Ma 2018. január 18., csütörtök, Piroska napja van. Holnap Sára és Márió napja lesz.
Testnevelés, mindennapos testnevelés, a testnevelés tanításának támogatása Nyomtat
 • Arday László (szerk.) (2001): A testnevelés tanítása. Tanítói kézikönyv alsó tagozatos pedagógusok számára. Korona, Budapest 371 K 44
 • Arday László (szerk.) (2001): A testnevelés tanítása. Tanári kézikönyv felső tagozatos pedagógusok számára. Korona, Budapest 371 K 44
 • Bagdy Emőke (2015): Stresszkezelés és relaxáció alkalmazása a testnevelésben. Magyar Diáksport Szövetség, Budapest. (TESIM: Testnevelés Módszertani Könyvek) Melléklet: Oktatófilm a stresszkezelés és relaxáció iskolai alkalmazásához. DVD 371 T 48
 • Biróné Nagy Edit (2004): Sportpedagógia. Kézikönyv a testnevelés és sport pedagógiai kérdéseinek tanulmányozásához. Dialóg campus, Budapest, Pécs. (Pedagógia) (Dialóg campus Sport) (Dialóg campus tankönyvek) 796 S 84
 • Boronyai Zoltán, Király Tibor, Pappné Gazdag Zsuzsanna és Csányi Tamás (2015): Mozgásfejlesztés, ügyességfejlesztés mozgáskoncepciós megközelítésben. Magyar Diáksport Szövetség, Budapest. (TESIM. Testnevelés Módszertani Könyvek) 371 T 48
 • Boronyai Zoltán, Kovács Katalin és Csányi Tamás (2015): A taktikai gondolkodás fejlesztésének lehetőségei a játékoktatásban. Magyar Diáksport Szövetség, Budapest. (TESIM. Testnevelés Módszertani Könyvek) Melléklet: Oktatófilm a taktikai gondolkodást fejlesztő játékok alkalmazásához. DVD 371 T 48
 • Csányi Tamás, Kovács Katalin és Boronyai Zoltán (2015): Alternatív játékok a mindennapos testneveléshez, testmozgáshoz. Magyar Diáksport Szövetség, Budapest. (TESIM. Testnevelés Módszertani Könyvek) Melléklet: Oktatófilm az alternatív játékok iskolai alkalmazásához. DVD 371 T 48
 • Csányi Tamás és Révész László (2015): A testnevelés tanításának didaktikai alapjai. Középpontban a tanulás. Magyar Diáksport Szövetség, Budapest. (TESIM: Testnevelés Módszertani Könyvek) Melléklet: Új módszerek az iskolai testnevelésben. A feladatkártya alkalmazása (módszertani oktatófilm). DVD 371 T 48
 • Csinády Rita Veronika (2014): Ismét legyen rögeszme az eszme: ép testben ép lélek. Egyházi középiskolai testnevelő tanárok a mindennapos testnevelés megvalósíthatóságáról, előnyeiről és hátrányairól. Mediárium. Társadalom – egyház – kommunikáció. 8. 1-2.sz. 39-56. http://epa.oszk.hu/01500/01515/00014/pdf/EPA01515_mediarium_2014_1-2_039-056.pdf External link (20160226)
 • Földes Petra (2001): Mozgás, testnevelés mindennap. Kerekasztal-beszélgetés a mindennapos testnevelés iskolai gyakorlatáról. Új Pedagógiai Szemle. 51. 11. sz. 141-148. http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/mozgas-testneveles-mindennap External link (20160226)
 • Istvánfi Csaba (összeáll.)(2010): Ajánlások az iskolai testnevelés és a diáksport megújítására. Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete, Budapest
 • Ivanics Béla (1993): Mindennapos testnevelés. Fejlesztő Pedagógia. 4. 1-2. sz. 11-13.
