Ma 2018. január 18., csütörtök, Piroska napja van. Holnap Sára és Márió napja lesz.
Kooperatív tanulás : irodalomjegyzék az új tanulásszervezési eljárásokról Nyomtat
Tartalomjegyzék

  . Önálló művek

  • Arányiné Haman Ágnes: Kooperatív tanulási és tanítási technikák alkalmazása a kémiaoktatásban. - Budapest : Flaccus, 2004. - 63 p. 371 A 78
  • Csoportmódszerek az iskolában / Bugán Antal [et al.] . — Budapest : ELTE, 2003 , cop. 1998. — 63 p. — (Iskolapszichológia ; 8.) 371 C 80
  • Differenciált fejlesztés - kooperatív tanulás : jegyzet / szerk. Hunyady Györgyné. — Budapest : ELTE Tanító- és Óvóképzõ Fõiskolai Kar, 2003. — 244 p. 371 D 66
  • Együtt-működik, 1. : Kooperatív foglalkozástervek 1-2. osztály : magyar nyelv és irodalom, társadalomismeret, matematika, természetismeret / [szerk. Czike Bernadett, Kereszty Zsuzsa et al.]. — Budapest : Független Ped. Int., 2004. — VIII, 305  p.   371 E 31
  • Együtt-működik, 2. : Kooperatív foglalkozástervek 5. és 8. osztály : magyar nyelv és irodalom, társadalomismeret / [szerk. Czike Bernadett, Kereszty Zsuzsa et al.]. — Budapest : Független Ped. Int., 2004. — VIII, 326 p.  371 E 31
  • Együtt-működik, 3. : Kooperatív foglalkozástervek 5. és 8. osztály : matematika, természetismeret / [szerk. Czike Bernadett, Kereszty Zsuzsa et al.]. — Budapest : Független Ped. Int., 2004. — VIII, 340 p.   371 E 31
  • Foglalkozástervezetek gyűjteménye 2. : [Humanisztikus kooperatív tanulás] / szerk. Orbán Józsefné. - Pécs : JPTE 2. sz. Gyakorló Isk., 1999. - 169 p. - (Humanisztikus Iskolaprogram kiadványai)   371 F 68
  • Hatékony tanulásszervezés : Szöveggyűjtemény a hatékony tanulásszervezési módok továbbképzés hallgatói anyagához / összeáll. Szentmiklóssy Zoltánné, Zágon Bertalanné. -2. bőv. kiad. – Bp. : Sulinova, 2005. – 163, [3] p.
  • Horváth Attila: Kooperatív technikák : Hatékonyság a nevelésben. - [Bp.] : IFA : OKI Iskfejleszt. Közp., [1994]. - 96 p. - (Altern füzetek ; 7.) 371 H 84
  • Kagan, Spencer: Kooperatív tanulás. - Budapest : Önkonet, 2001. - [378] p. - (Mestersége tanár) 371 K 11
  • Kiscsoportos tanulásszervezés, foglalkozástervezetek gyűjteménye / szerk. Orbán Józsefné. — Pécs : HKT Alkotó Pedagógiai Mûhely, 1998. — 111 p.  371 K 49
  • Kooperatív pedagógiai stratégiák az iskolában / szerk. Vastagh Zoltán. - Pécs : JPTE Tanárképző Int., 1995. - 133 p.    371 K 69
  • Kooperatív pedagógiai stratégiák az iskolában / szerk. Vastagh Zoltán. - Pécs : JPTE Tanárképző Int., 1996-
    2. / [szerzők Aszmann Anna, Ambrusné Kéri Katalin et al.], 1996. - 120 p.
    3. / [szerzők Bárdossy Ildikó et al.], 1999. - 114 p.
    4. , 2003. - 236 p. + CD-ROM
  • Orbán Józsefné: Humanisztikus kooperatív tanulásszervezés (HKT) : Tanfolyami segédanyag. - Pécs : Baranya M. Önkormányzat Ped. Int., 1998. - 79 p. 371 O 46
  • Petriné Feyér Judit: A problémaközpontú csoportmunka / Petriné Feyér Judit. - Budapest : Gondolat Kiadói Kör : ELTE : 2004- 83 p. - (Oktatás-módszertani kiskönyvtár ; 6.)    371 P 66


  Folyóiratcikkek, tanulmányok

  • Boronkai Dóra: Kooperatív tanítási stratégiák az irodalomtanításban : Babits Mihály Jónás könyve című művének feldolgozása : oktatási segédanyag. In: Módszertani Közlemények, 2005. 4. sz. – p. 166-174.  X
  • Czike Bernadett: A pedagógus szerepe a kooperatív tanulásszervezésben. In: Taní-tani, 2004. 28-29. sz. – p. 47-52.             X
  • Fekete Edit - Juhász Lászlóné: Minőségfejlesztés a tanulás-tanítás folyamatában: BGR, kooperatív technikák : (1. rész). In: Tanító, 2004. 5. sz. – p. 4-5.         X
  • Fekete Edit - Juhász Lászlóné: Minőségfejlesztés a tanulás-tanítás folyamatában : 2. rész: A kooperatív technikák gyakorlati alkalmazása. In: Tanító, 2004. 6. sz. – p. 26-27.      X
  • Fekete Edit - Juhász Lászlóné: Minőségfejlesztés a tanulás-tanítás folyamatában : 3. rész: a kooperatív tanulási módszerek gyakorlása. In: Tanító, 2004. 7. sz. – p. 21-22.      X
  • Fekete Edit - Juhász Lászlóné: Minőségfejlesztés a tanulás-tanítás folyamatában : 4. rész: miért jó a kooperatív tanulás? In: Tanító, 2004. 8. sz. – p. 10-11.        X
  • Horváthné Zilahy Ágnes: Az egységes hatásrendszertől a kooperatív tanulásig: 1-2. rész. In: Tanító, 2005. 2. sz. – p. 12-14. ; 3. sz. –
   p. 10-12.          X
  • Orbán Józsefné: Az együttműködő tanulásban rejlő fejlesztési lehetősége. In: Kooperativ pedagógiai stratégiák az iskolában / szerk. Vastagh Zoltán. - 3. Pécs : JPTE Tanárk. Int., 1999. – p. 71-84.
  • Orbán Józsefné: Kooperatív kiscsoportos tanulásszervezés tapasztalatai egy pécsi iskolában. In: Budapesti Nevelő, 1995. 2. sz. –
   p. 41-54.           X
  • Orbán Józsefné: Kooperatív kiscsoportos tanulásszervezés tapasztalatai egy pécsi iskolában. In: Módszertani Közlemények, 1995.
   3. sz. – p. 94-104.         X
  • Orbán Józsefné: Olvasási készség fejlesztése kooperatív (kiscsoportos) tanulásszervezéssel. In: Csengőszó, 1994. 5. sz. – p. 11-14.           X
  • Orbán Józsefné: Szövegfeldolgozás kooperatív kiscsoportos tanulásszervezéssel. In: Csengőszó, 1995. 3. sz. – p. 3-5.             X
  • Pethőné Nagy Csilla: Kooperatív tanulási módszerek az irodalomtanításban. In: Kooperativ pedagógiai stratégiák az iskolában / szerk. Vastagh Zoltán. - 3. - Pécs : JPTE Tanárk. Int., 1999. – p. 93-106.
  • Szentmiklóssy Lina: "Osztálysztori". In: Tanító, 2005. 1. sz. – p. 6-7.     X
  • Takács Ildikó: A kooperatív tanulás hatása a társas kapcsolatok alakulására. In: Pedagógiai írások. - 28. - Szombathely : Vas M. Ped. Int., 2005. – p. 59-96.
  • Varga Zoltánné: Szövegértés és lényegkiemelés fejlesztése kiscsoportos munkaformában. In: Csengőszó, 1995. 5. sz. – p. 10-14.           X
  • Vastagh Zoltán: Az iskolai oktatás hatékonyságát növelő kooperatív, kiscsoportos oktatás. In: Iskolakultúra, 2000. 2. sz. – p. 19-25.           X
  • Vinczéné Bíró Etelka. A HKT programban kidolgozott olvasástanítás diszlexia szempontú áttekintése. In: Kapcsolat, 1996. 3. sz. –
   p. 7-10.         X

   

  . Internetes források

  • Kooperatív pedagógiai stratégiák az iskolában II. / szerk. Vastagh Zoltán. - Pécs : JPTE Tanárképző Int., 1996
   http://mek.oszk.hu/01800/01809/index.phtml External link# (2006-04-24)
  • Kooperatív pedagógiai stratégiák az iskolában III. : Az együttműködés kiemelt szerepe a produktív tanulás folyamatában / szerk. Vastagh Zoltán. - Pécs : JPTE Tanárképző Int., 1999
   http://mek.oszk.hu/01800/01813/index.phtml External link# (2006-04-24)


  Készítette: Gerölyné Kölkedi Éva, Pup Csilla. Az anyaggyűjtést 2006. április 25-én zártuk le.

  Újabb cikkek:
  Régebbi cikkek: