Ma 2018. január 18., csütörtök, Piroska napja van. Holnap Sára és Márió napja lesz.
Az általános művelődési központok működése: Nyomtat

. Jogszabályi vonatkozások (a jogszabályok megtalálhatóak a www.magyarorszag.hu External link oldalon)

 • 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról, különösen is: 33.§.; 40.§.; 48.§.; 75.§., 84.§.;
            95.§.; 102.§.
 • 20/1997. (II.13.) Kormányrendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
       végrehajtásáról
 • 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről,
      különösen is: 50.§.
 • 31/2005. (XII.22.) OM rendelet a nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról,
      különösen is: 2.§.; 4.§.
 • 3/2002. (II.15.) OM rendelet a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről,
       különösen is. 1.§.
 • 1/2007. (I.18.) OKM rendelet A közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről
      szóló 3/2002. (II.15.) OM rendelt módosításáról
 • 290/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.
     törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992.
     (X.8.) Kormányrendelet módosításáról, elsősorban 18.§.
 • 2006. évi CXXI. törvény A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetését magalapozó egyes
    törvények módosításáról [különös tekintettel a közoktatásról szóló 1993. évi
    LXXIX. törvény módosítására
 • 2006. évi CXXVII. törvény A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről
 • 11/2006. (XI. 10.) OKM rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló
  11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet és a nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról szóló 31/2005. (XII. 22.) OM rendelet módosításáról
 • 15/2006. (XII. 26.) OKM rendelet A 2006/2007. tanév rendjéről szóló 4/2006. (II. 24.) OM
  rendelet módosításáról
 • 1/2007. (I.18.) OKM rendelet A közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről
  szóló 3/2002. (II.15.) OM rendelt módosításáról
 • 1997. évi CXL. törvény A muzeális intézményekről,a nyilvános könyvtári ellátásról és a
  közművelődésről, különösen is a 74.§.
 • 2006. évi XXIV. törvény a helyi önkormányzatok 2006. évi új címzett támogatásáról …szóló
  1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról
 • 30/1989. (XI.19.) MM rendelet az összevont művelődési intézményekről

.  Az ÁMK-k működése

 • ÁMK -  szótár. – Bp. : OPI, [1988!] .- (Belső műhelytanulmányok ; 18.) 374 A 55
 • Az intézményfenntartó jogainak gyakorlása : [közoktatási intézmény létrehozása, működtetése, megszüntetése; önkormányzati feladatok]. In: Jogalkalmazás a közoktatásban : útmutató és példatár / szerk. bíró Endre, Bosch Márta; Varga Mária Beáta. – Bp. : Raabe Klett, 1999- .- G modul      370 J 66
 • Kovács László - Tarcsa Zoltán: nevelés, művelődés, minőség : a többcélú intézmények minőségbiztosításának problémái. – Bp. : OKKER, 2002. – (OKKER minőségbiztosítás) . (Minőség és gyakorlat)      650 K 80
 • A közoktatás és a közművelődés együttműködése a kistelepüléseken és a lakótelepeken / [szerk. Horváth Margit]. – Szhely. : BDTF, 1988. – (Közművelődés) 370 K 93
 • Molnárné Balogh Mária: A közoktatási törvény végrehajtási rendelete. In: Iskolaszolga, 2006/2007. 1.sz. – p. 19-56.
 • A nyitott, a közművelődési intézményekkel és szervezetekkel integrált iskola megvalósításának lehetőségei az általános művelődési központok keretei között. – Bp. : OPI, 1984.  – (Belső műhelytanulmányok ; 12.)    374 N 99
 • Szabó Irma: Az általános művelődési központok minőségi mutatói. In: Minőség és gyakorlat. – Bp. : OKKER, 2000. – p. 32-42. – (OKAIM-módszertani füzetek ; 2.) 371 O 16 PI
 • Szabó Irma: A „húszak”. In: Iskolakultúra, 2002. 2.sz. – p. 80-94.
 • Szüdi János: A közoktatás feladatainak megtervezése. In: Iskolaszolga, 2006/2007. 4.sz. –
  p.1-38.
 • Szüdi János: A közoktatásról szóló törvény módosítása. In: Iskolaszolga, 2006/2007. 2-3.sz. – p.1-80.
 • Szüdi János: az önkormányzati feladatellátás. In: Iskolaszolga, 1999.9-10.sz. – p.77-92.
 • Válaszolni a kor kihívásaira : Általános Művelődési Központok új szerepkörben. In: Mentor, 2005. 12.sz. –  7.p.

 

. Az általános művelődési központokról: tevékenységük, eredményeik, jó gyakorlatok

