Ma 2018. január 18., csütörtök, Piroska napja van. Holnap Sára és Márió napja lesz.
Neveltségi szint mérése: irodalomjegyzék Nyomtat
 • Bábosik István: Az iskola nevelési hatékonyságának mutatói. In: Új Pedagógiai Szemle, 2000. 4. sz. – p. 3-11.
 • Cseri Kálmán: A nevelés lehetőségei és korlátai. In: Tíz év tizenöt előadása a Pápai Református Gimnáziumban / szerk. Kálmán Attila. - [Pápa] : [Pápai Ref. Koll.], 2001. – p. 45-54.
 • Domokos Tamás: Magatartás és viselkedéskultúra a 7. osztályban - Miskolc : Kutatási beszámoló. In: Miskolci Pedagógus, 2000. 7. ksz. – p. 1-42.
 • Domokos Tamás: Magatartás és viselkedéskultúra a 8. osztályban – kutatási beszámoló. In: Gyakorlati kutatási módszerek : szöveggyűjtemény / szerk. Nanszákné Cserfalvi Ilona. – Debrecen : KFRTF, 2005. – p. 141-185.
 • Erkölcsi és neveltségi szint mérés. In: Miskolci Pedagógus, 2000. 9. ksz. – p. 4-40.
 • Füle Sándor: A nevelési eredmények vizsgálata . — Bp. : BTF, 1987. — 35 p. — (Továbbképzési füzetek ; 1.)
 • Füle Sándor: A nevelési eredmények vizsgálata : Útmutató. — Bp. : PMPI, 1984 . — 35 p.
 • Kósáné Ormai Vera: A mi iskolánk : Neveléspszichológiai módszerek az iskola belső értékelésében. — Bp. : IF Alapítvány, 1998 . — 247 p.
 • Kozák Sándor: Ifjúságkutatás "99" : A Városi Pedagógiai Intézet nevelési szaktanácsadóinak elemzése. In: Miskolci Pedagógus, 2000. 6. sz. –        p. 12-18.
 • Ligeti Csákné: Kísérlet a neveltségi szint mérésére a negyedik évfolyamon. In: Tanító, 2002. 6. sz. – p. 11-13.
 • Liptákné Czakó Ildikó: Neveltségi szint mérése Miskolcon, Edelényben és Szerencsen a 9. évfolyamon tanulók körében. In: Miskolci Pedagógus, 1999. 2. sz. – p. 9-17.
 • Magatartás és viselkedéskultúra a 7. osztályban – Miskolc. In: Gyakorlati kutatási módszerek : szöveggyűjtemény / szerk. Nanszákné Cserfalvi Ilona. – Debrecen : KFRTF, 2005. – p. 105-140.
 • Majzik Lászlóné: Segédanyag az iskolai nevelési eredményvizsgálat gyakorlatához. — [Bp.] : BTF, 1990. — 48 p.
 • Majzik Lászlóné: Tervszerű nevelés – nevelési eredményvizsgálat : Beszámoló kandidátusi fokozat elnyeréséhez. – Bp. : [s. n.], 1989. – 68 p.
 • Nanszákné Cserfalvi Ilona: A munkára nevelés lehetősége és eredményei 10-14 éves korban. — [Debrecen] : Nanszákné Cserfalvi I., 1991. —     79 p.
 • Nanszákné Cserfalvi Ilona: Pedagógiai jelenségek vizsgálata : metodikai gyűjtemény. — Debrecen : Tóth Kvkereskedés, [1998]. — 222 p.
 • Nevelési kézikönyv nem csak osztályfőnököknek / szerk. Szekszárdi Júlia ; [írta Aszmann Anna et al.]. — Bp. : OKI : Dinasztia, 2001 . — 447 p.
 • Neveltségszint-mérés : A Vámos Ilona Egészségügyi Szakiskolában. In: Szakoktatás, 1989. 10. sz. – p. 29-30. 
 • A pedagógiai értékelés: 4., Pedagógiai értékelés az osztályfőnök munkájában / Szekszárdi Ferencné. — Bp. : MM Vezetőképző és Továbbk. Int. ; Veszprém : Veszprém MPI, 1988. – 68 p. — (Módszertani füzetek pedagógiai vezetőknek ; 1.)
 • A pedagógus új típusú feladatai a modern iskolában : osztályfőnöki kézikönyv a minőségbiztosítás jegyében / [írta és összeáll.] Fürstné Kólyi Erzsébet és munkacsoportja. — Budapest : Flaccus, 1999. — 308 p.
 • Szekszárdi Ferencné: Megismerni a megismerhetetlent : diagnosztizálás és folyamatkövetés a nevelés során. — Veszprém : MPI, 1994. — 114 p. — (Önképzés - továbbképzés ; 1994/2.)
 • Szekszárdi Júlia: Nevelési vizsgálatok a pedagógiai gyakorlatban. – Veszprém : Veszprémi Egyetemi Kiadó, 2001. – 87 p.
 • Zila Péterné: A neveltségi szint. In: Magyar Református Nevelés, 2002. 5. sz. – p. 7-10.
 • Zila Péterné: A neveltségi szint vizsgálatának elmélete és gyakorlata. In: Magyar Református Nevelés, 3. 4. 2001. 4. sz. – p. 3-5.

 


Az anyaggyűjtést 2006. május 11-én zártuk le. Összeállította: Gerölyné Kölkedi Éva, Pup Csilla könyvtárosok.

Újabb cikkek:
Régebbi cikkek: