Ma 2018. január 18., csütörtök, Piroska napja van. Holnap Sára és Márió napja lesz.
A válás, a csonkacsalád és a hátrányos helyzet kapcsolata: válogatott bibliográfia Nyomtat
 • Barnes, Gill Gorell: Család, terápia és gondozás : alapvető ismeretek a családról és a családterápiáról. – Bp. : Animula, 2001. – (Családterápiás sorozat) 360 B 34
 • Bársony Annamária: A válás hatása a 6-12 éves gyermekekre : szakdolgozat. – Szombathely : BDTF, 2000  B 35/2000
 • Benczúr Lilla – Révész Renáta Liliána: Gyermekeink veszteségei. In: Fordulópont, 2001. 3.sz. – p. 5-16.
 • Berg, Insoo Kim: Konzultáció sokproblémás családokkal. – Bp. : Animula, 2001. – (Családterápiás olvasókönyv ; 5.) 362 B 55
 • Családgondozás és iskola : szöveggyűjtemény / [szerk. Berényi András]. – Debrecen : KLTE, 1996           370 C 36 
  Családszociológia : szöveggyűjtemény / vál. És szerk. Schadt Mária. – Pécs : Comenius Bt., 2000           301 C 36
 • Dabasi Katalin: Kamaszkori traumák: a válás : szakdolgozat. – Szombathely : BDTF, 2001  D 10/2001
 • Esélyteremtés az oktatásban a hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatásához.  –[Bp.] : NSZI, [2001]           377 E 93
 • Figdor, Helmuth: A gyermeki válásélmény pszichodinamikája. In: Embertárs, 2006. 2.sz. – p. 135-160.
 • Figdor, Helmuth: A reménység peremén : elvált szülők gyermekei. – Bp. : Fekete Sas, 1996   150 F 57
 • Fischer Eszter: Modern mostohák : a páromnak gyereke van. – [Bp.] Saxum, [2006]. – (Az élet dolgai)           150 F 60
 • Gaier, Otto R.: „Néha azt gondolom, nincs semmi keresnivalóm ezen a világon”. – Bp. : Magvető, 1990           362 G 16
 • Hajnal Ágnes – Susánszky Éva – Szántó Zsuzsa – Schmied-Schwaiger Zsuzsanna: A szülők válásának hatása a gyermekek életminőségére. In: Fejlesztő Pedagógia, 2005. 5-6.sz. – p. 41-47.
 • Hátrány, kudarc, leszakadás a közoktatásban. – Bp. : OKNT, 2000. – (Az esélyteremtő közoktatásért)           376 H 40
 • Hátrányok és stratégiák : szöveggyűjtemény / szerk. Ronkovicsné Faragó Eszter. – Bp. : Trezor, 2003           376 H 40
 • A hátrányos helyzetű tanulók szakképzése. – Bp. : MM, 1997  377 H 40
 • Ifjú-kór. – Bp.: OKKER, 2004  150 I 14
 • Klein Tímea: A felbomló család : szakdolgozat. – Szombathely : BDTF, 1997 K 58/1997
 • Kosztolányi Anikó Éva: Egy gyenge kis madárka hozzám kedte járni : veszteség feldolgozása szülők válása kapcsán. In: Embertárs, 2007. 2.sz. – p. 122-135.
 • Kőtörő Emese: A gyermek a széteső családban : [a válás hatása a gyermekre]. In: Gyermekvédelmi Hírmondó, 2000. 4.sz. – p. 9-12.
 • Loerzer, Sven: Ha a szülők válnak…tanácsok felbomló családoknak. – Bp. : Park, 1996. – (Szülők házikönyvtára)  370 L 76
 • Minuchin, Salvador: Családok és családterápia. – Bp. : Animula, 2005. – (Családterápiás sorozat)             360 M 69
 • Mozaikcsaládok : szerkezet, fejlődés, kezelés / Verena Krähenbühl [et al.]. – Bp. : Animula, [2009]. – (Családterápiás sorozat ; 16.)
 • Nanszákné Cserfalvi Ilona: Válás – pedagógiai tanácsok. In: Tanító, 2006. 1.sz. – p. 12-13.
 • Nanszákné Cserfalvi Ilona: Vallomások a válásról : esettanulmányok. – Debrecen : Pedellus, 2002           370 N 34
 • Rowlands, Peter: Vasárnapi szülők. – Bp. : Gondolat, 1986 370 R 90
 • Schuszter Viktória: Az elvált és nem elvált szülők kisgyermekeinek társas kapcsolata, önértékelése : szakdolgozat. – Szombathely : NymE SEK, 2009 INTRANET
 • Slavenburg, Jan H. : Pedagógiai innováció és a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók. – Rotterdam : Partners Training & Innovatie, 1996 376 S 67
 • Spangenberg, Brigitte: Mesék elvált szülők gyermekeinek. – Bp. : Sziget, 1998 362 S 84
 • Szabóné Kármán Judit: Családgondozás – krízisprevenció. – Bp. : Medicina, 2004 362 Sz 23
 • Szukicsné Serfőző Klára: Az egyszülős családok társadalmi – demográfiai jellemzői. – Bp. : KSH, 1995. – (Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézet kutatási jelentései ; 55.)
 • Tamás Veronika: Válás hatása a gyerekre : szakdolgozat. – Szombathely : BDF, 2007  INTRANET
 • Várnagy Elemér – Várnagy Péter: A hátrányos helyzet pedagógiája. – [Bp.] : Corvinus, 2003. – (A hét szabad művészet könyvtára) 370 V 50


A téma tanulmányozásához, feldolgozásához javasoljuk még a http://valas.lap.hu External link oldal cikkeinek, a Család, Gyermek, Ifjúság és a Párkapcsolat című folyóiratok cikkeinek tanulmányozását.

A hátrányos helyzetről szélesebb irodalomkutatás is készült, mely a http://pszk.nyme.hu weboldal Bibliográfiák menüjében megtalálható.

Az anyaggyűjtést 2010. január 21-én zártuk le.
Készítette: Gerölyné Kölkedi Éva könyvtáros, NymE RPSZKK.


 

Újabb cikkek:
Régebbi cikkek: