata 2005 - 2007. – Bp. : Educatio, 2008. – 130 p. – (Padtárs) 376 K 44

  Kolozsváry Judit:  "Más" gyerek, "más" szülő, "más " pedagógus. - Bp. : OKKER, 2002. - 203 p.   376 K 65

  Közösen : Szemelvénygyűjtemény az integratív nevelésről és oktatásról / [összeáll. és szerk. Csányi Yvonne]. - Bp. : Bárczi, 1996. - 229 p.           376 K 93

  Lantos Gábor: A Helix képzési rendszer : integratív pedagógiai alapvetés. – Bp. : Nemzeti Tankvk., 2004. – 166 p.             150 L 24

  Látássérült gyermekek integrált oktatása-nevelése : útmutató szülőknek és szakértői bizottságoknak / [szerk. Csányi Yvonne]. - Bp. : Bárczi,2001. - 101 p.        376 L 34

  A magatartászavarokkal küzdő gyermekek integrált oktatása-nevelése : útmutató szülőknek és szakértői bizottságoknak / [szerk. Csányi Yvonne]. - Bp. : Bárczi, 2001. - 54 p.     376 M 13

  Megközelítések : roma gyerekek nevelésének kérdései / szerk. Nahalka István, Torgyik Judit. – Bp. : Eötvös K., 2004. – 284 p.            376 M 50

  Mesterházi Zsuzsa: A nehezen tanuló gyermekek iskolai nevelése. - Bp. : Bárczi, 1998. - 335 p.  376 M 56

  Mindenki iskolája : Sajátos nevelési szükségletű gyerekek többségi iskolában / szerk. Kereszty Zsuzsa. - Bp. : IFA : BTF : OM, 1999. - 302 p. - (Tanítók kiskönyvtára ; 8.)       376 M 69

  Mozgáskorlátozott gyermekek integrált oktatása-nevelése : útmutató szülőknek és szakértői bizottságoknak / [szerk. Csányi Yvonne]. - Bp. : Bárczi, 2001. -  63 p.        376 M 92

  Némethné Tóth Ágnes: Az inkluzív pedagógia didaktikai alapjai. – [Pápa] : Pápai Nyomda, 2007. – 279 p.              376 N 58

  Papp Gabriella: Tanulásban akadályozott gyermekek a többségi általános iskolában. - Pécs : Comenius Bt., 2004. –
  231 p.            376 P 31

  Pedagógusképző oktatócsomag : speciális szükségletek az osztályban : tanulmányi anyagok/ [szerk. Csányi Yvonne]. - Bp. : Bárczi, 2003. - 202 p.         371 P 52

  Speciális oktatás Hollandiában / szerk. Kees van Rijswijk, Illyés Sándor. - Bp. : Speciális Nev. Holland-Magyar Együttműködési Projekt ; Amszterdam : Gemeentelijk Institut, 2001. - 113 p.    376 S 84

  Szemelvénygyűjtemény a látássérültek integrált neveléséhez, oktatásához / [szerk. Földiné Angyalossy Zsuzsa]. - [Bp.] : Bárczi, 1996. - 140, [8] p.

  Szemelvénygyűjtemény a mozgásfogyatékos gyermekek integrált neveléséhez, oktatásához / szerk. Szabó Ildikó. - Bp. : Bárczi, 1994. - 120 p.          376 Sz 56

  Szüdi János: Kézikönyv : a testi, az érzékszervi, az értelmi és a beszédfogyatékos gyermekek óvodai nevelésével, iskolai nevelésével, oktatásával kapcsolatos eljáráshoz. - Bp. : MM, 1989. - 135 p.    376 Sz 89

  Többnyelvű oktatás és EU-integráció : az európai modell alkalmazhatóságáról a kisebbségi iskolákban / szerk. Ring Éva. – Bp. : Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány, 2004. – 166 p.   376 T 81

  Válogatás az integrált nevelés szakirodalmából : fordításgyűjtemény / szerk. Papp Gabriella. - Bp. : Nemzeti Tankvk., 1994. - 107 p.

  Veszélyeztetők és veszélyeztetettek : fogyatékosság, kompenzáció, inetgráció / szerk. Petróczi Erzsébet. – Szeged : JATE Press, 2005. – 117 p.         376 V 79

  . Tanulmányok, elektronikus oldalak, folyóiratcikkek

  Ábrahámné Györök Margit:  Mozgásfogyatékosok integrációjának tapasztalatairól a Bécsi Nemzetközi
  Konferencia alapján. In: Gyógypedagógiai Szemle, 1989. 1.sz. - p.70-73.      X

  Ábrahámné Györök Margit: Mozgásfogyatékosok integrációjának tapasztalatairól az 1988-as bécsi
  nemzetközi konferencia alapján. In: Gyógypedagógia, 1989. 2.sz. - p.57-60.      X

  Ábrahámné Györök Margit - Lénártné Csillik Enikő - Paál Éva - Újvári Erzsébet: Országos Utazó Szakmai Szolgálat az integrált nevelés megsegítésére. In: Gyógypedagógiai Szemle, 1994. 4.sz. - p.290-293.    X

  Ábrahámné Györök Margit - Lénártné Csillik Enikő - Paál Éva - Újvári Erzsébet: Az Országos Utazó Szakmai Szolgálat kezdeti tapasztalatai a mozgáskorlátozott gyermekek integrált nevelésének megsegítésében. In: Gyógypedagógiai Szemle, 1993. 2.sz. - p. 128-131.          X

  Antal Gabriella – Farkas Éva: A kéttanáros integrációs modell a gyakorlatban, első és második osztályban. In: Kisgyermekek, nagy problémák : 4-9 éves gyermekeket nevelő pedagógusok kézikönyve. – Bp. : Raabe, 2006. május. – B 8 modul [30 p.]           376 K 51

  Benczúr Miklósné - Esztergomi Anna - Nádas Pál:  A fogyatékosok integrációja Svédországban (egy tanulmányút tapasztalatai).In: Gyógypedagógiai Szemle, 1989. 1.sz. - p.63-69.       X

  Benczúr Miklósné: Mozgásfogyatékosok integrált oktatásának helyzete egy felmérés tükrében. In: Gyógypedagógiai Szemle, 1991. 1.sz. - p.25-33.           X
  Bernolák Dóra - Komonczy Eszter - Salát Luca:  Beszámoló két, 1993. évi, júliusi, angliai tanulmányútról. In: Gyógypedagógiai Szemle, 1994. 1.sz. - p.42-44.        X

  Bicsákné Némethy Terézia: Az integráció támogatása a Nyitott Ház Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézetben. In: Gyógypedagógiai Szemle, 2008. 3.sz. – p. 215-220.      X

  Bonifert Mária:  Kirekesztő és/vagy esélyteremtő iskola? In: Mentor, 2002. 11.sz. - p.16-17.   X

  Csabay Lászlóné:  Az együttnevelés buktatói. In: Köznevelés, 1987. 12.sz. - p.6-7.    X

  Csabay Lászlóné:  Fogyatékosok integrált oktatása. In: Köznevelés, 1989. 18.sz. - 11.p.    X

  Csányi Yvonne:  Adatok az integráció magyarországi helyzetéhez. In: Gyógypedagógiai Szemle, 2001. különszám. - p.120-133.            X

  Csányi Yvonne: Fogyatékosok integrációja - nemzetközi és hazai áttekintés. In: Gyógypedagógiai Szemle, 1990. 4.sz. - p.271-279.             X

  Csányi Yvonne:  Fogyatékosok integrált nevelésének kutatása és helyzete Magyarországon. In: A tanítók és óvodapedagógusok felkészítése a fogyatékos gyermekek fejlesztésére : A Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskolán 1997. november 20-án rendezett szakmai tanácskozás előadásai / [szerk. Schablauerné Kertész Katalin]. - Kaposvár : Csokonai Tanítók. Főisk., 1998. - p.15-20.

  Csányi Yvonne: Fogyatékosok integrált nevelésének kutatása Magyarországon. In: Gyógypedagógiai Szemle,  1998. különszám - p.48-53.           X

  Csányi Yvonne:  A főiskolai integráció kutatás hallássérültekkel kapcsolatos tapasztalatai és jövője. In: Fejlesztő Pedagógia, 1993. 3.sz. - p.13-14.          X

  Csányi Yvonne:  Integráció - a "normál" pedagógia és a gyógypedagógia új együttműködési formája. In: Új Pedagógiai Szemle, 1991. 12.sz. - p.38-44.           X

  Csányi Yvonne - Perlusz Andrea:  Integrált nevelés - inkluzív iskola. In: Tanulmányok a neveléstudomány köréből, 2001 : A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának gyűjteménye / [szerk. Báthory Zoltán, Falus Iván]. - Bp. : Osiris, 2001. - p.314-332.           370 T 28

  Csányi Yvonne: Különtámogatás: szegregáltan vagy integráltan : trendek külföldön és Magyarországon. In: Educatio, 2001. 2.sz. - p.232-243.           X

  Csányi Yvonne: Speciális szükséglet vagy fogyatékosság? : a befogadó pedagógia helye a magyar közoktatásban. In: Új Pedagógiai Szemle, 2003. 1.sz. - p.67-73.        X

  Csányi Yvonne - Zsoldos Márta: Világkonferencia a speciális szükségletűek neveléséről. In: Új Pedagógia Szemle, 1994. 12.sz. - p.41-51.           X

  Csekei László: Esélyteremtés és/vagy szegregáció? In: Taní-tani, 2002.20-21.sz. - p.174-176.   X
   
    "De vagyunk-e azok, amik lehetnénk?" : Mozgássérült gyermekek integratív nevelése a szegedi Fekete István Általános Iskolában / Balogh Krisztina [et al.].In: Süss fel nap, 2. rész / [fel. szerk. Fűzfa Balázs]. - Budapest : Soros Alapítvány, 1999. - p.389-396.          370 S 99

  Duruczné Nagy Julianna: A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése az általános iskolában. In: Jogalkalmazás a közoktatásban : útmutató és példatár : [cserelapos kézikönyv]. – Bp. : Raabe, 2009. február. – A 3.14 modul [16 p.]           370 J 66

  Elliger-Rüttgard, Sieglind: Az iskolai integráció 30 éve Németországban – tapasztalatok és kihívások. In: Gyógypedagógiai Szemle, 2006. 3.sz. –  p. 213-220.        X

  Farkas Miklós: A család, a társadalom és a gyógypedagógia felelőssége a fogyatékosok integrált nevelésében. In: Gyógypedagógiai Szemle, 1998. különszám - p.54-68.       X

  Fonyódi Ilona: Az oktatásirányítás szerepe az együttnevelés sikeréért : elhangzott az Országos Integrációs Konferencia megnyitóján. In: Fejlesztő Pedagógia, 2001. 3.sz. - p.7-8.       X

  Fótiné Hoffmann Éva: Mozgáskorlátozott gyermekek integrált nevelése, oktatása. In: Kisgyermekek, nagy problémák : 4-9 éves gyermekeket nevelő pedagógusok kézikönyve. – Bp. : Raabe, 2005. március. – G 1 modul [24 p.]             376 K 51
  Füves Sándorné: Integráció másképpen. In: Fejlesztő Pedagógia, 2002. 2-3.sz. - p.6-7.    X

  Gaál Éva - Horváth Miklós: Integrációs konferencia Csepelen. In: Fejlesztő Pedagógia, 1998. 4-5.sz. - p.52-54. X

  Gáborné Seres Krisztina: Integráció, de hogyan? : egyéni fejlesztőóra egy autizmussal élő kisfiúval. In: Tanító, 2003. 8.sz. - p.27.            X

  Gadó Márta: A látássérültek iskolai integrációjának intézményes háttere Svédországban (beszámoló a CIF 1991-es svédországi programjáról).In: Gyógypedagógiai Szemle, 1991.  4.sz. - p.307-310.     X

  Gergely András: Az integráció gyakorlata egy többségi középiskolában. In: Gyógypedagógiai Szemle, 2004. 4.sz. – p. 272-276.            X

  Gordosné Szabó Anna: A tudásalapú társadalom pedagógiája : II. Országos Neveléstudományi Konferencia : Budapest, 2002. október 24-26.In: Gyógypedagógiai Szemle, 2003. 3.sz. - p.237-238.     X

  Gönczi Rita - Perlusz Andrea: Az integrált nevelés szakmai feltételeit javító pályázati lehetőségek eredményeinek tapasztalatai. In: Gyógypedagógiai Szemle, 2002. 3.sz. - p.175-186.      X

  Görög Katalin: Tanulásszervezés integrált csoportban. In: Kisgyermekek, nagy problémák : 4-9 éves gyermekeket nevelő pedagógusok kézikönyve. – Bp. : Raabe, 2006. május. – B 7 modul [20 p.]    376 K 51

  Gugelmann, Armin:  Észrevételek az integráció témájában. In: Gyógypedagógiai Szemle, 1997. 3.sz. - p.185-188. X

  Habšudová, Magdaléna: Speciális segédeszközök a halmozottan sérült személyek nevelésében és integrálásában. In: Gyógypedagógiai Szemle, 2001. 4.sz. - p. 266-268.        X

  Halász Gábor: A sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása : európai politikák és hazai kihívások. In: Új Pedagógiai Szemle, 2004. 2.sz. - p. 28-37.          X

  Hernádi Krisztina – Jenei Andrea: Kompetenciaalapú oktatás a tanulásban akadályozott gyermekek együttnevelésének szolgálatában. In: Kisgyermekek, nagy problémák : 4-9 éves gyermekeket nevelő pedagógusok kézikönyve. – Bp. : Raabe, 2007. október. – A 17 modul [26 p.]        376 K 51

  Horváth Dezsőné: Gondolatok az integrációról mozgássérültek esetében. In: Fejlesztő Pedagógia,  2000. 6.sz. –
  p. 24-27.            X

  Horváthné Moldvay Ilona: Az integrált oktatás mint innovációs folyamat. In: Fejlesztő Pedagógia, 2001. 3.sz. –
  p. 46-49.            X

  Illyés Sándor: Együtt vagy külön? : Kihívás a fogyatékos gyermekek intézményes nevelésében, kihívás a közoktatásban. In: Évkönyv a magyar köznevelésről / szerk. Hoffmann Rózsa. - 1998. - [Budapest] : OM : OKNT, 1999. - p. 29-35.            370 E 98
  Illyés Sándor: Az eszmény, a törvény, a tradíció és a feltételek a közoktatás megújulásában : különös tekintettel az ép és a fogyatékos gyermekek együttnevelésére. In: Fejlesztő Pedagógia,  2001. 3.sz. - p. 4-6.   X

  Információk : az együtt nevelésben, együtt oktatásban részesülő fogyatékos tanulók nevelési, oktatási körülményeinek vizsgálatáról. In: Módszertani Lapok: Speciális Pedagógia, 2001. 1.sz. - p.1-6.     X

  Az integráció kihívásai : Sajátos nevelési igényű gyermekek a többségi általános iskolában. In: Tanári létkérdések. - Bp. : RAABE, 1997-.- D 3.5 [52 p.]         370 T 26

  Jönsson, Ture: Új stratégiák a speciálpedagógiai szükségleteket mutató gyermekek nevelése terén. In: Gyógypedagógia, 1992. 2.sz. - p.101-108.          X

  Kemény Péter: Utolsó Padból Program és az integráció kapcsolata. In: Gyógypedagógiai Szemle, 2004. 4.sz. –
  p. 257-266.             X

  Kende Anna: Együtt vagy külön? : A szegregált iskolarendszer és a speciális oktatási szükségletek. In: Iskolakultúra, 2004. 1.sz. - p. 3-13.           X

  Kerekes Ferenc: A fogyatékosok integrált neveléséről. In: Köznevelés, 1991. 5.sz. - p. 9-10.    X

  Kerülő Judit: Az integráció és a szegregáció kérdése egy iskolabezárás kapcsán. In: Új Pedagógiai Szemle, 2008. 2.sz. – p. 12-29.            X

  Kókayné Lányi Marietta: Kisegítő iskola helyett : enyhén értelmi fogyatékosok integrált oktatása. In: Tanári létkérdések. - Bp. : RAABE, 1997-.- D 3.4 [18 p.]         370 T 26

  Koppány László - Tóthné Lechner Katalin: "Egy vérből vagyunk" - mondta Maugli a farkasok királyának : együttnevelés a mádi Koroknay Dániel Általános Iskolában. In: Fejlesztő Pedagógia, 2001. 3.sz. -  p. 39-40.   X

  Kovács Mónika: Integráció és előítélet-mentes oktatás. In: Montessori Műhely, 2001. 2.sz. - p. 5-7.  X

  Kozma Szabolcs: Részleges integráció megvalósulása a gyakorlatban. In: Fejlesztő Pedagógia, 2002. 2-3.sz. - p.4-5.             X

  Kőpatakiné Mészáros Mária: Elfogadás – befogadás – társadalmi integráció. In: Fejlesztő Pedagógia, 2007. 6.sz. –
  p. 43-50.            X

  Kőpatakiné Mészáros Mária: Közben felnő egy elfogadó nemzedék. In: Új Pedagógiai Szemle, 2004. 2.sz. - p. 38-48.             X

  Kőpatakiné Mészáros Mária: Útkeresés – a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása. In: Kisgyermekek, nagy problémák : 4-9 éves gyermekeket nevelő pedagógusok kézikönyve. – Bp. : Raabe, 2006. október. – A 11 modul [22 p.]          376 K 51

  Közoktatási törvény módosító javaslatairól. In: Módszertani Lapok : Alsó Tagozat, 2003. 2.sz. - p. 3-8.  X

  Kulcsár Sándorné: A család szerepe a hatékony együttnevelésben. In: Eltérő igényű gyermek az óvodában és az iskolában : Óvodapedagógusok Konferenciája : Kecskemét, 1995-1996 / [főszerk. Dovala Márta]. - [Kecskemét] : [Kecskeméti Tanítók. Főisk.], [1997?]. - p.136-139.

  Kulcsár Sándorné: Az integráció mint nevelésszervezés. In: Eltérő igényű gyermek az óvodában és az iskolában : Óvodapedagógusok Konferenciája : Kecskemét, 1995-1996 / [főszerk. Dovala Márta]. - [Kecskemét] : [Kecskeméti Tanítók. Főisk.], [1997?]. - p.18-29.

  Kulcsárné Papp Enikő: A differenciáló pedagógia mint a sikeres integráció feltétele. In: IV. Soproni Logopédiai Napok 1998. március 27-28. - Sopron : OM, [1998]. - p.41-52.       376 L 76

  Lányiné Engelmayer Ágnes: A külföldi integrációs modellek tanulságai a hazai alkalmazás számára. In: Új Pedagógiai Szemle, 1992. 4.sz. - p. 52-59.           X

  Locsmándi Alajos: Ahol jó gyereknek lenni. In: Új Pedagógiai Szemle, 2004. 2.sz. - p. 49-63.   X

  Locsmándi Alajos – Megyeri Józsefné: A kéttanáros integrációs modell gyakorlata. In: Kisgyermekek, nagy problémák : 4-9 éves gyermekeket nevelő pedagógusok kézikönyve. – Bp. : Raabe, 2005. május. – A 4 modul [22 p.] 376 K 51

  Lynas, Wendy: Az integráció elősegítése hallássérült gyermekek oktatása terén : az angol tapasztalat. In: Gyógypedagógiai Szemle, 1997. 2.sz. - p.108-114.        X

  Magyar Mária:  Az integráció komplexitása. In: Módszertani Lapok: Speciális Pedagógia, 1994. 1.sz. - p. 22-25. X

  Marton Károly: Integrált nevelés és pedagógusképzés. In: Új Katedra, 2001. ápr. - p. 26-28.    X

  Maruzsenszki Ernesztina: Integráció a Református Pedagógiai Szakszolgálat segítségével. In: Fejlesztő Pedagógia, 2001. 3.sz. - p. 50-52.           X

   Másság és differenciálás az ezredfordulón : konferencia. In: Új Pedagógiai Szemle, 1999. 1.sz. - p. 3-70.  X

  Méhes Vera, B.: Montessori-pedagógia és az integráció. In: Montessori Műhely, 2001. 2.sz. - p. 3-4.  X

  Mesterházi Zsuzsa: Integrált nevelés a nemzetközi és a hazai oktatásszervezésben. In: Gyógypedagógiai Szemle, 2002. 1.sz. - p.10-12.           X

  Metzger Balázs: A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált neveléséről- fenntartó önkormányzatoknak. In: www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=egyuttneveles-metzger-fenntarto External link 
  Letöltve: 2009-03-02

  Mezeiné Isépy Mária: A másság szépsége. In: Budapesti Nevelő, 1995. 1.sz. - p. 92-95.    X

  Mills, Charles Gerard: Szegregáció vagy integráció? : Az érzelem- és magatartászavaros gyermekek jogainak védelme. In: Gyógypedagógiai Szemle, 1994. 3.sz. - p.166-179.       X

   Módszertani ajánlások speciális szükségletű gyermekek integrált neveléséhez. In: Módszertani Lapok: Speciális Pedagógia, 1996. 1.sz. - p.1-18.          X

  Mohácsi Viktória: Hátrányok ellen integrációval. In: Mentor, 2002. 12.sz. - p. 10-11.    X

  Multné Dankó Ágnes - Törökné Bajusz Gyöngyi: Az integrációnak a mi fejünkben kell elkezdődnie. In: Montessori Műhely, 2001. 2.sz. - p.17-18.          X

  Nádas Pál: Szegregáció a sikeres integráció érdekében. In: Gyógypedagógiai Szemle, 1989. 3.sz. - p.194-202.  X

  Nagy Bea - Ványi Ágnes: Integráció vagy szegregáció? In: Tanító, 1994. 1.sz. - p.18-19.    X

  Nagy Gyöngyi Mária: Az együttnevelés törvényi szabályozása. In: Fejlesztő Pedagógia, 2001. 3.sz. - p. 9-10. X

  Nagyné Tóth Ibolya: Integráció, inklúzió a Dél_Dunántúlon, a kaposvári intézmény szervezésében. In: Fejlesztő Pedagógia, 2008. 6.sz. – p.15-19.          X


  Németh Szilvia: Roma tanulók integrációja az iskolai gyakorlatban. In:
  www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=3i-nemethrti External link 
  Letöltve: 2009-03-02

  Németh Tünde: A mindenki számára hasznos iskola : (Speciális szükségletek az iskolában).In: Gyógypedagógiai Szemle, 1993. 4.sz. - p. 315-316.          X

  Neuné Nádai Csilla - Kis-Jakabné Tóth Ibolya: Speciális szükségletű gyerekek integrációja. In: Montessori Műhely, 2001. 2.sz. - p.12-14.           X

  Oláh Anna: Szegregáció kontra integráció. In: Fordulópont, 2006. 3.sz. –  p.43-47.    X

   Az Országos Oktatási Integrációs Hálózat "Utolsó padból"című program a nem fogyatékos gyermekek enyhe fokban értelmi fogyatékossá minősítésének visszaszorítására. In: Módszertani Lapok : Alsó Tagozat, 2003. 3-4.sz. - p. 47-52. X

  Örkényiné Deák Adrienn:   Az integrált nevelés helyzete Angliában. In: Új Pedagógiai Szemle, 1998. 10.sz. - p. 69-72. X
  www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk@kod=1998-10-vt-orkenyne-integralt External link  
  Letöltve: 2009-03-02

  Papp Gabriella: Hol tartunk ma? : információk a tanulásban akadályozott gyermekek integrációjáról. In: Fejlesztő Pedagógia, 2001. 4-5.sz. - p. 27-33.         X

  Papp Gabriella - Rózsáné Czigány Enikő: Miért jó az integráció?In: Módszertani Lapok : Speciális Pedagógia, 1996. 3.sz. - p. 8-13.            X

  Papp Gabriella: A pedagógus megváltozott felelőssége az együttnevelésben. In: Kisgyermekek, nagy problémák : 4-9 éves gyermekeket nevelő pedagógusok kézikönyve. – Bp. : Raabe, 2007. december. – A 19 modul [8 p.] 376 K 51

  Papp Gabriella: Tanulásban akadályozott gyerekek integrált oktatása. In: Kisgyermekek, nagy problémák : 4-9 éves gyermekeket nevelő pedagógusok kézikönyve. – Bp. : Raabe, 2005. március. – B 1 modul [18 p.]  376 K 51

  Perlusz Andrea: Az integrált hallássérült gyermekek sikeres iskolai teljesítményét befolyásoló tényezők. In: Educatio, 2001. 2.sz. - p. 389-394.           X

  Persaits László: Helyzetkép az integráltan nevelt fogyatékos gyermekek oktatásban való részvételéről. In: Módszertani Lapok: Speciális Pedagógia, 2000. 1.sz. - p.1-7.         X

  Pesti Gézáné: Az együttnevelés lehetősége egy gyermekekhez igazodó pedagógiai szisztémában. In: Fejlesztő Pedagógia, 2001. 3.sz. - p. 37-38.          X

  Pető Ildikó:  "Ki fizeti a révészt?" : Egy inkluzív társadalom iskolarendszeréhez vezető út döntéshozói. In: Pedagógia és hermeneutika / szerk. Buda András. - Debrecen : Kossuth Egyetemi K., 2001. - p.159-162.   

   Rendhagyó híradás a gyógypedagógia területéről. In: Fejlesztő Pedagógia, 1992. 3-4.sz. - p. 94-96.   X

  Réthy Endréné: Integrációs törekvések Európában. In: Összehasonlító pedagógia : A nevelés és oktatás nemzetközi perspektívái / szerk. Bábosik István, Kárpáti Andrea. - Budapest : BIP, 2002. - p. 314-332.   370 Ö 72

  Réthy Endréné: "Normalizáció" mint a fogytékosok képzésének alapelve az NSZK-ban. In: Gyógypedagógia, 1998. 2.sz. - p.40-44.            X

  Réthy Endréné: A speciális szükségletű gyermekek nevelése, oktatása Európában : az integráció és inklúzió elméleti és gyakorlati kérdései. In: Magyar Pedagógia, 2002. 3.sz. - p. 281-297.      X

  Réti Csilla - Csányi Yvonne: Gyakorló pedagógusok és leendő tanítók attitűdjének felmérése az integráció
  témájában. In: Gyógypedagógiai Szemle, 1998. 2.sz. - p. 81-89.      X

  Rózsáné Czigány Enikő: Együttnevelés - speciális igényű tanulók az iskolában : Az integrált fejlesztés lehetőségei. In: Gyógypedagógiai Szemle, 1993. 3.sz. - p. 238-239.        X

  Salné Lengyel Mária: Autonómia és felelősség. In: Az oktatás autonómiája - autonómia az oktatásban : VII. Soproni Logopédiai és Pedagógiai Napok : Országos Szakmai Konferencia : Sopron, 2001. március 29-31. / [szerk. Márkné Ettlinger Zsuzsanna, Táp Ferencné, Földes Tamás]. - Sopron : "Fogjuk a kezed" Egyesület, [2001]. - p.166-187.

  Salné Lengyel Mária - Kőpatakiné Mészáros Mária: Együttnevelés : ajánlás.In: Fejlesztő Pedagógia, 2002. 1.sz. - p.4-8.             X

  Salné Lengyel Mária - Kőpatakiné Mészáros Mária:  Az együttnevelés jelenlegi helyzete : egy OKI-kutatás tapasztalatai. In: Fejlesztő Pedagógia, 2001. 3.sz. - p.11-17.        X
  www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=sajatos-sal-egyuttneveles#top External link 
  Letöltve: 2009-03-02

  Salné Lengyel Mária - Kőpatakiné Mészáros Mária: Fogyatékos gyermekek és tanulók helyzete az ezredfordulón. In: Educatio, 2001. 2.sz. - p. 394-401.          X

  Salné Lengyel Mária - Kőpatakiné Mészáros Mária: Fogyatékos tanulók helyzete az ezredfordulón. In: Új Pedagógiai Szemle, 2001. 7-8.sz. - p. 20-29.          X

  Sári Jánosné: Integráció és szegregáció együttélése a hallássérült gyermekek érdekében. In: Gyógypedagógiai Szemle, 1994. 3.sz. - p.180-187.           X

  Sarkady Kamilla: Integráció Kanadában. In: Gyógypedagógiai Szemle, 1994. 3.sz. - p. 214-217.   X

  Schiffer Csilla: Látók között kisiskolásként. In: Gyógypedagógiai Szemle, 2002. 1.sz. - p. 41-48.   X

  Sum Ferenc: Az integrált nevelés lehetősége : az Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Speciális Szakiskolában. In: Pedagógiai Műhely, 1994. 5.sz. -                   p. 9-10.        X

  Sum Ferenc: Kelet-magyarországi helyzetkép az integráció előtt. In: Gyógypedagógiai Szemle, 1994. 2.sz. - p.137-140.              X

  Szabó Ildikó: Mozgásfogyatékos gyermekek iskolai integrációja Hollandiában. In: Gyógypedagógiai Szemle, 1995. 2.sz. - p.144-150.            X

  Szándék és valóság : Quo vadis? - Pódiumbeszélgetés "A felelősség, együttműködés - befogadó társadalom" című konferencián. In: Új Pedagógiai Szemle, 2004. 2.sz. - p. 64-69.      X

  Szauer Csilla - Lovászy László: Diszkriminációmentesség + pozitív cselekvés = integráció avagy a Madridi Deklaráció. In: Gyógypedagógiai Szemle, 2003. 1.sz. - p. 60-65.        X

  Szekeres Ágota: A tanulásban akadályozott gyermekek integrált nevelése a fővárosban. In: Fejlesztő Pedagógia, 2001. 4-5.sz. - p. 34-40.            X

  Szoleczky Emese: Keretek és korlátok : adalékok és kontár gondolatok a testi fogyatékosok integrációjának kérdésköréhez a 20. század végének Magyarországán. In: Iskolakultúra, 1999. 5.sz. - p.114-119.   X

  Szücs Marianna: A hiperkinetikus és részképességzavaros gyermekek iskolai integrációját akadályozó tényezők. In: Gyógypedagógiai Szemle, 2003. 3.sz. - p.187-199.        X

  Szücs Marianna: A hiperkinetikus szindrómás gyermekek integrációját nehezítő, illetőleg akadályozó tényezők az oktatási intézmények részéről. In: Gyógypedagógiai Szemle,  2002. 3.sz. - p.161-174.    X

  Teleki László: Az oktatás a beilleszkedés legfőbb segítője. In: Mentor, 2003. 4.sz. - p.14-15.   X

  Tóth Gábor: A gyógypedagógiai ellátás helyzete Japánban – az örök kérdés: „szegregáció vagy integráció”? In: Gyógypedagógiai Szemle, 2007. 3.sz. –  p. 167-181.        X

  Tőkésné Boronkai Mária
    "Ha én lennék a tanár..." : sérültek és épek együttnevelése. In: Fejlesztő Pedagógia, 2001. 4-5.sz. - p.41-44. X

  Vargáné Mező Lilla: Sajátos nevelési igényű tanulók együttneveléséről pedagógusoknak, intézményvezetőknek. In: www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=egyuttneveles-vargane-pedagogus External link 
  Letöltve: 2009-03-02

  Vassné Kovács Emőke - Kedl Márta: Három nap Zágrábban. In: Gyógypedagógia, 1988. 2.sz. - p.150-154. X

  Vassné Kovács Emőke - Fehérné Kovács Zsuzsa - Vecsey Katalin:  A szegregáció, mint az integráció előfeltétele. In: Gyógypedagógiai Szemle, 1994. 4.sz. - p. 251-254.        X

  Vinczéné Bíró Etelka: Sérültek pedagógiája és integrációja. In: Gyógypedagógiai Szemle, 1994. 1.sz. -  p.14-22. X

  Vinczéné Bíró Etelka: Sérültek pedagógiája és integrációja. In: Budapesti Nevelő, 1995. 1.sz. - p. 87-92.  X

  Zászkaliczky Péter: Az egyéni deficittől a társadalmi felelősségig : gyógypedagógia a közoktatásban és a társadalomban. In: Új Pedagógiai Szemle, 2002. 4.sz. - p. 52-63.      X

  Zsebe Andrea - Biró Katalin: Együtt nevelni, de hogyan?In: Fejlesztő Pedagógia, 2002. 2-3.sz. - p.12-14.   X

  Zsoldos Márta: Aktuális tudományos kérdések a gyógypedagógiában és a szociális munkában : a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola tudományos ülése a "Magyar Tudomány Napja 1997" alkalmából. In: Gyógypedagógiai Szemle, 1998. 1.sz. - p.73-76.        X

   


  {xtypo_info} Az anyaggyűjtést 2009. március 4-én zártuk le. Készítette Gerölyné Kölkedi Éva könyvtáros, NymE Savaria Egyetemi Központ Könyvtára.{xtypo_info}  

   

  Újabb cikkek:
  Régebbi cikkek:
  Utolsó frissítés: 2010 február 03. (szerda) 07:32