A téma további feldolgozását segítő anyagok

Adorján Katalin: A dysgraphia tünetei. Beszédgyógyítás, 1993/1. 10-17. old.

Bálint Mária(1997): Hiperaktivitás és iskolai teljesítménykudarcok. Oktatáskutató Intézet. Budapest,

Csépe Valéria: Az olvasás és írásképesség zavarai. In: Dr. Illyés Sándor (szerk.2000): Gyógypedagógiai alapismeretek. BGGYTF. Budapest,  239-278. old.

Dr. Nagy Erika: A kommunikáció fejlődése - gyermekkori beszédzavarok. Óvodai élet, 8. évf. 2. sz.. 10-16. old.

Ehart, Fredi - Mattmüller, Félix - Frick F.(1991): A nehezen kezelhető gyermek (POS). Gondolat. Budapest,

Englbrecht, Arthur - Weigert, Hans (1996): Hogyan akadályozzuk meg a tanulási akadályok kialakulását? avagy Nem jelenthet akadályt a tanulási akadály! BGGYTF. Budapest,

Fanz, Silvia (1998): A hiperaktív gyerek. Trivium Budapest,

Fodorné Földi Rita(1998): Hiperaktivitás és tanulási zavarok. VOLÁN Humán Oktatási és Szolgáltatási Rt. Budapest,

Jáky Ilona: A verbális kommunikáció gyermekkori zavara - az elektív mutizmus. In: Horányi Annabella - Kósáné Dr. Ormai Vera (szerk.1986): Pedagógusok és pszichológusok. Együttműködés a szocializációs zavarok megelőzéséért. Tankönyvkiadó. Budapest,158-168. old.

Márkus Attila: A matematikai képességek zavarai. In: Dr. Illyés Sándor (szerk.2000): Gyógypedagógiai alapismeretek. BGGYTF. Budapest,  279-307. old.

Meixner Ildikó (2000): A dyslexia prevenció, reedukáció módszere. ELTE BGGYFK. Budapest,

Mesterházi Zsuzsa (1999): Diszkalkuliáról - pedagógusoknak. BGGYTF. Budapest,

Neukäter, Heinz: Elektív mutizmusos gyermekek oktatása. In: Gerebenné Várbíró Katalin (szerk.1985): Szemelvénygyűjtemény a beszédhibások pszichológiája köréből II. kötet. Tankönyvkiadó. Budapest,  147-156. old.

Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve 2/2005. (III. 1.) OM-rendelet.

Rózsáné Czigány Enikő(2001): Útmutató szakértői bizottságoknak in: Dr. Csányi Yvonne (2001, szerk.): A magatartászavarokkal küzdő gyermekek integrált nevelése - oktatása Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány, Budapest

Torda Ágnes: Beszédhibás gyermekek az óvodában és az iskolában. In: Dr. Illyés
Sándor (szerk.2000): Gyógypedagógiai alapismeretek. BGGYTF. Budapest,  592. old.

Vetró Ágnes: A figyelem és a cselekvésszervezési képesség zavarai. In: Dr. Illyés Sándor (szerk.2000): Gyógypedagógiai alapismeretek. BGGYTF. Budapest, 2000. 311-328.o.

Wender, Paul (1993): A hiperaktív gyermek, serdülő és felnőtt. Figyelemzavar egy egész életen át. Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest,

 

További segédletek az együttneveléshez a http://www.sulinovaadatbank hu honlapon:

 

Dokumentációs útmutató:

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttneveléséhez

 

Módszertani intézményi útmutató:

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek, tanulók együttneveléséhez

 

Eszköztár:

Sérülésspecifikus eszköztár pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek, tanulók együttneveléséhez

 

Ajánlások:

Matematika

Bevezető a matematika kompetenciaterület ajánlásaihoz

Ajánlások a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez

 

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák:

Bevezető a szociális, életviteli és környezeti kompetenciaterület ajánlásaihoz

Ajánlások a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez

 

Szövegértés-szövegalkotás:

Bevezető a szövegértési-szövegalkotási kompetenciaterület ajánlásaihoz

Ajánlások a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez

 

Óvodai nevelés

Bevezető az óvodai nevelés kompetenciaterület ajánlásaihoz

Ajánlások a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek kompetencia alapú fejlesztéséhez I. (magatartászavar esetén)

Ajánlások a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek kompetencia alapú fejlesztéséhez II. (részképességzavar esetén)

 

Idegen nyelv 

Bevezető az idegen nyelvi kompetenciaterület ajánlásaihoz 

Ajánlások a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 


Életpálya építés

Bevezető az életpálya-építési kompetenciaterület ajánlásaihoz

Ajánlások a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez