Ma 2017. december 11., hétfő, Árpád és Árpádina napja van. Holnap Gabriella napja lesz.
Ízelítő a pedagógiai szaksajtóból Nyomtat

Ízelítő a pedagógiai szaksajtóból – 2015. február-július

Az anyaggyűjtés 2015 júliusában zárult.

 • András István, Balázs László és Rajcsányi-Molnár Mónika (2014): Szervezeti kultúra és érzelmi intelligencia központú szervezetfejlesztés egy felsőoktatási intézményben. Educatio. 23. 3.sz. 472-482.
 • Balázs Ervin (2014): Tömegoktatás, elitoktatás és  a minőség. Educatio. 23. 4.sz. 550-555.
 • Barakonyi Károly (2014): Felsőoktatási versenyképesség és stratégia. Educatio. 23. 4.sz. 555-567.
 • Daru Katalin (2015): Konferencia a kisgyermeknevelésért.  Iskolakultúra. 25. 2.sz. 89-94. http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/2015/02/08.pdf External link (20150630)
 • Dömsödy Andrea (2015): Az interneten elérhető forrásokra való hivatkozás témaköre az informatika-tankönyvekben. Könyv és Nevelés. 17. 1. sz. 90-115.
 • Hülber László, Lévai Dóra és Ollé János (2015): Út az új generációs digitális tankönyvek megvalósításához. Könyv és Nevelés. 17. 1. sz. 67-89.
 • Iványi Márton (2015): Az online közösségi hálózatok és a véleménynyilvánítás pozitív és negatív szabadsága. In: Iskolakultúra. 25. 3.sz. 72-89. http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/2015/03/06.pdf External link (20150620)
 • Joó Anikó, F. (2015): Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez. Iskolakultúra. 25. 3.sz. 125-129. http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/2015/03/10.pdf External link (20150620)
 • Kerekes Pál és Kiszl Péter (2015): Az elektronikus könyvről – oktatáson innen és túl. Iskolakultúra. 25. 3.sz. 56-71. http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/2015/03/05.pdf External link (20150620)
 • Kinyó László és Bús Enikő (2015): Az iskolai és iskolán kívüli társas tevékenységek jellemzői és összefüggései az online adatgyűjtésből származó háttéradatokkal 9-12 éves diákok körében. Iskolakultúra. 25. 4.sz. 31-49. http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/2015/04/03.pdf External link (20150621)
 • Kozma Tamás (2014): Vidékfejlesztés és oktatás. Educatio. 23. 3.sz. 369-370.
 • Köböl Erika és Vidákovich Tibor (2015): A mérési körülmények hatása a tanulásban akadályozott tanulók olvasás-szövegértés teljesítményére. Iskolakultúra. 25. 4.sz. 3-18. http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/2015/04/01.pdf External link (20150621)
 • Ludvig Orsolya (2014): A reflektivitás szerepe a gyógypedagógiai munkában. Fejlesztő Pedagógia. 25. 5-6.sz. 59-63.
 • Meleg Csilla (2015): Pedagógiai problémák és értelmezési keretek. Új Pedagógiai Szemle. 65. 3-4.sz. 54-64.
 • Molnár Gyöngyvér, Pásztor-Kovács Anita (2015): A számítógépes vizsgáztatás infrastrukturális kérdései: az iskolák eszközparkjának helyzete és a változás tendenciái. Iskolakultúra. 25. 4.sz. 49-62. http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/2015/04/04.pdf External link (20150530)
 • Nupszlné Vágvölgyi Ágnes (2014): Ez van, ha tehetséges a gyermeked. Fejlesztő Pedagógia. 25. 5-6.sz. 69-74.
 • Szabadi Magdolna (2014): A szociális kompetencia elemeinek, fejlődésének és fejlesztésének feltérképezése zeneterápiás keretben. Magyar Pedagógia. 114. 3.sz. 149-188.
 • Szomju László és Habók Anita (2015): Matematikai szöveges feladatok és tanulási szokások kapcsolatának vizsgálata. Iskolakultúra. 25. 3.sz. 15-46. http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/2015/03/02.pdf External link (20150630)
 • Szunyogné Bogdán Hajnalka (2015): A digitális pedagógia helyzete és sajátosságai az alapfokú oktatásban. Iskolakultúra. 25. 2.sz. 58-75. http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/2015/02/05.pdf External link (20150630)
 • Török Tímea és Rausch Attila (2015): Konferencia a PISA 2012 mérés eredményeiről és azok értékeléséről. Iskolakultúra. 25. 5-6.sz.  200-208. http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/2015/05/15.pdf External link (20150702)
 • Velkey Gábor (2014): A tanulás szerepe a marginalizálódó térségek fejlesztésében. Educatio. 23. 3.sz. 415-423.
Újabb cikkek:
Régebbi cikkek: