Ma 2018. január 18., csütörtök, Piroska napja van. Holnap Sára és Márió napja lesz.
Kisgyermekkori, óvodai nyelvtanítás, a lehetőségek, a problémák és a módszerek: nyelvpedagógia és óvodapedagógia: Nyomtat
 • Bárdos Jenő: Az idegen nyelvek tanításának elméleti alapjai és gyakorlata. – Bp. : Nemzeti Tankvk., 2000. – (Nyelvpedagógiai tankönyvsorozat)
 • Bárdos Jenő: Nyelvpedagógiai kalandozások. – Pécs : Iskolakultúra, 2004. – (Iskolakultúra-könyvek ; 24.)
 • Bauer Nándorné: A korai idegennyelv-oktatás didaktikai kérdései. – Veszprém : Megyei Pedagógiai Intézet, 2000. – (Önképzés-továbbképzés)
 • Dálnoki-Fésűs András: A nyelvoktatás-nyelvtanulás dilemmái és útválasztásai. – Bp. : Akadémiai K., 1988.  –(Kérdőjel)
 • Dálnoki-Fésűs András: Nyelvtanítás-nyelvtanulás: módszertani kézikönyv. – Bp. : Relaxa, 1993
 • Dankó Ervinné: Nyelvi-kommunikációs nevelés az óvodában. – Bp. : OKKER, 2000
 • Gedeon Éva – N. Tóth Zsuzsa – Rádai Péter: 165 ötlet : módszertani ötletgyűjtemény nyelvtanárok számára.  -3. kiad. – Bp. : Nemzeti Tankvk., 1994
 • Gedeon Éva – Lengyel Zsuzsa – Rádai Péter: Még 135 ötlet : módszertani gyűjtemény nyelvtanárok számára. – 2. kiad. – Bp. : Helikon, 2002
 • Hegyi Ildikó: Kommunikáció – beszédfejlődés – anyanyelv – ideegn nyelv. In: Óvodai Nevelés, 1997. 7.sz. – p. 253-254.
 • Huszti Ilona: Az életkor szerepe az idegen nyelv elsajátításában. In: Nyelv+Info, 2001. 1-3.sz. – p. 30-33.
 • Jónás Erzsébet, Cs.: Kommunikatív képességfejlesztés az anyanyelvi és idegen nyelvi oktatásban.  –Nyíregyháza : Stúdium, 1993
 • A kisgyermekkori idegennyelv-oktatás rendszere és pedagógiai kérdései. – Bp. : TIT, 1984
 • A korai kétnyelvűség soproni modellje : új utak a nemzetiségi óvóképzésben a Soproni Benedek Elek Pedagógiai Főiskolán. In: Fejlesztő Pedagógia, 1998. 1.sz. – 30.p.
 • Kovács György – Bakosi Éva: Játék az óvodában. – 4. jav.kiad. – Debrecen : Didakt, 2005
 • Kovács György – Bakosi Éva: Óvodapedagógia, I-II. : játékos tanulás az óvodában. – Debrecen : Szerzők, 2004
 • Kovács Judit: Néhány gondolat az iskoláskor előtti idegen nyelvi programokkal kapcsolatban. In: Nyelv+Info, 2003. 3.sz. – p. 10-14.
 • Körmöci Katalin: A gyermek szükségleteire épített tanulás az óvodában. – Bp. : Fabula, 2001
 • Kőrösné Mikis Márta: Számítógép alkalmazása kisgyerekkorban az anyanyelv és idegennyelv-oktatásban. In: Médiakommunikáció, 1994. 6-8.sz. – p. 50-52.
 • Lázár Ildikó: 33 kulturális játék a nyelvórán. – Bp. : OPKM,  2006
 • Legisa Antalné – Ványi Olga: Az idegen nyelv oktatásnak kérdései az óvodában és az óvónőképzésben. In: Iskolakultúra. – Debrecen : Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet, 1988. – p. 16-35.
 • Manzné Jager Mónika: A korai kétnyelvűség. In: Óvó- és tanítóképzés az ezredfordulón. – [Debrecen] : Tanító- és Óvóképző Főisk. E., 2000
 • Medgyes Péter: A kommunikatív nyelvoktatás. – Bp. : Eötvös, 1995
 • Medgyes Péter: A nyelvtanár : a nyelvtanítás módszertana. – [Bp.] : Corvina, 1997.  –(Egyetemi könyvtár)
 • Molnár Andrea: Idegennyelv-tanítás másképpen (?) : minták a magyarországi tanítási gyakorlatból. – Bp. : Eötvös, 2001
 • Nádudvari Imréné: Az óvodai idegennyelv-oktatás problémájához. – Debrecen: KLTE, 1980. – (Acta psychologica Debrecina ; 4.)
 • Navracsics Judit: A kétnyelvű gyermek. – 2. kiad. – Veszprém : Veszprémi Egyetem, 2005. – (Egyetemi könyvtár) . (Alkalmazott nyelvészet)
 • Navracsics Judit: A kisgyermekkori kétnyelvűség. In: Kultúra és Közösség, 1999. 3-4.sz. – p. 83-89.
 • Nyelvpedagógia az ezredfordulón. – Veszprém : Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2002
 • Óvodai játékok : videodokumentum. – Szombathely : Vas Megyei Pedagógiai Intézet, 1989. – 1 VHS
 • Az óvodáskor fejlesztőjátékai. – Bp. : OKKER, 1998
 • Pálné Szendi Nóra: A siker kulcsa a játékosság. In: Óvodai Nevelés, 1993. 5.sz. – 154. p.
 • Pantóné Naszályi Anna: Szójátéktár : gyakorlatok és ötletek a sikeres szótárhasználat elsajátításához. – Bp. : Nemzeti Tankvk., 2000
 • Poór Zoltán: Nyelvpedagógiai technológia. – Bp. : Nemzeti Tankvk., 2001. – (Nyelvpedagógiai tankönyvsorozat)
 • Puttkammer V. Emőke – Tauber Ferenc: A korai kétnyelvűség az óvodában. In: Hogyan Tovább?, 2001. 3.sz. – p. 18-19.
 • Szakálné Róth Mária: Idegen nyelv – mindennap. In: Óvodai Nevelés, 1993. 5.sz. –  p. 154-155.
 • Tárnok Péter: Az internet, a számítógép és az idegen nyelvek az óvodapedagógiában. In: Iskolakultúra, 2002. 4.sz. – p. 74-77.
 • Utasi Eszter: Az idegen nyelv – egy híd az óvoda és iskola között. In: Óvodai Nevelés, 2004. 2.sz. – p. 46-47.
 • Vajda Zsuzsanna: Siettetett gyerekek. In: Óvodai Nevelés, 2002. 1.sz. – p. 4-5.
 • Ványi Ágnes: Logopédusi gondolatok az óvodai idegennyelv-oktatásról. In: Fejlesztő Pedagógia, 1992. 3-4.sz. – p. 104-106.

 

Az anyaggyűjtést 2008. május 7-én zártuk le. Készült  Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Szolgáltató Központjában és Savaria Egyetemi Központ Könyvtárában.Készítette Gerölyné Kölkedi Éva könyvtáros.

 

 

 

 

Újabb cikkek:
Régebbi cikkek: