Ma 2018. január 21., vasárnap, Ágnes napja van. Holnap Vince és Artúr napja lesz.
Játékok, fejlesztő játékok, játékgyűjtemények: válogatás a NYME SEK Központi Könyvtárának állományából Nyomtat
 • Atkári Győzőné: Mozgásos játékok könyve : óvodásoknak és kisiskolásoknak : kicsiknek hogyan tanulják – nagyoknak hogyan tanítsák. – Bp. : Esély Mozaik, 2000. – (Foglalkoztató ; 2.)   372 A 94
 • Balázsné Szűcs Judit – Szaitzné Gregorits Anna: Óvodások könyve : komplex játékgyűjtemény 4-7 éveseknek : szabadon, játékosan, örömmel. – Szeged : Novum, 2005 372 B 19
 • Boruzs János – Jacsmenik Erika: Nagy játékkönyv. – Debrecen : Kheiron’97 K., 2000  793 B 82
 • Booking-Payne, Kim: Gyermekeink játékai. – Bp. : Budapesti Alternatív Gimnázium : MetódusTan bt., 1999      793 B 90
 • Büchler Júlia: Ötlettár : játékos gyakorlatok a mennyiségfogalom és a fogalmi gondolkodás fejlesztéséhez. - 3. bőv. kiad. – [Bp.] : FPI? 1998  372 B 98
 • Deákné Bancsó Katalin: Kíváncsiak könyve : intelligencia- és szókincsfejlesztő játékos feladatlapok 6-12 éves korú gyermekek számára. – Pápa : Deák, [2005]  793 D 34
 • Dékány Judit: Mit gondolsz? : figyelem-, emlékezet-, gondolkodás- és beszédfejlesztő játék. – Bp. : Logopédia, 1998   376 D 41
 • Élményszerű kommunikáció tevékenységekben : nevelési program, fejlesztő játékok gyűjteménye. – Debrecen : Hajdú-Bihar MPI? 2000 372 E 40
 • Esztergályos Jenő: Ezer játék. – 2. kiad. – Celldömölk : Szerző, 1997  794 E 95
 • Esztergályos Jenő: Oktatójátékok kisiskolásoknak. – 5. jav. kiad. – [Szombathely] : [Magánkiadás], 1997  371 E 95
 • Falvay Károly: Ritmikus mozgás – énekes játék : óvodásoknak, kisiskolásoknak. – 2. kiad. – [Bp.] : Mentor Mont, 1994   371 F 16
 • Fazekasné Fenyvesi Margit: A beszédhanghallás fejlesztése 4-8 éves korban : módszertani segédanyag óvodapedagógusoknak és tanítóknak. – Szeged : Mozaik, 2006.  –(DIFER programcsomag)    371 F 30
 • Fehérné Kovács Zsuzsanna – Mácsainé Hajós Katalin – Szebényiné Nagy Éva: Együtt lenni jó… : mozgás-, ritmusérzék- és beszédfejlesztő feladatgyűjtemény 3-7 éves gyermekek részére.  - 2. jav. kiad. – Bp. : Logopédia K., 2006     372 F 35
 • Ferlingné Csányi Edit – Ferling Ferenc:  Játsszunk együtt! : képességfejlesztő játékok 5-6 éves gyermekek számára. – Sopron : Ferling F., 2000   372 F 53
 • Fisher, Robert: Tanítsuk gyermekeinket gondolkodni játékokkal. – Bp. : Műszaki Kvk., 2002    370 F 61
 • Fluri, Hans: 1012 szabadisős játék és gyakorlta. – Bp. : Pécs : Dialóg campus, 2002.  –(Dialóg Campus szakkönyvek)     379 F 64
 • Fonémahallást fejlesztő játékok, mondókák, versek óvodásoknak : anyanyelvi játékok gyűjteménye. – Békéscsaba : Békés MPI, 1994    372 F 70
 • Friedl, Johanna: Az iskolai siker titka – a játék : az iskolára és a sikeres tanulásra felkészítő játékok. – Pápa : Deák, 2003   372 F 93
 • Furákné Mózes Lilla: Játszd újra…! : képességfejlesztő játékgyűjtemény a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeknek 12 éves korig. – Tatabánya : Komárom-Esztergom MPI, 2005     371 F 95
 • Gabnai Katalin: Drámajátéktár. – [Bp.] : Magyar Drámapedagógiai Társaság ; Gödöllő : Petőfi MK, [1990]. – (Drámapedagógiai füzetek ; 1.)           371 G 13
 • Gergely Ildikó: Sokmozgásos testnevelési játékok : módszertani füzet óvodapedagógusoknak. – Bp. : Redact, 2000. – (Mit? Miért? Hogyan?)         372 G 40
 • Gósy Mária – Imre Angéla: Beszédpercepciós fejlesztő modulok. – Bp. : Nikol, 2007             376 G 54
 • Gőbel Orsolya: Mozgás a képzelet szárnyán. – Bp. : L’Harmattan, 2006.  –(Varázsjátékok)   372 G 56
 • Göncző Ferencné: Játékgyűjtemény : az óvodás gyermek beszédfejlődésének elősegítése. – Debrecen : Tóth Kvker., 2002                  372 G 57