 • Juhász Sarolta, Szikszay Andrea és Csányi Tamás (2015): Jógaalapú mozgásprogram az iskolai testnevelésben. Magyar Diáksport Szövetség, Budapest. (TESIM. Testnevelés Módszertani Könyvek) Melléklet: Oktatófilm a jógaalapú mozgásprogram iskolai alkalmazásához. DVD 371 T 48
 • Kaj Mónika, Csányi Tamás, Karsai István és Marton Orsolya (2015): Kézikönyv a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (NETFIT) alkalmazásához. Magyar Diáksport Szövetség, Budapest. (TESIM. Testnevelés Módszertani Könyvek) Mellékletek: Oktatófilm a NETFIT Alkalmazásához. DVD; Hanganyag a NETFIT alkalmazásához. CD 372 K 44
 • Kunos Andrásné (2000): A mindennapos testnevelés tervezése. Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas 372 K 98
 • Mezei József (szerk.)(2008): Általános testtartásjavító gyakorlatok gyűjteménye. 3. kiad. Flaccus, Budapest 615 A 50
 • Nádor László, Szigeti Lajos és Vass Miklós (1994): A motoros képességek és a mozgásos cselekvéstanulás. 2. kiad. Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest 796 N 13
 • Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (2001): Ízelítő a mindennapos testnevelés jegyében született iskolai programokról. Új Pedagógiai Szemle. 51. 11. sz. 149-152. http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/izelito-a-mindennapos-testneveles-jegyeben-szuletett-iskolai-programokbol External link (20160226)
 • Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógiai Kar (2013?): Új eszközök a mindennapos testnevelés szolgálatában. SZTE, Szeged http://www.jgypk.u-szeged.hu/tamop13e/tananyag_html/ujeszkozok/index.html External link (20160226)
 • Pignitzkyné Lugos Ilona és Lévai Péter (2015): A tánc és a kreatív mozgás alapjai. Magyar Diáksport Szövetség, Budapest. (TESIM. Testnevelés Módszertani Könyvek) Melléklet: Oktatófilm a tánc és a kreatív mozgás iskolai alkalmazásához. DVD 371 T 48
 • Protzner Anna, Trájer Emese, Bosnyák Edit, Udvardy Anna, Szőts Gábor, Tóth Miklós és Szmodis Márta (2015): Iskoláskorúak fizikai aktivitása és testzsírja. A mindennapos testnevelés első hatásvizsgálata. Magyar Sporttudományi Szemle. 16. 1. (61.) sz. 15-20.
 • Rétsági Erzsébet (2014): Mindennapos testnevelés az iskolában. Élet és Tudomány. 69. 37. sz. 1166-1167. http://www.eduvital.net/files/ET/2014/ET_2014-37.pdf External link (20160226)
 • Rétsági Erzsébet (2004): A testnevelés tantárgypedagógiája. Dialóg Campus, Budapest, Pécs. (Dialóg Campus tankönyvek) (Dialóg Campus Sport) 371 R 61
 • Révész László és Csányi Tamás (szerk.) (2015): Tudományos alapok a testnevelés tanításához. I. kötet, Szemelvények a testnevelés, a testmozgás és az iskolai sport tárgyköréből. Társadalom-, természet- és orvostudományi nézőpontok. Magyar Diáksport Szövetség. (TESI) 371 T 93
 • Révész László és Csányi Tamás (szerk.) (2015): Tudományos alapok a testnevelés tanításához. II. kötet, A testnevelés és az iskolai sport neveléstudományi, pszichológiai és kommunikációs szempontú megközelítései. Magyar Diáksport Szövetség, Budapest. (TESI) 371 T 93
 • Somhegyi Annamária (2012): A mindennapos tanórai testnevelés egészségfejlesztő hatékonyságát segítő szempontok. Védőnő. 22. 5. sz. 32-34.
 • Testnevelés. Mindennapos testnevelés felmenő rendszerű bevezetése. Tanító: módszertani folyóirat. 2015. 53. 1. sz. 32.
 • Vass Zoltán, Simonné Goschi Gabriella, Pignitzkyné Lugos Ilona, Boronyai Zoltán, Révész László, Rétsági Erzsébet és Csányi Tamás (2015): Egészség- és személyiségfejlesztő kézikönyv az iskolai testneveléshez. Magyar Diáksport Szövetség, Budapest. (TESIM. Testnevelés Módszertani Könyvek) 371 T 48
Utolsó frissítés: 2016 március 01. (kedd) 14:36