Ma 2018. január 18., csütörtök, Piroska napja van. Holnap Sára és Márió napja lesz.
A gyermekrajzok vizsgálata, elemzése és megértése Nyomtat
Tartalomjegyzék

  . Könyvek

  1. Balázsné Szűcs Judit: Miből lesz a cserebogár? : (Vizuális nevelés 2-8 éves korig). – Bp. : Alex-typo, 1992. – 115 p.             370 B 19

  2. Feuer Mária: A gyermekrajzok fejlődéslélektana. - Budapest : Akad. K., 2000. - 403, [5] p.  150 F 55

  3. Feuer Mária: A gyermekrajzok lélektanáról. - [Miskolc] : MBE, 1995. - 53 p. - (Bölcsész-könyvek)

  4. Feuer Mária: A gyermekrajzok pszichológiai vonatkozásai : Oktatási segédkönyv. - Bp. : Géniusz, 1992. - 256 p.

  5. Gerő Zsuzsa: A gyermekrajzok esztétikuma és más írások. - Budapest : Flaccus, 2003. - 232, [4] p., [32] t.             150 G 43

  6. Hajnal Ágnes – Hermann Imre: A rajzvizsgálat helye a pszichodiagnosztikában : A családrajz felhasználása gyermek-elhelyezési perekben. – [Bp.] : SOTE Magatartástud. Int., 1995. – 28, 27 p. – (Magatartástudományi füzetek ; 2.)           150 H 13

  7. Hárdi István: A dinamikus rajzvizsgálat. – Bp. : Medicina, 1983. – 174 p.    150 H 31

  8. Horváth Lászlóné: “A gyermek élményeinek tükröződése spontán ábrázolásaiban”. – Sopron : B. E. Óvóképző Főisk., [1991?]. – 36p.                                                                                                                                                                                 372 H 90 Záródolgozat.         

  9. Kárpáti Andrea: Firkák, formák, figurák : A vizuális nyelv fejlődése a kisgyermekkortól a serdülőkorig. - Budapest, 2001. - Pécs : Dialóg Campus. – 198 p. - (Dialóg Campus tankönyvek)   150 K 22

  10. Kárpáti Andrea: A kamaszok vizuális nyelve. – Bp. : Akad. K., 2005. – 285, [1] p.   150 K 22

  11. Kárpáti Andrea - Gyebnár Viktória: A vizuális képességek és a személyiség : A Leonardo Program értékelési rendszere. - Budapest : ELTE BTK Neveléstud. Tanszék, 1996 : Pro Educatione Gentis Hungariae Alapítvány. - 140, [20] p. - (Új pedagógiai közlemények)       370 K 22

  12. Lelki folyamatok dinamikája :  A képi világ diagnosztikája és terápiája / szerk. Wolfgang Schringer és Vass Zoltán. – Bp. : Flaccus, 2005. –                  319 p.        150 L 46

  13. Malchiodi, Cathy A.: A gyermekrajzok megértése. - Budapest : Animula, 2003. - 156 p.  150 M 24

  14. Molnár V. József: Ég és föld ölelésében : Tanulmányok a gyermekvilágról. - [Érd] : Örökség Kvműhely, 1998. - 83 p.

  15. Molnár V. József: Egész-ség. – Pécs : Melius Alapítvány, 1995. – 356, [2] p.   398 M 83

  16. Németh Jánosné: A gyermek élményeinek – irodalmi élmény, a környezet élménye – tükröződése ábrázolásaiban. – Sopron : B. E. Óvóképző Főisk., 1991. – 72 p.       372 N 53   Záródolgozat.         

  17. Torda Ágnes - Darvas Ágnes: Példatár az emberalak-ábrázolás és a vizuo-motoros koordináció diagnosztikus értékeléséhez. - 6. jav. kiad. - [Bp.] : ELTE BGGYFK, [2001?]. - [2], 72 p.

  18. Vass Zoltán: A rajzvizsgálat pszichológiai alapjai. – Bp.: Flaccus, 2003. – 341 p.   150 V 60

  19. Vizuális képességek fejlődése / szerk. Kárpáti Andrea. - [Bp.] : Nemzeti Tankvk., 1995. - 695 p. 150 V 93

   

  . Folyóiratcikkek, tanulmányok

  1. Bolla Balázsné: Királykisasszony. In: Óvodai Nevelés, 2000. 1. sz. - p. 15-16.    X

  2. Darabosné Mukli Ágnes: "Anyának sütit kell csinálni" In: Óvodai Nevelés, 1999. 7. sz. - p. 252-253.  X

  3. Dibáczi Ambrus Enikő: "Mesebeli Nap-fa, égig érő ággal" : gyermekrajzok elemzése fejlesztőpedagógiai szempontból. In : Fejlesztő Pedagógia, 2001. 6. sz. – p. 21-25.      X

  4. Dúróné Kecskés Zsuzsa: Gyermekrajzok értelmezése. In : Módszertani Lapok : Alsó tagozat, 1999. 4. sz. – p. 21-24.             X

  5. Fábián Tünde: A gyermeki lélek a rajzok tükrében. In: Óvodai Nevelés, 2000. 4. sz. - p. 129-130.  X

  6. Fentős Tímea - Francia Andrea: Nap és felhő. In: Óvodai Nevelés, 1999. 10. sz. - p. 370-371.  X

  7. Feuer Mária: Facsalád rajzok szerepe a gyermek-pszichodiagnosztikában I-II. In: Gyógypedagógiai Szemle, 2005. 3. sz. – p. 161-172. ; 4. sz. – p. 247-255.        X

  8. Forró Szilvia: A firkáktól a valóságig. In : Cédrus, 1999. 2. sz. – p. 17-18.

  9. Földi Rita, F.: Tanulási zavart okozó funkciózavarok differenciáldiagnosztikája, neuropszichológiai eljárások. In: Fejlesztő Pedagógia, 2005. 1. sz. - p. 5-12.        X

  10. Gerő Zsuzsa: Az élményfeldolgozás különböző módjai a játékban és a rajzolásban. In : Tanulmányok a kisgyermeknevelésről / [szerk. Villányi Györgyné]. – [Bp.] : OKKER, 1997. – p. 67-73.  372 T 28

  11. Gyurkovics Hunor: A gyermekrajzok elemzése – tanulmányozása. In : Új Kép, 2000. 3. sz. – p. 7-8. mell.

  12. Herczeg Zsuzsanna: "A természet csodái és a gyermek" rajzkiállítás. In : Megyei Ped. Körkép, 1993. 5. sz. – p. 18-21.            X

  13. Horváth Dezsőné: Mozgássérült óvodások firkatevékenységének megfigyelése : (összehasonlító kísérlet óvodai kiscsoportban). In: Magyar Pedagógia, 2001. 1. sz. - p. 47-60.      X

  14. Juhászné Dobró Éva: Az el nem sírt könnyek. In: Óvodai Nevelés, 1999. 8. sz. - p. 301-302.   X

  15. Juhászné Kiss Katalin: Robi naprendszere. In: Óvodai Nevelés, 2000. 3. sz. - p. 90-91.   X

  16. Karda Csaba: Gyermekrajzok világa. In : Közoktatás, 1993. 10. sz. - 8. p.

  17. Kárpáti Andrea: "Gyermek (gép)rajzok": multimédia és vizuális nevelés. In : Új Pedagógiai Szemle, 1998. 7-8. sz. – p. 268-270.           X

  18. Kárpáti Andrea: A gyermekrajzok szimbólumvilága. In : Neveléstudomány az ezredfordulón : Tanulmányok Nagy József tiszteletére / szerk. Csapó Benő és Vidákovich Tibor. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2001. - p. 193-206.    370 N 73

  19. Kárpáti Andrea: Kiemelkedő vizuális képességeket mutató autista gyermekek rajzfejlődése. In : Gyógypedagógiai Szemle, 1997. 2. sz. –                          p. 88-107.         X

  20. Kárpáti Andrea: A kortárs művészet esztétikuma: a kamaszrajzok megítélésének kulcsa. In: Iskolakultúra, 2001. 9. sz. - p. 95-103.           X

  21. Kárpáti Andrea: A nyitott óriáskígyó, avagy: kutatások a gyermekrajzok körül. In : Fejlesztő Pedagógia, 1990. 1. sz. – p. 15-29.            X

  22. Kárpáti Andrea - Gyebnár Viktória: A vizuális képességek értékelése. In : Iskolakultúra, 1997. 8. sz. – p. 46-53.
  X
  23. Kárpáti Andrea - Gyebnár Viktória: A vizuális képességek pedagógiai és pszichológiai mérésének összefüggései a Leonardo programban. In : Magyar Pszichológiai Szemle, 1996. 4-6. sz. – p. 273-294.   X

  24. Kovács Katalin: A vizuális kifejezőkészség eltérései autista gyerekeknél. In : Fejlesztő Pedagógia, 1997. 6. sz. – p. 5-18.            X

  25. Környeiné Gere Zsuzsa: Tantárgy - Pedagógiai Műhelyünkről. In : Első száz évünk : Jubileumi emlékkönyv a Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete centenáriumára és decenniumára a honfoglalás 1100. évében / [szerk. Csőregh Éva]. - Bp. : [Dinasztia], 1996. – p. 200-220.      370 E 45

  26. Lőrincz Rozália - Dávidné Németh Valéria: Ég és föld gyermekei. In: Óvodai Nevelés, 2000. 5. sz. - p. 204-205.   X

  27. Molnár V. József: Barlangtól a csillagokig : (A gyermekrajzok üzenete 2.). In : Hogyan Tovább, 1994. 4. sz. – p. 26-27.            X

  28. Molnár V. József: "És itt laknak a szilvák...". In : Hogyan Tovább, 1997. 2. sz. – p. 26-27.   X

  29. Molnár V. József: A gyermekrajzok üzenete. In : Hogyan Tovább, 1994. 3. sz. – p. 4-6.   X

  30. Molnár V. József: A ló, a Nap és az ember. In : Hogyan Tovább, 1997. 4. sz. – p. 24-25.   X

  31. Molnár V. József: Nap - apa, Felhő - anya. In: Család, Gyermek, Ifjúság, 2003. 1. sz. - p. 48-49.  X

  32. Nagy Erika: Az alkotótevékenység folyamata, kreativitás a gyermekrajzokban : (Néhány művészetpszichológiai szempont az esztétikai neveléshez). In : Fejlesztő Pedagógia, 1998. 6. sz. – p. 46-48.    X

  33. Nagy Erika: A gyermekrajzok mint az önkifejezés eszközei. In : Óvodai Élet, 1999. 2. sz. – p. 2-6.  X

  34. Pál Katalin: Irka-firka. In : Óvodai Élet, 1995. 2. sz. – p. 25-26.       X

  35. Pető István: Gyermekrajz: esztétikai élmény, vagy diagnosztikai lehetőség. In: Új Kép, 2000. 3. sz. - p. 14-16. mell.

  36. Platthy István: Kamaszkori személyes mítoszok : gyermekotthonban élő fiatalok rajzai. In : Fordulópont, 2002. 2. sz. – p. 66-72.           X

  37. Platthy István: Kamaszkori személyes mítoszok : gyermekotthonban élő fiatalok rajzainak elemzése. In: Fejlesztő Pedagógia, 2003. 4-5. sz. -                 p. 75-86.         X

  38. Rafeisen Mária: Szárnyalni szabadon. In: Óvodai Nevelés, 2000. 6. sz. - p. 244-245.   X

  39. Richterné Kropf Anikó: Érzelmek, vágyak, szorongások albuma. In: Óvodai Nevelés, 1999. 9. sz. - p. 336-339. X

  40. Rostás Rita - Tóth Piroska: Serdülők kríziseinek tükröződése rajzaikban. In: Fejlesztő Pedagógia, 2003. 6. sz. - p. 11-16.            X

  41. Sánta László: A vizuális kifejezés rejtőzködése a gyermekrajzokban és a képértés hatása a pedagógiára. In : Fejlesztő Pedagógia, 1994. 2-3. sz. – p.  24-29.        X

  42. Schuck Mária: Valóság, mese, gyermekrajzok. In : Hogyan Tovább, 2001. 2. sz. - 19. p.   X 
  43. Szávai Géza: Rajzolt beszéd : mit rajzol a kisgyerek? In: Fordulópont, 2004. 2. sz. - p. 13-23.  X

  44. Szávai István: A gyermekrajzok üzenete. In : Új Pedagógiai Szemle, 1993. 5. sz. – p. 81-87.   
  Molnár V. József : A Nap arca : A gyermekrajzok üzenete c. kiadvány ismertetése.    X

  45. Szkotiniczky Péter: Gyermekalkotások értékelési szempontjai. A Fővárosi Pedagógiai Intézetben működő vizuális-esztétikai módszertani munkaközösség által kidolgozott elvek gyakorlati összegezése. In : Budapesti Nevelő, 1995. 3. sz. – p. 90-94.           X

  46. Tarsoly Erika: Viharos színek és érzelmek. In: Óvodai Nevelés, 2000. 2. sz. - p. 54-55.   X

  47. Torda Ágnes: A tanulási teljesítményzavar pszichológiai vonatkozásai. In : III. Logopédiai Napok Konferencia : Sopron, 1997 : Az olvasás, írástanulás folyamatának kérdései, problémái különböző szakmai megközelítésben – a NAT bevezetésének időszakában / [szerk. Földes Tamás, Márkné Ettlinger Zsuzsanna, Závoti Józsefné]. – [Sopron] : [s. n.], [1998]. - p. 95-106.         376 L 46

   


  Válogatta és szerkesztette: Gerölyné Kölkedi Éva, Pup Csilla. Az anyaggyűjtést  2006. január 17-én zártuk le.

  Újabb cikkek:
  Régebbi cikkek:
  Utolsó frissítés: 2010 február 01. (hétfő) 11:21