 • Heike, Baum: Tapintás, szaglás, látás, hallás : érzékelésen alapuló játékok. – Bp. : Cser K., 2002                   793 B 42
 • Horváth Tihamér: Játékgyűjtemény : testnevelési és népi játékok 1-6. osztály. – Celldömölk : Apáczai, 2004     371 K 44
 • Játékosan : játékgyűjtemény a részképességek fejlesztéséhez. – 2. jav. kiad. – [Pécs] : Eu-Synergon Kft., 1999       376 J 52
 • Kaposi László: Játékkönyv : játékok a közösségformálás szolgálatában. – Gödöllő : Gödöllői Művelődési Központ, 1987      794 K 15
 • Lovas Mihályné – Tarr Ágnes: Varázstükör : drámapedagógiai játékgyűjtemény óvodásoknak a kommunikációs neveléshez. – Dombóvár : Szivárvány Óvoda, 2002        372 L 82
 • MacGregor, Cynthia: Mindenki nyer! : 150 gyermekjáték, ahol nincsenek vesztesek. – Pécs : Alexandra, 2002             793 M 10
 • Mozgásos tanulás : 735 játék- és gyakorlat : [kézikönyv óvónőknek, tanítóknak, tanároknak]. – Bp. : Pécs : Dialóg Campus, 2002.  –(Dialóg Campus szakkönyvek) 372 M 92
 • Nádasi Lajos: Motoros cselekvéses játékok az iskolai testnevelésben. – Bp. : Nemzeti Tankvk., 2001   796 N 12
 • Padisák Mihály – Padisák Judit: Minden napra egy játék! – Bp. : NPI, 1981 794 P 11
 • Perlai Rezsőné: Fejlesztő játékok az óvodában : különös tekintettel a hátrányos helyzetű cigány gyermekekre. – Miskolc : Magyar Óvodapedagógiai Egyesület, 2002               372 P 57
 • Perlai Rezsőné: Matematikai játékok óvodáskorban. – Bp. : OKKER, 1999                     372 P 57
 • Perlai Rezsőné: A matematikai nevelés módszertana. – 3. kaid. – Bp. : Nemzeti Tankvk., 2002        371 P 57
 • Pető Éva: Mit játsszunk? : ezer játék kicsiknek és nagyoknak. – Bp. : Dinasztia, 1995             371 M 72
 • Pinczésné Palásthy Ildikó: Tanulási zavarok, fejlesztő gyakorlatok. – Debrecen : Pedellus, 2007                 371 P 70
 • Pintérné Tasnádi Ágnes: Mozgásfoglalkozások az óvodában : a Kovács-módszer alkalmazása. – Bp. : Trefort, 2006. – (Pedagógusok pedagógusoknak)     372 P 71
 • Presserné Vér Katalin: Játékos suliváró : mesék a képzelet szárnyán a mesés iskolakezdésért.  –Bp. : Dinasztia, 2003        372 P 90
 • Rázsó Katalin – Nagy Lajos: Játsszunk együtt! : 111 közösségi játék. – Kisújszállás : Szalay, 1999    793 R 43
 • Reigl Mariann: Az iskolai testnevelés játékai. – Bp. : Magyar Testnevelés Egyetem, 1997             371 R 51
 • Solymos Neszta, G.: Bábu, bábjáték, személyiségformálás : a bábjáték szerepe az óvodás és kisiskolás gyermekek nevelésében. – Bp. : NPI, 1979. – (Bábjátékos oktatás)              371 S 70
 • Személyiségfejlesztő játékok / [összeáll. Kósáné Ormai Vera]. – Bp. : OKI? [1996]. – (Altern füzetek. Módszerek ; 8.)    371 Sz 56
 • Szőke Anna: Elszaladt a kemence : óvónők és szülők kézikönyve. – Újvidék : Forum, 2000               372 Sz 91
 • Szűts László: Szójátéktár : anyanyelvi fejtörők. – 3. jav. kiad. – Bp. : Cicero, 2007               809 Sz 99
 • Walker, Jamie: Feszültségoldás az iskolában : játékok és gyakorlatok. – Bp. : Nemzeti Tankvk., 1997. – (Pszichológia és pedagógia nevelőknek)                        370 W 19
 • Varga Irén – Gönczi Károly – Pintér István: Önismereti játékok gyűjteménye, 1-2. kötet. – Debrecen : Pedellus, 2004-2006               371 V 38
 • Villányi Györgyné: Játék a matematika? : matematikai játékok gyűjteménye óvodapedagógusoknak. – Bp. : Tárogató, 1993. – (A Pedagógus Szakmai Megújítása Projekt)            372 V 88


Az irodalomjegyzék nem tartalmaz játékelmélettel, játékpszichológiával foglalkozó művet, írást. Az anyaggyűjtést és a válogatást 2008. május 27-én zártuk le. Készítette: Gerölyné Kölkedi Éva könyvtáros, Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Központi Könyvtára.

Újabb cikkek:
Régebbi cikkek:
Utolsó frissítés: 2010 február 01. (hétfő) 12:40