Kombinált mozgás- és észlelési terápiák

Frostig-terápia

A Marianne Frostig nevéhez fűződő percepciós vizsgáló és fejlesztési eljárás a tanulási zavarok esetében az észlelésben mutatkozó deficittel foglalkozik. Hazai adaptációját Gereben Ferencné dr. végezte. A perceptuális diszfunkció korrigálására dolgozott ki eljárásokat, fejlesztő programot. Eszközrendszere a vizuomotoros koordinációt fejleszti.

Alapja: euritmia + percepció és a motoros képességek fejlődése meghatározza a kognitív fejlődést. Ha az előbbiekben elmaradás figyelhető meg, akkor kommunikációs, érzelmi és szociális téren is zavar jelenik meg.

Zavar jelenhet meg:

a) szem-kéz koordináció (vonalak, vágás, gombolás)

b) alak-háttér percepció (puzzle, rejtett ábrák)

c) alakkonstancia észlelése (tárgy- tárgykép egyeztetés szín, nagyság stb. alapján)

d) térbeli helyzet észlelése (relációs fogalmak gyakorlása mozgással, rajzzal stb.)

e) térbeli viszony észlelése (mozgásos, téri, idői szekvenciák gyakorlása) területén.

 

A terápia szakaszai:

1. Mozgásnevelés (napi 10-30 perc vagy heti 25-50 perc)

Erő, ügyesség, rugalmasság, egyensúly, gyorsaság, kreatív mozgások stb.

2. Előkészítő program a vizuális percepció fejlesztéséhez

Testkép, testséma, testfogalom fejlesztése

Szemmozgás-gyakorlatok

Konstanciák

Három dimenziós tárgyakkal tapasztalatszerzés.

3. Fejlesztő program egyéni korrekció alapján -360 feladatlap (heti 2alkalom, egyszerre 2-3 blokk)

 

Szenzoros integrációs terápia - Ayres-terápia

A Jean Ayres által 1972-ben kifejlesztett szenzoros integrációs terápia az egyik legfontosabb módszer a mozgáskoordinációs problémákkal, figyelemzavarral, hiperaktivitással, illetve tanulási zavarral küzdő gyermekek kezelésében, a tartós és súlyos nehézségek kialakulásának megelőzésére. Ayres feltételezte, hogy a sajátos magatartási és tanulási zavarok hátterében idegrendszeri organizációs zavarok állnak, amelyeket egy speciális, aktív és passzív mozgásokat átélő terápiával lehet kezelni. A terápia során a gyermek újraintegrálja a világból sokféle csatornán érkező tapasztalatait, és ezáltal képessé válik önmaga jobb megismerésére és így a környezethez való hatékonyabb alkalmazkodásra is. A terápia eszközei pl. a mennyezetről lelógó háló, hinták, rugalmas asztal, hatalmas labdák, alagutak.


- Az agy holisztikus egészként működik, egy-egy funkció nem csak adott ingerrel fejleszthető (pl. nem csak akusztikus ingerekkel az auditív képesség).

- A bejövő érzékletek megfelelő integrációja és erre adekvát válaszadás a végső cél.

- Élménypedagógia / öngyógyító tendenciákra építés / kompetenciaigény felébresztése, önértékelés javítása.

 

Szakaszai:

  1. Vesztibuláris, motoros aktivitások
  2. Mozgás fékezése és irányítása
  3. Koncentráció javítása csukott szemmel
  4. Vizuális figyelem fejlesztése
  5. Impulzivitás legyőzése
  6. Sportos tevékenység az önfegyelem szolgálatában