Ma 2018. január 18., csütörtök, Piroska napja van. Holnap Sára és Márió napja lesz.
Agresszió nevelési-oktatási intézményeinkben- válogatott bibliográfia 1990-2009 Nyomtat
Tartalomjegyzék

  . Az agresszió pszichológiai, szociológiai, kulturális háttere, elmélete – önálló művek

  1., Az agresszió világa / szerk. Hárdi István. – Bp. : Medicina, 2000   616 A 28

  2., Beck, Aaron T.: A gyűlölet fogságában : a harag, az ellenségesség és az erőszak alapjai gondolkodásunkban. _ Bp. : Háttér, 2001. – (Lélek kontroll)    150 B 43

  3., Campbell, Ross: Dühöngő ifjak : hogyan szelídíthetjük meg gyermekeink haragját? – 2. kiad. – Bp. : Harmat, 2002          150 C 11

  4., Császi Lajos: Tévéerőszak és morális pánik. – Bp. : Új Mandátum, 2003. – (Membrán könyvek ; 15.)           301 C 45

  5., Deviációk : válogatott tanulmányok / vál. És szerk. Bíró Judit. – Bp. : Új Mandátum, 1998. – (Nagyítás . Szociológiai könyvek ; 6.)       301 D 59

  6., Farkas Olga: Szemléletváltás : szakemberek az örömtelibb mindennapokért. – Gyula : APC-Stúdió, 1997           370 F 26

  7., Fromm, Erich: A rombolás anatómiája. – Háttér, 2001. – (Lélek kontroll)  301 F 94

  8., Frydmann, Marcel: Televízió és agresszió. – Bp. : Pont, 1999. – (Fordulópont könyvek)   791 F 94

  9., Gerbner, George: A média rejtett üzenete : válogatott tanulmányok. – Bp. : Osiris : MTA – ELTE, 2000. – (Jel-kép könyvtár)        791 G 34

  10., Haller József: Miért agresszív az ember? – Bp. : Osiris, 2005   616 H 22

  11., Haller József: Stressz, agresszió, siker. – Bp. : Calibra, [1996?]   613 H 22

  12., Hamer, Dean – Copeland, Peter: Génjeink. – Bp. : Osiris, 2002. – (Osiris könyvtár . Pszichológia)           150 H 25

  13., A ház tovább épül / Erdélyi Ildikó [et al.]. – Bp. : Animula, 1999. – (Pszichodráma a gyakorlatban ; 4.)           615 H 46

  14., Kast, Verena: Búcsú az áldozatszereptől. – Bp. : Európa, 2004. – (Mérleg)  150 K 23

  15., Kiszely Gábor: Az autonóm személyiség. – Bp. : Kairosz, 2006   150 K 57

  16., Lelki folyamatok dinamikája : a képi világ diagnosztikában és terápiában / szerk. Wolfgang Sehringer, Vass Zoltán. – Bp. : Flaccus, 2005      150 L 46

  17., Lorenz, Konrad: az agresszió. – 2.kiad. – Bp. : Katalizátor iroda, 1995. – (Rejtett dimenziók ; 4.)           591 L 80

  18., A személyiségfejlődés zavarai : szöveggyűjtemény / szerk. Pinczésné Palásthy Ildikó, Girasek János. – Debrecen : Kölcsey Ferenc RTF, 2002      150 Sz 56

  19., Tóth Tamás: Médiaerőszak. – [Bp.] : Kossuth, 2005     791 T 79

  20., Winnicott, D. W.: A kapcsolatban bontakozó lélek. – Bp. : Új Mandátum, 2004. – (Pszichológiai horizont ; 1.)          150 W 79

  21., Zajonc, Robert B.: Érzelmek a társas kapcsolatokban és a megismerésben. – Bp. : Osiris, 2002. – (Osiris könyvtár . A szociálpszichológia klasszikusai)     150 Z 17

  . Az agresszió pszichológiai, szociológiai, kulturális háttere, elmélete – tanulmányok, folyóiratcikkek

  1., Abonyi Nóra: Agresszió. In: Educatio, 1997. 1.sz. – p. 1-5.

  2., Az agresszióról. In: Új Pedagógiai Szemle, 1998. 7-8.sz. – p. 118-127. www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=1998-07-tk-schuttler-agressziorol External link  (2009.06.16.)

  3., Aronson, Elliot: Az emberi agresszióról. In: Aronson, Elliot: A társas lény. – 7.kiad. – Bp. : KJK-Kerszöv., 1996. – p. 171-210.        301 A 84

  4., Balázs Henrietta: Kik azok a „verekedők”? In: Iskolakultúra, 2009. 5-6.sz. melléklete – p. 11-20.

  5., Bicsákné Némethy Terézia: Agresszió és számítógép. In: Fordulópont, 2000. 2. (8.) sz. – p. 96-98.

  6., Berkovitz, Leonard: a frusztráció és a kiváltott agresszió. In: Pszichológia, 1991. 2.sz. – p. 159-172.

  7., Csányi Vilmos: Biológiai determináció és agresszió. In: Educatio, 1999. 4.sz. – p. 677- 693.

  8., Csepeli György: Az agresszió. In: Csepeli György: Szociálpszichológia. – Bp. : Osiris, 2002. –
  p. 334-348. – (Osiris tankönyvek)       301 C 56

  9., Fleck Erika: Agresszió művészeti, pszichiátriai és terápiás megközelítésben. In: Tanító, 2007. 7.sz. – p. 22-25.

  10., Fóti Péter: Erőszakos könyvek, erőszakos gyerekek? In: Iskolakultúra, 2009. 5-6.sz. – p. 143-150.

  11., Ligeti György: Agresszió divatok és ami mögöttük áll. In: Educatio, 2008. 3.sz. – p. 366-372.

  12., Ranschburg Jenő: Az iskolai agresszió pszichológiai motívumai. In: Új Pedagógiai Szemle, 2008.
  6-7.sz. – p. 174-180.

  13., Sáska Géza: Az iskolai erőszak egyik forrása az oktatás expanziója? In: Új Pedagógiai Szemle, 2008. 6-7.sz. – p. 160-173.

  . Agresszió a nevelési- oktatási intézményekben, kezelése – önálló művek

  1., Buda Mariann: Tehetünk ellene? : a gyermeki agresszió. – Bp. : Dinasztia, 2005. – (Modern pedagógia a gyakorlatban)        370 B 91

  2., Dambach, karl E.: Pszichoterror (mobbing) az iskolában. – [Bp.] : Akkord, cop. 2001. – (A mi gyerekünk)          370 D 16

  3., Horváth–Szabó Katalin – Vigassyné Dezsényi Klára: Az agresszió kezelése : tanári kézikönyv. – Bp. : SzCsM, 2001          301 H 92

  4., Olivier, Christiane: Az agresszív gyermek és a szülők. – Bp. : Pont, 2004. – (Fordulópont könyvek)           150 O 32

  5., Ortner, Gerlinde: Gyógyító mesék : a gyermeki agresszió és félelem ellen és mindaz, amit a meséléskor a szülőnek tudnia kell: 3-7 éves korú gyermekeknek. – Bp. : Magyar Könyvklub, 1999            150 O 75

  6., Ortner, Gerlinde: Új gyógyító mesék : veszekedések, félelmek, szorongások ellen és mindaz, amit a 6-10 éves gyermek szüleinek mindezekről tudniuk kell. – Bp. : Magyar Könyvklub, 1997 150 O 75

  7., Penthin, Rüdiger: Miért agresszív a gyermekem? : hogyan ismerjük fel az okokat, milyen módszereket alkalmazzunk a gondok megoldására? – Pápa : Deák, 2003   370 P 55

  8., Ranschburg Jenő: Félelem, harag, agresszió. – 8. kiad. – Bp. : Nemzeti Tankvk., 1995. – (Pszichológia nevelőknek , 11.)        370 R 37

  9., Rumpf, Joachim: Hogyan bánjunk az agresszív gyerekkel? : verekedés, veszekedés, rombolás. – [Bp.] : Akkord, cop. 2004. – (A mi gyerekünk)      150 R 96

  10., Stones, Rosemary: Szállj le rólam! : ne hagyd, hogy gyötörjenek! – Bp. : Park, 1994. – (Hétköznapi pszichológia)          150 S 92

  11., Válassz okosan! : készségfejlesztő program az agresszivitás csökkentésére / Roth-Szamosközi Mária [et al.]. – Kolozsvár : Scientia, 2004. – (Sapientia tankönyvek . Társadalomtudomány ; 27.)            376 V 23

  . Agresszió a nevelési-oktatási intézményekben – tanulmányok, folyóiratcikkek, elektronikus dokumentumok

  1., Buda Mariann – Kőszeghy Attila – Szirmai Erika: Iskolai zaklatás – az ismeretlen ismerős. In: Educatio, 2008. 3.sz. – p. 373-386.

  2., Buda Mariann: Közérzet és zaklatás az iskolában. In: Iskolakultúra, 2009. 5-6.sz. – p. 3-15.

  3., Figula Erika: Bántalmazók és bántalmazottak az iskolában. In: Új Pedagógiai Szemle, 2004. 7.sz. –
  p. 223-228.  www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=2004-07-mu-figula-bantalmazok External link (2009.06.16.)

  4., Fülöpné Böszörményi Aliz: Agresszió a gyermekintézményekben. In: Új Pedagógiai Szemle, 2003. 1.sz. – p. 23-35. http://epa.oszk.hu/00000/00035/00067/2003-01-ta-fulopne-agresszio.html External link (2009.06.16.)

  5., Gábor Miklós, H.: Indulat, harag, gyűlölet, agresszió az iskolában (is). In: Új Katedra, 2008. 9.sz. –
  p. 6-7.  www.commitment.hu/main.php?folderID=1013 External link   (2009.06.16.)

  6., Hamvai Csaba – Sima Ágnes – Pikó Bettina: Veszélyes iskola vagy veszélyes élet? In: Educatio, 2008. 3.sz. – p. 387-396.

  7., Hegedűs Judit: A gyermekek ellen elkövetett erőszak. In: Új Pedagógiai Szemle, 2000. 4.sz. –
  p. 59-71. www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=2000-04-mu-hegedus-gyermekek External link (2009.06.16.)

  8., Horváth Kata: Társadalmi-dráma az oktatás szolgálatában : a színházi nevelés és az „iskolai erőszak”. In: Educatio, 2008. 3.sz. – p. 432-443.

  9.,„Az iskola biztonságáért” bizottság. In: www.okm.gov.hu/main.php?folderID=1865&articleID=231157&ctag=articlelist&iid=1 External link (2009.06.16.)

  10., Az Iskolai erőszak kérdőív bemutatása. In: Új Pedagógiai Szemle, 2008. 6-7.sz. – p. 224-227.

  11., Ivány Borbála: Magyarországi kezdeményezések, jó gyakorlatok az iskolai erőszak megelőzésében. In: Új Pedagógiai Szemle, 2008. 6-7.sz. – p. 200-210.

  12., Jávorné Kolozsváry Judit: Agresszióról óvodapedagógusoknak, tanítóknak. In: Kisgyermekek, nagy problémák : 4-9 éves gyermekeket nevelő pedagógusok kézikönyve. – Bp. : Raabe, 2005. március. – D 1 modul [24 p.]           376 K 51

  13., Kende Anna: Konfliktusos kapcsolatok. In: Educatio, 2008. 3.sz. – p. 346-355.

  14., Kiss Judit: a televízió hatása a kisiskolás gyerekekre. In: Új Pedagógiai Szemle, 2004. 9.sz. –
  p. 35-59. www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=2004-09-ta-kiss-televizio External link  (2009.06.16.)

  15., Kondacs Mihályné: Mesével, bábjátékkal az agresszió ellen. In: Óvodai Nevelés, 2004. 5.sz. –
  p. 156-159.

  16., Kósa György – Takách Gáspár: Hogy az a …! : az agresszív gyerek, pedagógus, igazgató, szülő. In: Korszerű iskolavezetés : közoktatási kézikönyv. – Bp. : Raabe, 1994. december. – K 12.3 modul
  [18 p.]            370 K 72

  17., Krémer András: Alternatív vitarendezés és resztoratív eljárások az oktatásügyben. In: Új Pedagógiai Szemle, 2008. 6-7.sz. – p. 189-200.

  18., Loránd Ferenc: Tanárok, diákok, partnerek. In: Új Pedagógiai Szemle, 2008. 6-7.sz. – p. 153-159.

  19., Mayer József – Vígh Sára: Agresszió az iskolában. In: Educatio, 2008. 3.sz. – p. 421-432. http://epa.oszk.hu/01500/01551/00045/pdf/918.pdf External link  (2009.06.16.)

  20., Metzger Balázs: Iskolai agresszió a szakértői bizottságok szemszögéből. In: Új Pedagógiai Szemle, 2008. 6-7.sz. – p. 181-186.

  21., Mihály Ildikó: Erőszak az iskolában. In: Új Pedagógiai Szemle, 2000. 4.sz. – p. 52-58. www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=2000-04-vt-mihaly-eroszak External link  (2009.06.16.)

