Ma 2017. december 11., hétfő, Árpád és Árpádina napja van. Holnap Gabriella napja lesz.
Beszámoló a projekt eredményeiről Nyomtat

A TÁMOP-3.4.4. konstrukció keretében 2010 tavaszától 2011 tavaszáig zajlott projekt a Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ tehetségsegítő tevékenységét egészítette ki abból a célból, hogy a tanulmányi versenyekre el nem jutó tehetséges általános és középiskolai fiatalokat felkutassa, számukra olyan programokat kínáljon, amelyek keretében lehetőségük van tehetségük kibontakoztatására. Ennek legfőbb eleme a tehetségsegítő hálózat működtetése volt a megyében. A hálózat keretében hat területen (anyanyelv és kommunikáció, matematika, ember és társadalom, természettudományok, angol és német nyelv) több évfolyam számára kínáltunk levelező rendszerű tehetséggondozó programot a tanév során 5 fordulóban, amelyhez félévente legalább egyszer egy személyes találkozást lehetővé tévő tehetségnapot is kínáltunk. A megoldandó feladatok újszerűek, a megszokott tanulási módszerektől eltérő formákat kínáltak a tanulóknak (pl. projektmódszer alkalmazása a természettudományokban, kutatási stratégia alkotása és megvalósítása stb.).

A projekt másik fő eleme a pedagógusok felkészítése a tehetségek azonosítására, gondozására irányult. Ennek keretében két 30 órás akkreditált tanfolyamot tartottunk. Az első a tehetségazonosítás, gondozás elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozott általában, a másik a természettudományos területre koncentrált. Ezekhez kapcsolódtak azok a jó gyakorlatok is, amelyek során a pedagógusok bemutató órákon ismerkedhettek meg a megyében működő sikeres tehetséggondozó programokkal. A Tudor Műhellyel közösen szerveztük dr.Gyarmati Éva előadását a tehetség pszichológiája témakörében. Tréninget szerveztük a diákoknak is, amelynek keretében gyakorlati foglalkozások és játékok révén ismertettük meg őket olyan területekkel, amelyekre az iskolai keretek szűkösek pl. információkeresési technikák, személyiségfejlesztés és konfliktuskezelés, retorikai alapismeretek, az IKT eszközök használata a kutatásban, tanulásban, moderációs alapismeretek stb.

2010 augusztusától közel 300 diák részvételével zajlott a program. Minden területen két tehetségnapot szerveztünk, amit kiegészített a tanároknak szervezett októberi tehetségnap. A diákok 2011februári tréningjén összesen 79 fő vett részt. A pedagógus-továbbképzéseken 57 kolléga ismereteit bővítettük.  A tanév során folyamatos volt a tehetséggondozó jó gyakorlatokat bemutató órák szervezése 15 alkalommal. A projekt szakmai programját értékeléssel és díjkiosztással zártuk 2011.április 30-án.

A projekt tapasztalatai alapján úgy látjuk, hogy szükség van a tehetséggondozás megújítására, módszertani gazdagítására. A tehetséggondozás területén egyre fontosabb a kutatás alapú tanítás-tanulás módszertanának elsajátítása, amelyre még nagyobb hangsúlyt fektetünk a program fenntartási időszakában.