Ma 2018. január 18., csütörtök, Piroska napja van. Holnap Sára és Márió napja lesz.
A jövő záloga a gyermek 2010 - ajánlott irodalom Nyomtat

A jövő záloga a gyermek - fejlesztő pedagógusok konferenciája, 2010 - ajánlott irodalom

 • Akadálypályán : sajátos nevelési igényű tanulók a középiskolákban / Kőpatakiné Mészáros Mária [et al.]. - Budapest :  Sulinova Kht.,  (2007). - (Akadály nélkül)
 • Baló András: A tanulás fejlesztésének tanulása : T.F.T. : projektorientált tanulás - módszertani segédlet. - Debrecen : Pedellus Tankönyvkiadó, 2007
 • Boldizsár Ildikó: Meseterápia : mesék a gyógyításban és a mindennapokban. - Budapest : Magvető Kiadó, 2010
 • Buda Marianna: Óriás leszel? : a tehetséges gyerek. - Budapest : Dinasztia Tankönyvkiadó, 2004. - (Modern pedagógiai a gyakorlatban)
 • Buda Marianna: Tehetünk ellene? : a gyermeki agresszió. - Budapest : Dinasztia Tankönyvkiadó, 2005. - (Modern pedagógiai a gyakorlatban)
 • Csíkos Csaba: A tudásra vonatkozó tudás pedagógiája. - Budapest : Műszaki Könyvkiadó, 2007. - (Tanítás és tanulás)
 • Csíkszentmihályi Mihály - Rathunde, Kevin - Whalen, Samuel: Tehetséges gyerekek : flow az iskolában / közrem. Maria Wong. - Budapest : Nyitott Könyvműhely, 2010. - (Nyitott könyvműhely)
 • Deli Éva - Buda Marianna: Tanulástanítás? : élvezetes tanulás. - Budapest : Dinasztia Tankönyvkiadó, 2007. - (Modern pedagógiai a gyakorlatban)
 • Dobos Edit: Más ez a nap : ünnepek, jeles napok az óvodában és az általános iskolában. - Budapest : Dinasztia Tankönyvkiadó, 2006
 • Eredményes iskola : adatok és esetek / szerk. Lannert Judit, Nagy Mária. - Budapest : OKI, 2006. - (Tények és érvek)
 • Fejlesztő értékelés : a tanulást fejlesztő osztálytermi módszerek a középfokú oktatásban. - Budapest : OKI, 2005
 • Fejlesztőpedagógia / szerk. M. Tamás Márta. - 3. átd. kiad. - Budapest : ELTE Eötvös Kiadó, 2009
 • Good, Thomas L. - Brophy, Jere E.: Nyissunk be az osztályterembe! : alapvető szakirodalom az osztályteremben zajló folyamatok megéréséhez, 1-3. kötet. - Bp. : Educatio, 2008
 • Gósy Mária - Imre Angéla: Beszédpercepciós fejelsztő modulok. - Budapest : Nikol Kkt., 2007
 • Hunyady Györgyné - M. Nádasi Mária - Serfőző Mónika: "Fekete pedagógia" : értékelés az iskolában. - Budapest : Argumentum, 2006
 • Integráció és inklúzió : fejlesztő módszerek a közoktatásban / szerk. M. Tamás Márta. - Budapest : Trefort, 2006
 • Az iskola korszerű funkciói / szerk. Bábosik István. - Budapest : OKKER Kft., 2008
 • Iskolai veszélyek / szerk. Aáry-Tamás Lajos, Aronson, Joshua. - Budapest : Complex Kiadó, 2010
 • Kapcsolaterősítő élmények az iskolában / szerk. Kozmáné Kovásznai Mária, Sallai Éva. - Budapest : Educatio, 2008. - (Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek; 9.)
 • Kósáné Ormai Vera - Horányi Annabella: Mi, pedagógusok : kérdések önmagunkhoz. - Budapest : Flaccus, 2006
 • Kőpatakiné Mészáros Mária - Singer Péter: Módszertani kaleidoszkóp az együttnevelés gyakorlatához. - Budapest : OKI? 2005. - (Gyakorlatközelben)
 • Lányiné Engelmayer Ágnes: Intellektuális képességzavar és pszichés fejlődés. - Budapest : Medicina, 2009
 • Lukács Józsefné - Ferencz Éva: Itt a meleg, itt a nyár, mezítláb jár a madár : óvodai játékos fejlesztések kézikönyve és fejlesztő játékok gyűjteménye. - Budapest : Flaccus, 2010. - (Ősztől őszig)
 • Molnár Gyöngyvér: Tudástranszfer és komplex problémamegoldás. - Budapest : Műszaki Kiadó, 2006. - (Tanítás és tanulás)
 • Nagy József: Kompetenciaalapú kritériumorientált pedagógia. - Szeged : Mozaik, 2007
 • Oktatás a 21. század kapujában : az Oktatáskutató és fejlesztő Intézet konferenciája, 2007. november 7. / [Balázs Éva et al.]- Budapest : OFI, 2008
 • Tanulási utak, lehetőségek : módszertani segédanyag az alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészet ágán tanítók részére / Balogh László [et al.]. - Badacsonylábdihegy : Vizuális Pedagógiai Műhely, 2009
 • Új horizontok az együttnevelésben / szerk. Balázs Éva, Kőpatakiné Mészáros Mária. - Budapest : OFI, 2008

Összeállította: Gerölyné Kölkedi Éva könyvtáros, NymE RPSZKK

Szombathely, 2010. november 2.

Újabb cikkek:
Régebbi cikkek:
Utolsó frissítés: 2010 november 04. (csütörtök) 08:28