  22., Mihály Ildikó: Még egyszer az iskolai erőszakról…de most a bántalmazott tanárok szemszögéből. In: Új Pedagógiai Szemle, 6-7.sz. – p. 211-217.

  23., Mitter, Wolfgang: Békére és toleranciára nevelés. In: Új Pedagógiai Szemle, 1997. 11.sz. –
  p. 86-95.  www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=1997-11-vt-mitter-bekere#top External link  (2009.06.16.)

  24., „Nem lehet belenyugodni abba, hogy azoké lesz a jövő, akik erőszakkal akarnak maguknak mindent megszerezni” : osztályfőnöki óra az erőszakról és a terrorról. In: Új Pedagógiai Szemle, 2005. 2.sz. – p. 97-102. www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=2005-02-vl-schuttler-nem#top External link  (2009.06.16.)

  25., Papp János: A gyermeki agresszió megelőzéséről, kezeléséről. In: Új Pedagógiai Szemle, 2006. 9.sz. – p. 127-128.
  http://epa.oszk.hu/00000/00035/00106/2006-09-kf-papp-gyermeki.html External link  (2009.06.16.)

  26., Programcsomag „Az iskolai ellentétek feloldására - gyermekeinkért” misszió teljesítésére. In: www.ofi.hu/index.php?group=1&page=398 External link  (2009.06.16.)

  27., Sáska Géza: A veszélyes iskola. In: Educatio, 2008. 3.sz. – p. 331-345.

  28., Sipos Mónika: Agresszió és iskolai könyvtár. In: Könyvtári Levelező/lap, 2008. 4.sz. – p. 40-41.  http://epa.oszk.hu/00300/00365/00077/pdf/00077.pdf External link  (2009.06.16.)

  29., Stöckert Károlyné: Agresszió a gyermekrajzokban. In: Óvodai Nevelés, 2007. 5.sz. – p. 159-160.

  30.,  Szabó Anikó: Lehetőségek az iskolai agresszió ellen. In: Új Katedra, 2009. 3.sz. – 7.p.

  31., Veres András: Közöny, erőszak, család, iskola. In: Educatio, 2008. 3.sz. – p. 397- 406.

  32., Zsadányi László: a nevelési, oktatási intézményekben tapasztalható erőszakos magatartásformák megelőzése. In: Új Pedagógiai Szemle, 2008. 6-7.sz. – p. 187–188.

  33., Zsolnai Anikó – Kasik László – Lesznyák Márta: Az agresszív és a proszociális viselkedés alakulása óvodás korban. In: Iskolakultúra, 2008. 5-6.sz. – p. 40-49.

  . Videofelvétel

  Pálos György: Iskolák a láthatáron : a Carl Rogers személyiségközpontú iskola. – Bp. : MTV, 1995. –  1 VHS           VHS 800

  . Az anyaggyűjtés óta e témában könyvtárunkba került dokumentumok

  Aronson, Elliot: Columbine után : az iskolai erőszak szociálpszichológiája. - [Budapest] : Ab Ovo, 2009           370 A 84

  Czeróczki Claudia: A gyermekek egymás elleni agressziója az iskolában : kutatási összefoglaló. In: Csengőszó, 2009/2010. 6.sz. - p. 16-34.

  Földes Petra - Lannert Judit: Az iskolai agresszió arcai : tények és teendők. In: Új Pedagógiai Szemle, 2009. 11.sz. - p. 3-16.

  Jó gyakorlatok a biztonságos iskoláért : a „Biztonságos iskoláért” programban meghirdetett pályázat nyertes pályaművei. – Bp. : OFI, 2009-12-09      371 J 64

  Popper Péter - Ranschburg Jenő -  Vekerdy Tamás: Az erőszak sodrásában. - [Budapest] : Saxum, [2009] . - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000 ). (Szimpozion, ISSN 2060-7512 )  150 P 84

  Puky Istvánné : Konfliktuskezelés az iskolában. In: Tanári létkérdések : kézikönyv gyakorló pedagógusoknak, osztályfőnökönek. - Bp.: Raabe, 2009. november. - D 5.4 modul [12 p.]     370 T 26

   

  Az anyaggyűjtést 2009. június 17-én zártuk le.
  Készült a NymE SEK Könyvtárában.
  Készítette Gerölyné Kölkedi Éva könyvtáros.

  Utolsó frissítés: 2010 március 17. (szerda) 10:51