Ma 2018. január 18., csütörtök, Piroska napja van. Holnap Sára és Márió napja lesz.
Tantárgyi integráció, tantárgytömbösítés, tantárgyblokkok, a komplex természettudományos tantárgyak oktatásának szervezése, ezek problémái : ajánló irodalomjegyzék Nyomtat
 • Az adaptív oktatásszervezés tervezése. In: Magtár : ötletek tanítóknak az adaptív tanulásszervezéshez, II. – Bp. : OKI, 2006. – p. 25-33.  371 L 47
  www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=magtar-ii-tervezese External link (2009. június 25.)
 • Ballér Endre: Nemzetközi változások a tantervfejlesztésben. In: Összehasonlító pedagógia : a nevelés és oktatás nemzetközi perspektívái / szerk. Bábosik István, Kárpáti Andrea. – Bp. : BIP, 2002. – p. 266-283.  370 Ö 72
 • Chrappán Magdolna: a diszciplináris tárgyaktól az integrált tárgyakig : összehasonlító fogalomelemzés. In: Új Pedagógiai Szemle, 1998. 12.sz. – p. 59- 74. www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=1998-12-ta-chrappan-diszciplinaris  External link (2009.  június 25.)
 • Chrappán Magdolna: A tantárgyi integráció fontosabb neveléselméleti és didaktikai kérdései. – Debrecen : Polgár, 1998. –   (Tudományos közlemények ; 4.)
 • A fizikatanítás pedagógiája / szerk. Radnóti Katalin, Nahalka István. – Bp. : Nemzeti Tankvk., 2002   371 F 62
 • Hidak a tantárgyak között : kerettantervi kompetenciák és tantárgyközi kapcsolatok, 2005 / szerk. Kerber Zoltán. – Bp. : OKI? 2006. – (Tények és érvek)         371 H 69
 • Hortobágyi Katalin: A projektmódszerről. In: A komprehenzív iskola breviáriuma / [szerk. Nahalka István]. – Bp. : Sulinova, 2004. – p. 311-318. – (Komp könyvek)  371 K 67
 • Iskolánk zöldítése / szerk. Victor András. – Bp. : Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, 2005  370 I 74
 • Kerber Zoltán: Fellegvár vagy főtér ? : a tantárgyi struktúra és a tantárgyközi tartalmak viszonya az iskolában. In: 3 I Akadémia, 2005. – Gyula : Bp. : OKI, 2006. – p. 101-114.       370 H 33              www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=3i-kerber External link (2009. június 25.)
 • Kerber Zoltán: A középiskolai tanóra : kereszttantervi kompetenciák. In: Új vizsga – új tudás? : az új érettségi hatása az iskolakezdéstől a záróvizsgáig. – Bp. : OKI, 2005
  www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=uj_vizsga_uj_tudas-4vita-kerber#top External link (2009. június 25.)
 • Kerber Zoltán: A versenyképességet növelő tartalmak megjelenése az iskolában. In: 3 I Akadémia, 2006. – Bp. : OKI, 2006                                www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=3i2006-plenaris-kerber External link (2009. június 25.)
 • Kissné Király Piroska: A kereszttanterv mint tanulásszervezési technológia, avagy mi is az a Dózsa-program? In: Új Pedagógiai Szemle, 1997. 9.sz. – p. 44-45.
  www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=1997-09-nm-kissne-kereszttanterv External link (2009. június 25.)
 • A korszerű tantárgyi fejlesztések lehetőségei és akadályai : vita a hazai tantárgystruktúráról és a tantárgyak helyzetéről. In: Új Pedagógiai Szemle, 2002. 5.sz. – p. 14-23. 
  www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=2002-05-hk-kerber-korszeru External link (2009. június 25.)
 • Lépések az ökoiskola felé / [szerk. Albert Judit, Varga Attila]. – Bp. : OKI, 2004. – (Gyakorlatközelben) 370 L 55
 • Nahalka István: Irányzatok találkozása – természettudományos nevelés a harmadik évezred elején. In: Összehasonlító pedagógia : a nevelés és oktatás nemzetközi perspektívái / szerk. Bábosik István, Kárpáti Andrea. – Bp. : BIP, 2002. – p. 168-188.   370 Ö 72
 • Nahalka István: Jó és rossz érvek : tantárgyi integráció a természettudományos nevelésben. In: Pedagógiai rendszerek fejlesztése : testvéri tantárgyak. – Bp. : OKI, [2003]  
  www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=testveri-nahalka-jo External link (2009. június 25.)
 • Nahalka István: A természettudományos nevelés kutatásának és fejlesztésének kérdései. In: Tanulmányok a neveléstudományi köréből, 2001. – Bp. : Osiris, 2001. – p. 373-389.   370 T 28
 • Perjés István: A tantárgyak születése : Van-e új a NAT alatt? In: Új Pedagógiai Szemle, 1997.     7-8.sz. – p. 27-35. 
  www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=1997-07-ta-perjes-tantargyak External link (2009. június 25.)
 • Petőné Mérai Julianna: A tanulás szervezése a komprehenzív iskolában. In: A komprehenzív iskola breviáriuma / [szerk. Nahalka István]. – Bp. : Sulinova, 2004. – p. 295-311. – (Komp könyvek)   371 K 67
 • A természettudományos oktatás tervezett szerkezete. In: Pedagógiai rendszerek fejlesztése : testvéri tantárgyak. – Bp. : OKI, [2003]            www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=science-havas04-termeszettudomanyos External link (2009. június 25.)
 • Ütőné Visi Judit: Az integrált természettudományos oktatás lehetőségei a mai földrajzoktatásban, a tankönyvek nyújtotta lehetőségek alapján. In: Pedagógiai rendszerek fejlesztése : testvári tantárgyak. – Bp. : OKI, [2003] 
  www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=testveri-utone-integralt External link (2009. június 25.)
 • Ütőné visi Judit: A természetismeret mint integrált természettudományos alapozó tantárgy földrajzos szemmel. In: Pedagógiai rendszerek fejlesztése : testvári tantárgyak. – Bp. : OKI, [2003] 
  www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=testveri-utone-termeszetismeret External link (2009. június 25.)
 • Vass Vilmos: A tantárgyköziség pedagógiai megközelítései. – Bp. : Önkonet, 2000. – (Mestersége tanár. Soros oktatási könyvek)    371 V 60

 

Az anyaggyűjtést 2009. június 25-én zártuk le. Készült a NymE SEK Könyvtárában.Készítette: Gerölyné Kölkedi Éva könyvtáros.

Újabb cikkek:
Régebbi cikkek:
Utolsó frissítés: 2010 február 02. (kedd) 14:37