1. Önálló művek

 • 10évkönyv : A „Bajai Őszök” (1991-2000) üzenete az általános művelődési központokról. – [Bp.], [2005]
 • Általános művelődési központok Magyarországon, 1981-1984 / [összeáll. Eszik Zoltán]. – [Bp.] : NI, 1985.       374  A 50 PI
 • Bajai ősz : innovatív általános művelődési központok találkozója és a modernizáció stratégiája, 1994. – [Baja] : [ÚÁMK], [1994]  370 B 14 PI
 • Bajai ősz : innovatív általános művelődési központok találkozója, 1995. – [Baja] : [ÚÁMK], [1995]  
 • Bajai ősz : innovatív általános művelődési központok találkozója, 1996. – [Baja] : [ÚÁMK], [1996]        370 B 14 PI
 • Bajai ősz : innovatív általános művelődési központok találkozója, 1997. – [Baja] : [ÚÁMK], [1997]        370 B 14 PI
 • Bajai ősz : innovatív általános művelődési központok találkozója, 1998. – [Baja] : ÁMK OE, [1998]        370 B 14 PI
 • Integrált intézmények helyzete B. – A. – Z. megyében : közös igazgatású közoktatási intézmények. – Miskolc . Városi Ped. Int., 2003. – (Kutatási beszámoló)  370 I 61 PI
 • Intézmény a rendszerváltás sodrában : a magyarországi általános művelődési központok. In: Tájékoztató a közoktatási kutatásokról. – Bp. . MM, 1990
 • Minőségirányítás többféle módon : horizontális tanulás a közoktatási minőségirányításban. – Bp. : OKKER, 2004. – (OKKER minőségbiztosítás) 371  M 69
 • Szabó Árpád: Az általános művelődési központok létrejötte és szervezetük kiépülése Vas megyében, 1. : 1981-1988. – Szhely : MMIK, 1990.           374 Sz 12 
 • Talpai Tiborné – Makó Józsefné: Négy vándor : környezeti nevelésre épülő, személyiségfejlesztő és néphagyományőrző helyi óvodai nevelési program. – Baracs : Szerző, 1998.        372 N 39 PI
 • Trencsényi László: Innováció, kísérlet, ÁMK. – Bp. : OPKM, 1988. – (Iskolakísérletek közelről; 3.) . (Kísérlet, kutatás, fejlesztés , 1988/2.)
 • Trencsényi László: Kis kézikönyv : a komplex tudású humán szolgáltató értelmiségi szakemberek (ÁMK munkatársak) képzéséhez, továbbképzéséhez : Kis kézikönyv az általános művelődési központokról. – Salgótarján : Mikszáth, 1993. – (kultúra – tudás - társadalom)
 • Útkeresés és tapasztalatcsere . Általános Művelődési Központok IV. országos Konferenciája. – Zalaegerszeg : Zala MMK, 1990.    374 U 95

2. Folyóiratcikkek, tanulmányok

 • Csoma Gyula: Két visszatekintés az általános művelődési központokra. In: Új Pedagógiai Szemle, 1994. 3.sz. – p.21-29.
 • Drótos András: A kistelepülések művelődési intézménymodellje. In: Módszertani Közlemények, 1997. 1.sz. – p.6-9.
 • Éliás Zsuzsanna: A minőségbiztosítási rendszer kialakításának lépései az ózdi ÁMK szabó Lőrinc Általános és Szakiskolájában. In: Új katedra, 2000. január. – p.16-20.
 • Eszik Zoltán: Iskola és communitas : párhuzamok a hazai ámk-mozgalom és a közösségi oktatás angolszász modellje között. In: Új Pedagógiai Szemle, 1996. 7-8.sz. – p.209-214.
 • Eszik Zoltán – Kovács László: Iskolaszék az általános művelődési központokban : állampolgári jogosítványok az önkormányzati fenntartású intézmények használatéban. In: Iskolakultúra, 1995. 21-22.sz. – p. 94-100.
 • Eszik Zoltán: Neveléstörténeti paleo-ontológia az ÚÁMK-ban. In: Új Pedagógiai Szemle, 2003. 10.sz. – p.32-42.
 • Feith Bence: Oldás és kötés az önkormányzatok és az „ámkák” kapcsolatában. In: Iskolakultúra, 1992. 2.sz. – p.54-55.
 • Kiss Tamás, T.: Kutatási tények, kutatói érvek az általános művelődési központokról. In: Új Pedagógiai Szemle, 1991. 3.sz. – p.102-105.
 • Lénárt Béla: Általános művelődési központok Borod – Abaúj - Zemplén megyében. In: Iskolakultúra, 1996. 3.sz. – p.94-97.
 • Lénárt Béla: A közoktatás és közművelődés új típusú kapcsolatai : ÁMK-k. In: Fókusz, 1995. 5.sz. – p.19-21.
 • Lipp Márta: Közművelődési jelenségek és jelentések : az ÁMK. In: Iskolakultúra, 2001. 6-7.sz. – p.77-81.
 • Makóné Tóth Terézia: Négy Vándor óvodai program Baracson. In: Köznevelés, 2004. 15.sz. – 20.p.
 • Nemes Ferenc: Az Apáczai Általános Művelődési Központ minőségbiztosítási rendszere : a diagnosztikus értékelés tapasztalatai és összefüggései. In: Új Pedagógiai Szemle, 2000. 3.sz. – p.51-55.
 • Pőcze Gábor: Kísérlet az általános művelődési központok esettanulmány módszerű kutatása gondolat- és fogalomrendszerének megragadására. In: Neveléselmélet és Iskolakutatás, 1990. 1.sz. – p.29-43.
 • Pőcze Gábor: Let’s play ÁMK! Avagy: hogyan lesz (nem lesz) nekünk általános művelődési központunk? In: Új Pedagógiai Szemle, 1991. 1.sz. – p.14-22.
 • Szabó Árpád: Általános művelődési központok Vas megyében. In: Pedagógiai Szemle, 1989. 3.sz. – p.207-215.
 • Tarcsa Zoltán: Pompeji katona : általános művelődési központok találkozója Sármelléken. In: Köznevelés, 2002. 39.sz. – 13.p.
 • Trencsényi László: Általános művelődési központok és óvodái. In: Óvodai Élet, 1998. 2.sz. – 26.p.
 • Trencsényi László: Komplexitástól környezetfüggésig. In: Új Pedagógiai Szemle, 1994. 3.sz. – p. 30-33.


Az anyaggyűjtést 2007. február 17-én zártuk le. Készült a Berzsenyi Dániel Főiskola Regionális Felsőoktatási Forrásközpont Pedagógiai Szolgáltató Központjában és Központi Könyvtárában.

 

 

 

 


 

Újabb cikkek:
Régebbi cikkek:
Utolsó frissítés: 2010 február 01. (hétfő) 11:20