Ma 2018. január 18., csütörtök, Piroska napja van. Holnap Sára és Márió napja lesz.
Szöveges értékelés: szakirodalmi segítség a szöveges értékelés bevezetéséhez Nyomtat

Ajánlás a szöveges értékelés bevezetéséhez az általános iskolák 1-4. évfolyamán / OM Közoktatás-fejlesztési Főosztály. In: Köznevelés, 2004. 17. sz. –     p. 12-13.

Bábosik István - Békési Kálmán - Busi Etelka - Lénárd Sándor - Rapos Nóra: Szöveges értékelő eszközcsomag fejlesztése, kísérleti bevezetése és Beválásvizsgálata. In: Új Pedagógiai Szemle, 2004. 4-5. sz. – p. 191-202.

Berkes Péter: A testnevelés tantárgy értékelési dilemmái. In: Új Pedagógiai Szemle, 2005. 2. sz. – p. 63-68.

Bordi Zsuzsanna: Az értékelés értékelése. In: Új Pedagógiai Szemle, 2005. 7-8. sz. – p. 242-246.

Borosné Ring Mária - Lisztmajerné Fritz Mariann - Pintérné Tölli Veronika: Szöveges értékelés. In: Csengőszó, 2005. 3. sz. – p. 14-15.

Botyánszky Szilvia: Ilyennek látta a Kincskereső Iskolát egy leendő tanító : 2. rész: a teljesítmény értékelése. In: Tanító, 2005. 10. sz. – 12. p.

Bús Imre: Értékelés, osztályozás a testnevelésben. In: Iskolai Testnevelés és Sport, 2005. 26. sz. – p. 23-24.

Csájiné Knézics Anikó - Szilvásiné Turzó Ágnes: Továbbra is a szöveges értékelésről! In: Tanítás-Tanulás, 2004. 5. sz. - 12. p.

Csájiné Knézics Anikó - Szilvásiné Turzó Ágnes: Új tanév, új törvény, új probléma? In: Tanítás-Tanulás, 2003. 3. sz. - 10. p.

Csonka Csabáné: Hogyan értékeljünk? Másképpen! In: Tanító, 2005. 5. sz. - 1. p.

Csonka Csabáné: A második évfolyam tanulóinak szöveges minősítéséhez az első félév végén. In : Tanító, 2005. 10. sz. – p. 5-8.

Csonka Csabáné: Szorongás nélkül. In: Köznevelés, 2000. 29. sz. - 5. p.

Csonka Csabáné: Új tanév, új feladatokkal. In: Tanító, 2004. 9. sz. – p. 2-3.

Czeglédy Gabriella: "Fejlődőképes" érdemjegyek. In: Köznevelés, 2001. 14. sz. - 17. p.

Czike Bernadett: Az osztályozás és az árnyalt értékelés szerepe a pedagógiai folyamatban, az alternatív iskolák gyakorlatában. In: Új Pedagógiai Szemle, 2001. 11. sz. – p. 18-25.

Czike Bernadett: Osztályozás vagy szöveges értékelés? In: Taní-tani, 1997. 2. sz. – p. 93-99.

Értékelés osztályozás nélkül : Ismertető pedagógusoknak és szülőknek / szerk. Zágon Bertalanné; [írták Czike Bernadett et al.]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2001. - 91 p.

Fejlesztő értékelés : a tanulást segítő osztálytermi  módszerek a középfokú oktatásban. - Bp. : OKI, 2005. - 301 p.

Fejlesztő értékelés a nem szakrendszerű oktatásban : 5. osztály / [fel. szerk. Márványköviné Jászberényi Ágnes]. - [Balatonfüred] : Főnix-Füred Bt., [2008]. - 32 p.

Friss Péter: A szöveges értékelésről. In: Tanító, 2004. 9. sz. - 1. p.

Gergely Andrásné Rácz Éva: Miért haragszik Czike Bernadett? : felvetések, kérdések "Az osztályozás és az árnyalt értékelés szerepe a pedagógiai folyamatban az alternatív iskolák gyakorlatában" című írás nyomán. In: Új Pedagógiai Szemle, 2002. 7-8. sz. – p. 232-235.

Glauber Anna: Az osztályzat nélküli értékelésről. In: Tanító, 2001. 4. sz. - 7. p.

Hamar Pál: Értékelés - osztályozás – testnevelés. In: Iskolai Testnevelés és Sport, 2005. 26. sz. – p. 17-20.

Harsányi Zsuzsa: Osztályozás vagy szöveges értékelés? In: Taní-tani, 1997. 3. sz. – p. 124-125.

Heisman Évs - Szabó Márta: A Nap Klub Alapítvány Grund Tehetséggondozó Műhelye. In: Tanító, 2004. 3. sz. - 5. p.

Henzsel Annamária: A tanulói teljesítmények elbírálásának új szabályai az 1-4. évfolyamokon. In: Jogalkalmazás a közoktatásban / szerk. Bíró Endre, Bosch Márta Varga Mária Beáta. – Bp. : Raabe, 1999-. B 4.22 modul. – p. 1-4.

Jegesné Rémesi Irén: Az ellenőrzés-értékelés szerepe a Kék madár programban : a szöveges értékelés lehetőségei és buktatói. In: Megyei Pedagógiai Körkép, 2003. 4. sz. – p. 22-36.

Jegesné Rémesi Irén: A szöveges értékelés lehetőségei és veszélyei az iskolai gyakorlatban. In: Tanítás - Tanulás, 2004. 6. sz. – p. 18-19.

Kádas Viktória: A számoknál beszédesebbek a betűk? : a szöveges értékelés tapasztalatai. In: Új Katedra, 2005. szept. – p. 9-11.

Katz Margit: Segédanyag az elsősök szöveges értékeléséhez. In: Tanító, 2005. 6. sz. – p. 22-23.

Király Tibor - Jegesné Rémesi Irén - Ihász Ferenc: A testnevelés szöveges értékelése. In: Iskolai Testnevelés és Sport, 26. 2005. 26. sz. – p. 11-16.

Krope, Peter: Bizonyítványok szöveges értékeléssel: a félreértések forrása : Tudósítás egy neveléstudományi reformműhelyből. In: Tanulmánykötet / Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar ; ... közzéteszi Kovátsné Németh Mária. - [S.d.]. - Győr : NYME Apáczai Csere Tanítók. Főisk. Kar, 2002. – p. 173-181.

Kuti Gusztávné: Szöveges értékelés a 2 évfolyamon : (matematika). In: Tanítói kincsestár : Alsó tagozat / szakmai szerk. Kuti Gusztávné, Szilágyi Imréné. – Bp. : Raabe, 2000- . – A 3.3 modul. – p. 1-8.

Kuti Gusztávné: Szöveges értékelés a 1-2 évfolyamon : (környezetismeret). In: Tanítói kincsestár : Alsó tagozat / szakmai szerk. Kuti Gusztávné, Szilágyi Imréné. – Bp. : Raabe, 2000- . – A 3.4 modul. – p. 1-8.

Kuti Gusztávné – Szilágyi Imréné: Szöveges értékelés az első évfolyamon. In: Tanítói kincsestár : Alsó tagozat / szakmai szerk. Kuti Gusztávné, Szilágyi Imréné. – Bp. : Raabe, 2000- . – A 3.1 modul. – p. 1-20.

Lénárd Sándor - Rapos Nóra: Fejlesztő értékelés. - Bp. : Gondolat : ELTE, 2009. - 124 p. - (Oktatásmódszertani kiskönyvtár ; 10.)

Lugosi Péterné: Gondolatok a vitaindító cikk nyomán : a módosított oktatási törvény 70.&-nak értelmezése. In: Tanítás-Tanulás, 2004. 5. sz. – p. 13.

Móri Árpádné: Nem csak jeggyel lehet! : Értékelés az Alsóerdősori Általános Iskolában. In: Tanári létkérdések : Kézikönyv gyakorló pedagógusoknak, osztályfőnököknek / szerk. Libor Erika et al. – Bp. : Raabe, 1994. – E 7.3 modul. – p. 1-15.

Nagy Attiláné: Szöveges értékelés az 1-4. évfolyamon : (technika és életvitel). In: Tanítói kincsestár : Alsó tagozat / szakmai szerk. Kuti Gusztávné, Szilágyi Imréné. – Bp. : Raabe, 2000- . – A 3.5 modul. – p. 1-12.

Osztályozás? Szöveges értékelés? / Hunyady Györgyné, M. Nádasi Mária. - Budapest : Dinasztia, 2004. - 308 p. - (Modern pedagógia a gyakorlatban)

Rajnai Judit: Az osztályozás és a buktatás problematikája a mai magyar közoktatásban. In: Új Pedagógiai Szemle, 2003. 11. sz. – p. 67-75.

Szalókyné Várkonyi Mária: Szöveges értékelés a napközi otthonban. In: Csengőszó, 2004. 3. sz. – p. 10-13.

Szeszler Anna: Egy sajátos - szöveges - értékelési rendszer és tapasztalatai a Lauder Javne Iskolában kicsiknél és nagyoknál. In: Mester és Tanítvány, 2004. 2. sz. – p. 148-156.

Szilágyi Imréné: Szöveges értékelés a 2 évfolyamon : (magyar nyelv és irodalom). In: Tanítói kincsestár : Alsó tagozat / szakmai szerk. Kuti Gusztávné, Szilágyi Imréné. – Bp. : Raabe, 2000- . – A 3.2 modul. – p. 1-12.

Szilágyi Imréné: A szöveges értékelés kidolgozásának folyamata : 1. lépés: a törvényi háttér pontos megismerése. In: Tanító, 2003. 10. sz. - 7. p.

Szilágyi Imréné: A szöveges értékelés kidolgozásának folyamata : 2. lépés: az értékelés új szemléletű megközelítése. In: Tanító, 2004. 1. sz. – p. 2-3.

Szilágyi Imréné: A szöveges értékelés kidolgozásának folyamata : 3. lépés: az értékelési rendszer építésének pillérei. In: Tanító, 2004. 2. sz. - 2. p.

Szilágyi Imréné: A szöveges értékelés kidolgozásának folyamata : 4. lépés: nézőpontok a szöveges értékelés rendszerének kialakításához. In: Tanító, 2004. 3. sz. – p. 7-8.

Szilágyi Imréné: A szöveges értékelés kidolgozásának folyamata : 5. lépés: A szöveges értékelés rendszerének elemei. In: Tanító, 2004. 4. sz. - 5. p.

Szilágyi Imréné: A szöveges értékelés kidolgozásának folyamata : 6. lépés: az írásos értékelő szövegek készítése. In: Tanító, 2004. 5. sz. - 6. p.

Szilágyi Imréné: A szöveges értékelés kidolgozásának folyamata : 7. lépés: a tantárgyi teljesítmények szöveges értékelése. In: Tanító, 2004. 6. sz. – p. 6-7.

Szöveges értékelés az 1. és 2. osztályban : Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános Iskolájának, Gimnáziumának és Szakközépiskolájának alsó tagozatos munkaközössége /[közread. a szerk.]. In: Fejlesztő Pedagógia, 2004. 1. sz. – p. 30-32.

Szöveges értékelés szoftverrel. In: Mentor, 2005. 5-6. sz. - 11. p.

Takács Gábor: Osztályozás nélkül. In: Tanító, 2005. 8. sz. – p. 8-9.

Testnevelés - osztályzat nélkül? In: Köznevelés, 2004. 36. sz. - 7. p.

Vargáné Pák Katalin: Vizsgarendszer kialakítása és működtetése az általános iskolában. In: Hogyan Tovább, 2005. 5. sz. – p. 9-11.

Varró Dániel: A szöveges értékelés elmélete és gyakorlata az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban. In: Taní-tani, 2000. 13. sz. – p. 63-70.

Vass Lívia: A szöveges értékelés tapasztalatai egy falusi kisiskolából. In: Iskolai Testnevelés és Sport, 2005. 26. sz. – p. 20-22.

Veszprémi Ildikó: Esszé, "mondatbank" vagy aláhúzás? In: Új Pedagógiai Szemle, 2005. 7-8. sz. – p. 237-241.

Zele János: Szöveges értékelés az 1-4. évfolyamon : (rajz és vizuális kultúra). In: Tanítói kincsestár : Alsó tagozat / szakmai szerk. Kuti Gusztávné, Szilágyi Imréné. – Bp. : Raabe, 2000- . – A 3.6 modul. – p. 1-10.

Szöveges értékelés - ajánlás az 1-4. évfolyam számára a 2005-06. tanévre [2006. április 25.]
http://www.om.hu/main.php?folderID=1048&articleID=6002&ctag=articlelist&iid=1 External link 

 

 


Az anyaggyűjtést 2006. április 25-én zártuk le.Készítette: Gerölyné Kölkedi Éva, Pup Csilla.

Újabb cikkek:
Régebbi cikkek:
Utolsó frissítés: 2010 február 02. (kedd) 13:43