Ma 2017. december 11., hétfő, Árpád és Árpádina napja van. Holnap Gabriella napja lesz.
Könyvtári beszerzés, pedagógiai szakirodalmi fejlesztés a NymE SEK Könyvtárában a TÁMOP 4.1.2/B.2.-13/1-2013-0003 projekt keretén belül Nyomtat

Könyvtári beszerzés, pedagógiai szakirodalmi fejlesztés a NymE SEK Könyvtárában a TÁMOP 4.1.2/B.2.-13/1-2013-0003 projekt keretén belül

 • Andok Mónika (2013): A hírek története. L’Harmattan Kiadó, Budapest    301 A 59
 • Bagdy Emőke (2014): Relaxáció, megnyugvás, belső béke. Könyv és hangoskönyv 433 relaxációs gyakorlattal. Kulcslyuk Kiadó, Budapest        615 B 13
 • Bartha Dénes (szerk.) (2012): Természetvédelmi növénytan. Mezőgazda Kiadó, Budapest 502 B 37
 • Chatfield, Tom (2013): Hogyan boldoguljunk a digitális korban? HVG Kiadó Zrt., Budapest. (HVG könyvek)            681 C 16
 • Coloroso, Barbara (2014): Zaklatók, áldozatok, szemlélők: az iskolai erőszak. Óvodától a középiskoláig: hogyan szakíthatja meg a szülő és a pedagógus az erőszak körforgását? Harmat Kiadó, Budapest 370 C 24
 • Cseke Ákos (2011): A középkor és az esztétika. Akadémiai Kiadó, Budapest   180 C 52
 • Csépe Valéria, Győri Miklós és Ragó Anett (szerk.) (2007): Általános pszichológia, 1. Észlelés és figyelem. Osiris Kiadó, Budapest. (Osiris tankönyvek)       150 A 50
 • Csépe Valéria, Győri Miklós és Ragó Anett (szerk.) (2008): Általános pszichológia, 3. Nyelv, tudat, gondolkodás. Osiris Kiadó, Budapest. (Osiris tankönyvek)     150 A 50
 • Deér József (2015): A magyar törzsszövetség és patrimoniális királyság külpolitikája. Attraktor Kiadó, Máriabesnyő. (Historia Incognita)        943.9 D 38
 • Derrida, Jacques (2014): Grammatológia. Typotex Kiadó, Budapest    800 D 53
 • Eck Dóra (2015): Drámajáték a középiskolai irodalomórán. 2. bőv. kiad. Protea Kulturális Egyesület, Budapest           371 E 12
 • Eco, Umberto (2013): Az értelmezés határai. Európa Könyvkiadó, Budapest   820E E 13
 • Foghtűy Krisztina, Pirka Veronika és Kempf Katalin (szerk.) (2012): Új múzeumpedagógiai törekvések a hazai felsőoktatásban és a múzeumi gyakorlatban. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest  069 U 28
 • Frazon Zsófia (2011): Múzeum és kiállítás. Az újrarajzolás terei. Sior képeivel. Gondolat Kiadó, PTE, Budapest, Pécs. (Kommunikáció-és Kultúratudományi tanulmányok)    069 F 91
 • Freeman, Johann (2010): A tehetség ajándéka. Mi lesz a tehetséges gyerekekből felnőttként? Animula Kiadó, Budapest          150 F 92
 • Gervai András (2015): Titkos Magyarország. „Célszemély”: a társadalom. Kalligram Kiadó, Budapest              350 G 43
 • Grétsy László (2012): Nyelvi játékaink nagykönyve. Tinta Könyvkiadó, Budapest. (A magyar nyelv kézikönyvei; XXVI.)          809 G 64
 • György Péter (2014): A hatalom képzelete. Állami kultúra és művészet 1957 és 1980 között. Magvető Kiadó, Budapest           301 G 91
 • Hankiss Elemér (2014): A befejezetlen ember. Gondolatok a világról, az emberről, a szabadságról. Helikon Kiadó, Budapest          H 27
 • Holics László (2010): Fizika összefoglaló. 3.kiad. Typotex Kiadó, 2010    530 H 76
 • Horváth Péter (2014): Pártok és koalíciók. Kormányalakítás Magyarországon, 1990-2014. Gondolat Kiadó, Budapest. (Rectaratio)          340 H 90
 • Horváth Sándor (2012): Két emelet boldogság. Mindennapi szociálpolitika Budapesten a Kádár-korban. Napvilág Kiadó, Budapest         360 H 91
 • Járó Katalin (szerk.) (2011): A játszmák világa. Felfedezések a tranzakcióanalízis tájain. Háttér Kiadó, Budapest           301 J 52
 • Kádár Annamárai, Bagdy Emőke, Szondy Máté, Kozma-Vízkeleti Dániel és Pál Ferenc (2014): Bízz magadban! Önértékelés, önelfogadás, önbecsülés. Kulcslyuk Kiadó, Budapest. (Nyitott Akadémia) 150 B 68
 • Kiss Gábor (szerk.) (2014): Kis magyar tájszótár. 5800 népies és tájnyelvi szó magyarázata. Tinta Könyvkiadó, Budapest          809 K 49
 • Komáromi Gabriella (2014): Janikovszky Éva. Pályakép mozaikokban. Móra Könyvkiadó, Budapest
 • Mérő László (2014): A csodák logikája. A kiszámíthatatlan tudománya. Tericum Kiadó, Budapest 330 M 55
 • Minya Károly (2011): Változó szókincsünk. A neologizmusok több szempontú vizsgálata. Tinta Könyvkiadó, Budapest. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához; 118.)    809 M 69
 • Minya Károly (2014): Új szavak II. nyelvünk 800 új szava értelmezésekkel és példamondatokkal. Tinta Könyvkiadó, Budapest. (Az ékesszólás kiskönyvtára; 32.)     809 M 69
 • Mócz Dóra (2013): Az andragógia elmélete, története, társadalmi funkciói, gyakorlata. A 40-50 év közötti korosztály részvétele az élethosszig tartó tanulásban Magyarországon. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest            374 M 73
 • Moisset, Jean-Pierre (2012): A katolicizmus története. Bencés Kiadó, Pannonhalma. (Napjaink teológiája; 19.)            280 M 75
 • Novick, Kerry Kelly és Novick, Jack (2014): Munka szülőkkel gyermekterápiában. Animula Kiadó, Budapest            615 N 87
 • Öllős Géza (2012): Környezetvédelem. Új Levédia, Budapest     502 Ö 24
 • Pléh Csaba, Boross Ottilia (szerk.) (2011): Pszichológia A-Z. A pszichológia legfontosabb fogalmai magyar és angol nyelven. Akadémiai Kiadó, Budapest. (Akadémiai lexikonok)    150 P 73
 • Schulz von Thun, Friedmann (2014): Kommunikációs stílusok. Differenciáló kommunikációpszichológia. Háttér Kiadó, Budapest. (Lélek kontroll)        301 S 39
 • Somhegyi Zoltán (2011): „A kifürkészhetetlen Túlnan”. A tájkép a német romantikában. Kijárat Kiadó, Budapest           750 S 71
 • Sudár Balázs és Petkes Zsolt (szerk.) (2014): A honfoglalók viselete. Helikon Kiadó, Budapest. (Magyar őstörténet I.)           930 H 79
 • Temesi Viola (főszerk.) (2012): Magyar ellentétszótár. Ellentétes jelentésű szavak szótára. Tinta Könyvkiadó, Budapest. (A magyar nyelv kézikönyvei; XXII.)       809 M 14
 • Vonyó József (2014): Gömbös Gyula. Napvilág Kiadó, Budapest     320 V 96
Újabb cikkek:
Régebbi cikkek: