Ma 2018. január 18., csütörtök, Piroska napja van. Holnap Sára és Márió napja lesz.
A biblioterápia alkalmazása Nyomtat


Önálló művek

1. Ágoston Eszter: Harry Potter avagy az igazi varázslat [elektronikus dok.]  : biblioterápiás foglalkozás a Dési Huber István Általános Iskolában / Ágoston Eszter. -  Szöveg. - Szakdolgozat ; Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ (Szombathely), 2011.

2. Jeney Éva: Nyitott könyv: irodalom, terápia, elmélet. - Budapest : Balassi, cop. 2012

3. Peszlenné Herbai Anikó: A 7-14 évesek biblioterápiája, könyvajánlással [elektronikus dok.]  / Peszlenné Herbai Anikó. -  Szöveg. - Szakdolgozat ; Berzsenyi Dániel Fõiskola (Szombathely), 2005

Folyóiratcikkek, tanulmányok

1. Amberg, Susanne: Bibliotherapie - Lesen als Heilmittel. In : Bertelsmann Briefe., 1987.  122. sz. – p. 10-16.

2. Bartos Éva: Biblioterápia a könyvtárosi munkában. In :  Kvt. Figy., 1987. 5. sz. – p. 563-567.

3. Bartos Éva: A biblioterápia a pedagógus tevékenységében. In : Taní-tani,  2003. 24-25. sz. – p. 90-95.

4. Bartos Éva: A biblioterápia és a közművelődési könyvtárak. In : Hátrányos helyzetű olvasók könyvtári ellátása / szerk. Csapó Edit. – Bp. : Múzsák : OSZK KMK, 1984, [1985!]. – p. 100-108.

5. Bartos Éva: A biblioterápia mint speciális olvasószolgálati tevékenység. In : Vas M. Kvt. Ért., 2001. 2. sz. – p. 26-28.

6. Bartos Éva: A biblioterápia mint speciális olvasószolgálati tevékenység. In :  Kvt. Levlap.,  2001. 7/8. sz. – p. 12-14.

7. Bartos Éva: Gyermekek biblioterápiája. In :  Fordulópont, 1999. 2-3.sz. – p. 93-103.

8. Bartos Éva: A könyv, az olvasás, az irodalom terápiás alkalmazása. In : Kvt. Kis H, 2001. 3. sz. – p. 1-2.

9. Bartos Éva: A könyvtár szerepe a társadalmi beilleszkedési zavarok leküzdésében. In: Könyvtáros, 1987. 8. sz. – p. 476-479.

10. Bartos Éva - Nagy Attila: Művészetterápiás világkongresszus. In :  Iskolakönyvtáros, 2002. 2-3. sz. -  48. p. 

11. Bihari Albertné: Olvasásfejlesztés - Az Olvasás Évében. In : Kvt. Kis H., 2002. 1. sz. – p. 5-7.

12. Bihari Albertné: Olvasásfejlesztés az olvasás évében. "Néma mestereink a könyvek" In :  Kvt. Levlap., 2002. 4. sz. – p. 13-18.

13. Csalay András: Mit tehet a könyvtár a deviáns és kallódó fiatalokért? In : Könyvtáros, 1987. 8. sz. – p. 472-476.

14. Doll, Beth – Doll, Caroll: A biblioterápia meghatározása. In : Könyv és Nevelés, 2000. 3. sz. – p. 5-26.

15. Fejesné Szabó Piroska: Konferencia az olvasásról. In :  Zalai Kvt. Lev.,  2001. 1. sz. – p. 32-34.

16. Hadházy Csabáné: Életápolás könyvtári eszközökkel = Hajdú-Bihar M. Kvt.Téka,  1994. 2. sz. – p. 53-58.

17. Hadházy Csabáné: A személyiségfejlesztés könyvtári módszerei. In :  Hajdú-Bihar M. Kvt. Téka,  2001. 2. sz. – p. 29-34.

18. Halasi Edina: "Az írott szó gyógyító ereje". Biblioterápia a Mosoly utcai könyvtárban. In : Kvt. H., 2001. 7/8. sz. – p. 1-6.

19. Hász Erzsébet: A biblioterápia oktatásának elméleti és gyakorlati kérdései. 1. In :  M. Felsőokt., 2001. 4. sz. – p.  49-50.

20. Hász Erzsébet: A biblioterápia oktatásának elméleti és gyakorlati kérdései. 2. In :  M. Felsőokt.,  2001. 5-6. sz. – p. 55-56.

21. Hász Erzsébet: A biblioterápia oktatásának tapasztalatairól 1. In :  M. Felsőokt., 2001. 1-2. sz. – p.  51-53.

22. Hász Erzsébet: A biblioterápia oktatásának tapasztalatairól 2. In :  M. Felsőokt, 2001. 3. sz.  – p. 52-53.

23. Kály-Kullai Károly: Az intézményesülés stációi. In : Orv. Könyvt.,  1993. 3/4. sz. – p. 172-179.

24. Kály-Kullai Károly: A Sziget Klub. Egy könyvtári modellkísérlet tanulságai. In :  A könyvtár szociális  funkciója: tanulmánygyűjtemény / szerk. Arnóth Károly, Vidra Szabó Ferenc. – Bp. : OSZK KMK, 1995. – p.  138-148.

25. Kovács Mária: Tanácskozás a gyermekklinikákon folyó könyvtári tevékenységről. In :  Könyvtáros, 1989. 12. sz. -  p. 742-743.p.

26. Kövesd Péterné: "Könyvtámasz" - lelki egészségőrző szolgálat az FSZEK Királyi Pál utcai fiókkönyvtárában. In :  Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 1993. ápr. – p. 21-23.

27. Miért (nem) olvas a gyermek? [Tematikus szám]. In  : Fordulópont, 1999. 2-3. sz.  - 127. p.

28. Nagy Attila: A biblioterápia honosítása a magyarországi könyvtárosképzésben. In : Fordulópont, 2004. 2. sz. – p. 64-72.

29. Oláh Andor: Élménybeszámoló a biblioterápiáról. In :  Természetgyógyászat, 1992. 2. sz. – p.  8-9.

30. Pallosiné Toldi Márta: Kiscsoportos irodalmi beszélgetések a szombathelyi pszichiátriai osztályon. In : Vas M. Könyvt. Ért.,1985. 1. sz. – p. 19-23.

31. Pallosiné Toldi Márta: Könyvtárosok biblioterápiás szerepben. In :  Könyvtáros, 1986. 5. sz. – p.   282-285.

32. Pápai Gyöngyi: Biblioterápia alkalmazása a Vasút a Gyermekekért Alapítvány Kaposvári diákotthonában élő sajátos helyzetű gyermekek csoportjában  (Szakdolgozat). -  Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola Tanító-könyvtár szak (Kaposvár),. - 1998. - 59[19] fol.

33. Pápai Gyöngyi: Biblioterápia hátrányos helyzetű gyermekek körében. In : Pécsi Kv.Infotár.,1998. 6. sz. – p. 3-9.
34. Részletek a szerző Biblioterápia alkalmazása a Vasút a Gyermekekért Alapítvány kaposvári kollégiumában élő sajátos helyzetű gyermekek csoportjában c. szakdolgozatából

35. Pflanz, Elisabeth: Ergebnisse einer Bibliotherapie-Tagung. In : Bibl.für Alle.  12.Jg. 1995. 2. sz. – p.  6-9.

36. Somogyvári Istvánné: Biblioterápia alkalmazása hátrányos helyzetű csoportban (Szakdolgozat). - Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai kar Könyvtár Szak. - 2000. - 53 [15] fol.

37. Székely Ernő: Könyvtár és rehabilitáció. In: Vas M. Kvt. Ért., 1986. 3. sz. – p.  17-19.

38. Telkes József: Self-help, avagy segíts magadon... In : Könyvtáros, 1989. 3. sz. – p. 139-142.

39. Varga Gábor: Kultúra, egészségügy, mentálhigiéné. [Riporter] Horváth Sándor Domonkos = Kisalföldi Könyvt., 1992. 1. sz. – p. 3-5.

40. Vértes László: Biblioterápia, azaz literatúra az egészségért (Mikszáth Kálmán születése 150. évfordulójára). In : Egészségnevelés, 1997. 4. sz. – p.  188-190.

41. Vértes László: Az idősek biblioterápiájáról. In : Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 1997. okt. – p. 43-45.

42. Villányi Rózsa: Gondolatok a biblioterápiáról. In : Baranyai Kvt. Infó, 2001. 11. sz. – p. 7-8.

43. Wolf, Doris - Merkle, Rolf: Bibliotherapie. In :  Bibl.für Alle.  6.Jg. 1989. 3. sz. - p. 8-11.
      A biblioterápiáról általában és egy konkrét alkalmazásáról, pszichiátriai kezelés során

2013. december

Újabb cikkek:
Régebbi cikkek: